Små og mellomstore bedrifter

check-mark-blue.png

Få verdifull innsikt gjennom dyptgående artikler

check-mark-blue.png

Øk din bransjeforståelse med tilpassede løsninger

check-mark-blue.png

Ligg et steg foran ved hjelp av de nyeste trendene

Sikre lønnsomhet i en verden i endring

Sikre lønnsomhet i en verden i endring

Når verdenen endrer seg i et stadig høyere tempo kan det få konsekvenser for småbedrifter. Økt konkurranse og prispress gjør at det stilles krav om effektive prosesser og fleksibilitet for å kunne drive en lønnsom virksomhet.

  • Ved å ha oversikt over kunders betalingsevne og kredittverdighet innen du godtar et nytt kundeforhold kan du direkte påvirke den totale risikoen og kontantstrømmen.
  • Ved å ta bevisste beslutninger kan man unngå unødvendig risiko, men samtidig åpne for ny virksomhet takket være muligheten til å optimalisere risikoen.
  • Med kunnskap om eksisterende kunder har man et stort potensial for å definere svært spesifikke målgrupper, slik at man kan effektivisere salgs- og markedsføringsaktiviteter.
  • For småbedrifter med få ansatte kan ekstern hjelp med å hente ut rett informasjon og analyser være helt avgjørende for det daglige arbeidet.


Når utfordringene vokser og kompleksiteten øker, åpner det seg samtidig nye muligheter.

Med tilgang til data, relevant innsikt og de rette verktøyene finnes det i en verden i endring et potensial for å bli mer konkurransedyktig og hele tiden ligge ett steg foran. Ved å ta beslutninger basert på relevante og oppdaterte data kan man som småbedrift effektivisere ressursbruken, øke ROI og skape lønnsomhet. Smarte data gjør dette mulig.

Få hjelp av Dun & Bradstreet gjennom hele kundereisen

Bruk smarte data for å drive salg fra prospekt til lojale kunder

Finn nye kunder

Bruk smarte data for å finne de kundene som er nærmest en kjøpsavgjørelse. Gjennom å bruke våre markedsledende data- og analysemodeller kan vi hjelpe deg å finne de beste potensielle kundene, og finne ut når det er størst sjanse for at de vil gjøre et kjøp.

Øke konverteringen

Forbedre konverteringsfrekvensen på dine beste kunder som bruker smarte data for å optimalisere kriterier og prosesser for dine tilbud. Tilpass dine tilbud og maksimere avkastningen for ulike kundesegmenter ved å kombinere finansiell informasjon og markedsdata for hver potensielle kunde.

Driv mersalg

Bruk smarte data for å få innsikt i sanntid - både på potensialet for mersalg og hendelser som indikerer en endring i risikonivået for kunden. Ved å integrere våre analyseverktøy for smarte data med CRM eller dine system for markedsføring automatisering og salgsstøtte, kan vi hjelpe deg på en daglig basis for å forutsi dine beste salgs- og kundeservicemuligheter. Samtidig hjelper vi deg med å håndtere risikoene som oppstår.

Bygg kundelojalitet

Bruk smarte data for å kontinuerlig overvåke og administrere ditt kundeforhold i hele kundens livssyklus. Ved å integrere våre verktøy for smarte data med CRM-systemet CX eller markedsføring automatisering, kan vi hjelpe deg med å administrere alle dine kunderelasjoner.