Kundeservice

Ofte stilte spørsmål fra privatpersoner

Vi er her for å hjelpe deg. Se om du finner svar på dine spørsmål under.

Spørsmål & svar

Hvem som har foretatt kredittsjekk fremgår av den innledende teksten i gjenpartsbrevet.

 • På gjenpartsbrevet finner du adresse og telefonnummer til kunden, som selv må svare på hvorfor kredittsjekk er foretatt.
 • Kredittsjekk skal kun foretas ved et saklig behov.

Her finner du svar på flere spørsmål rundt Gjenpartsbrev

Du kan selv oppheve/slette en frivillig kredittsperre ved å logge inn på MIN SIDE

 • Frivillig kredittsperre innebærer at du ikke kan bli kredittvurdert. Hvis noen bruker identiteten din til å kjøpe varer på kreditt eller tar opp lån i ditt navn, kan en kredittsperre sette en stopper for dette.

 • En kredittsperre forhindrer ikke ID-tyveri, men hindrer at kreditt blir innvilget dersom noen har blitt utsatt for ID-tyveri.

 • Du kan enkelt oppheve/aktivere din kredittsperre ved behov selv. Det er gratis.

Det er ikke ett krav om forhåndsvarsel før en kredittsjekk, men vi oppfordrer våre kunder til å informere om at en kredittsjekk skal gjennomføres.

Et avslag på en kredittsøknad kan ha flere årsaker. Betalingsanmerkninger kan være en årsak, men også inntekt eller evt næringsinteresser kan spille inn.

 • Det er alltid vår kunde (foretaket som har bedt om kredittsjekk) som avgjør om en kreditt skal innvilges eller ikke.
 • For å få informasjon om hvorfor den søknad har blitt avslått må du kontakte foretaket der du har søkt kreditt. (Se gjenpartsbrev). 
 • Det er foretaket som har bestilt kredittopplysningen som må gi et svar på hva som er årsaken.

Mer om gjenpartsbrev og kredittsjekk

En betalingsanmerkning slettes med en gang vi får melding om at saken er avsluttet/betalt.

 • Saker som ikke er betalt, er i utgangspunktet registrert i 4 år.
 • Tiden kan forlenges dersom det tas et nytt rettslig skritt eller hvis den tinglyste heftelsen ikke blir slettet.
 • Mener du en sak er innfridd og skal slettes må du kontakte inkassobyrået eller instansen som behandler kravet da de må sende ut melding om sletting.

 

Gjeldsregistret vil forebygge gjeldsproblemer.

Gjeldsregistrene er blitt opprettet på bakgrunn av Gjeldsinformasjonsloven (av 1.11. 2017, Barne- og familiedepartementet). Formålet er å legge til rette for mer presise kredittvurderinger, for å bidra til at færre husholdninger havner i gjeldsproblemer.

Finansforetak er pålagt å rapportere inn til disse registrene og bruke tilgjengelig informasjon ved innvilgelse av lån eller kreditt.

De 2 selskapene som til nå har opprettet gjeldsregister er:

Gjeldsregisteret AS    Norsk Gjeldsinformasjon

Send en e-post til: ksp.no@bisnode.com.

 • Oppgi navn, fødselsdato og merk e-posten med "Nyregistrering i databasen".
 • Du må være 18 år for å bli registrert i vår database.

Administrer din kredittsperre og se hva som er registrert på deg

På vår selvbetjeningsportal kan du selv administrer din kredittsperre, sjekke betalingsanmerkning og se dine gjenpartsbrev.

LOGG INN MIN SIDE