Blogg Datadrevet markedsføring

Anders Indset: Om dataens makt i en endret verden

|

– Vi må fri oss fra de vedtatte sannhetene og ta oss tid til å filosofere over vår plass i helheten, sier den anerkjente forretningsfilosofen Anders Indset. 

– Data bør først og fremst brukes for å forberede fremtiden, fremfor å optimalisere fortiden. Siden verden endrer seg, må vår idé om økonomien også endres, sier han.

Anders Indset er en ettertraktet stemme innenfor det vi kaller anvendt filosofi.

Anders Indset er en ettertraktet stemme innenfor det vi kaller anvendt filosofi.

Utfordrer dagens forretningsmodell

Målet for kapitalismen er velstand, men dette går på bekostning av både mennesker og klima.

– Dersom vi klarer å tenke mer helhetlig og sirkulært vil vi få en forretningsverden som i større grad tar vare på fremtiden. Jeg kaller det en «barnebarnvennlig» økonomi. 

– Ved å tilsette medfølelse og omsorg inn i forretningsmodellene våre, kan vi snu økonomien fra å kun fokusere på kortsiktig profitt, til å tenke mer på hvordan vi kan optimalisere for evigheten.

Fakta

Anders Indset er en verdenskjent forretningsfilosof, forfatter og samtalepartner for en rekke bedriftsledere og politikere.

Han er en av grunnleggerne av Global Institute of Leadership and Technology og sitter i det rådgivende styret til sveitsiske Terra Quantums.

Hans siste bok  ‘The Quantum Economy - Saving the Mensch with Humanistic Capitalism’ havnet på Spiegel´s bestselgerliste. Anders Indset er Tysklands mestselgende forfatter innen businesslitteratur.

Et oppgjør med suksessjaget

Som ung student i Norge, bestemte Anders Indset seg for å ta en studiepause i Tyskland for å lære språket. Han fant seg så godt til rette at han begynte å jobbe, og startet etter hvert egen bedrift. Men etter flere år med karrierejag hvor livet gikk på autopilot, merket han et savn etter noen som kunne utfordre de vedtatte sannhetene.

– I jaget etter suksess forsvant mer og mer av den indre dialogen. Jeg savnet et mangfold i meninger, at bedrifter tok seg tid til å stoppe opp og stille spørsmål ved absoluttene, forteller han.

Ønsket om å kombinere forretningsliv og filosofi førte til at han forlot selskapet han selv hadde vært med å bygge opp for å skrive bøker, holde foredrag og hjelpe bedrifter til å endre kurs.

Hva er kunnskap uten forståelse?

– Status quo kan kun utfordres hvis vi er åpne for å forandre måten vi tenker på, sier Indset, og mener vi ikke må stole blindt på data.

For eksempel kan dataene vi finner på kjærestens mobiltelefon fortelle oss mye, men hvis vi ikke samtidig snakker med partneren vår eller observerer hvem denne er i møte med oss og andre, får vi et veldig snevert bilde av virkeligheten. Anders mener derfor vi må tilbake til et samfunn hvor tillit skal handle mer om forståelse enn «bevis».

Data skal bygge forståelse

– I dag møtes selskap og mennesker nærmest automatisk med mistro, hvor mye av samhandlingen handler om å overbevise motparten om at du er verdig deres tillit.

For å oppnå transparens og full tillitt må data ses i sammenheng med det menneskelige aspektet. Det er først da vi kan snakke om at data tilfører selskap en reell verdi, sier Anders entusiastisk.
– Det er jo nettopp dette Dun & Bradstreet er så gode på!

Indset peker på at kunnskap blir til forståelse først når vi tilsetter humanitet:
– Det er det som må til for at bedrifter skal kunne endre modus, fra å styre etter gamle modeller til å virkelig lede.

Samtidig er filosofen opptatt av at vi fortsatt trenger data.
– Data gir oss et øyeblikksbilde av virkeligheten. Som vi må bruke til å forberede fremtiden, i stedet for å optimalisere fortiden. 

Vi må vekkes fra korona-dvalen

Det siste året har mildt sagt vært annerledes, og Anders peker på at vi nå må finne veien videre og ikke bare se oss tilbake.

– Gjennom første nedstenging så vi at folk gledet seg over friheten sin. De begynte med yoga, testet nye oppskrifter og feiret mulighetene. I andre nedstenging så vi derimot at folk mistet gløden og nærmest følte seg fanget i sin egen frihet.

Og det er nettopp denne passiviteten og resignasjonen han ser som den største utfordringen i tiden fremover.

– For bedrifter handler det om at de må aktivere sine ansatte, vekke de opp fra denne lange dvalen. I «lockdown» blir vi alle både konsumenter og produsenter av vårt eget innhold, og det begrenser evnen vår til å filosofere over egen eksistens.

Ifølge Anders ligger løsningen i å legge til rette for aktiv tenking og inkludering av nye stemmer.

– Hvis vi klarer å implementere en mer holistisk tilnærming til hvem vi er og hvor vi skal, kan vi bidra til et samfunn som i større grad verdsetter mangfoldet og sørger for at vi beveger oss fremover.