Hvordan finne den rette balansen mellom personvern og anti-hvitvasking?

 

Bisnode Studio: Se opptaket fra paneldebatten med opinionsledere og eksperter som diskuterer temaet "Å finne den rette balansen mellom personvern og anti-hvitvasking av penger".

Er tap av personvern en pris samfunnet må betale for å utvikle verktøyene som trengs for å bekjempe hvitvasking av penger? Kan ny teknologi benyttes til å identifisere de skyldige og samtidig ivareta personvernet?

Se opptaket fra paneldebatten.

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med den kroatiske ambassaden i Stockholm i slutten av februar 2020, og er knyttet til Kroatias presidentskap i det Europeiske råd. Les mer: https://eu2020.hr/

Per Ödling

Per Ödling

Paneldeltaker

Per Ödling er fremtidsforsker og professor ved Lunds Universitet. Han har spesiell interesse for teknologidrevet forretningsutvikling, samfunnsutvikling og de samfunnsmessige konsekvensene av den IKT-drevne industrielle revolusjonen.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark

Paneldeltaker

Gunnar Hökmark er svensk politiker og var medlem av Europaparlamentet (MEP) fra 2004 til 2019. Han satt i det svenske parlamentet fra 1982 til 2004 som representant for Stockholm-regionen. I parlamentet var han talsmann for personvernpolitikk, energipolitikk og økonomiske forhold, samt president for den faste komiteen for konstitusjonelle saker. Siden 2019 er Hökmark internasjonal seniorrådgiver i Kreab Worldwide.
Les mer https://en.wikipedia.org/wiki/Gunnar_H%C3%B6kmark
Magnus Sjögren

Magnus Sjögren

Paneldeltaker

Magnus Sjögren er konsernadvokat i Bisnode, styremedlem i SWEDMA (Swedish Data & Marketing Association) og varamedlem i Swedish Direct Marketing Council.

Sabinije von Gaffke 

Sabinije von Gaffke 

Moderator

"Erfaren, anerkjent og prisbelønnet internasjonal moderator, foredragsholder, gründer, programleder og kommunikasjons-katalysator i skjæringspunktet mellom teknologi, ledelse, bærekraft, vitenskap, impact og helse."

Les mer

Mathias Leijon

Mathias Leijon

Paneldeltaker

Mathias Leijon er leder for Nordea Corporates and Institutions. Han var tidligere CIO/ leder for Fundamental Equities i Nordea Asset Management og har 17 års erfaring fra finansnæringen innen bedriftsfinansiering, aksjer, fusjoner og oppkjøp samt kapitalforvaltning.

Ulrik Åshuvud

Ulrik Åshuvud

Paneldeltaker

Ulrik Åshuvud er styreleder i Transparency International Sweden. Transparency International er den globale koalisjonen mot korrupsjon med mer enn 100 avdelinger over hele verden og et internasjonalt sekretariat i Berlin. Ulrik er en internasjonal advokat med lang erfaring fra forskjellige leder- og ekspertverv innen retts- og innenrikssaker siden 1994 i det svenske justisdepartementet og det svenske migrasjonsbyrået, som stabssjef for EU og internasjonale anliggender ved det svenske migrasjonsbyrået, sjef for sekretariat for Østersjøens arbeidsgruppe for organisert kriminalitet og JHA-rådgiver i Brussel (antiterror og strafferett).

Vi deler gjerne vår innsikt med deg.