Statlige selskaper

Data som pålitelig beslutningsstøtte

Data som pålitelig beslutningsstøtte

Kommuner og myndigheter håndterer daglig spørsmål som er avgjørende for både privatpersoner og foretak. Det kan handle om store, strategiske investeringer eller beslutninger som påvirker personer.

  • Det alle spørsmål har felles, er at de trenger riktig beslutningsunderlag for å sikre en pålitelig og rettferdig behandling.
  • Når ledelsen sitter med viktige utviklingsspørsmål, kreves det ikke bare korrekte data og analyser, men også at informasjon og resultat kan presenteres på en forståelig og lett tilgjengelig måte.

Korrekte underlag

For høyt belastede tjenestemenn er korrekte og verifiserte underlag avgjørende, men de må også kunne stole på at de er fullstendige. Når alt forventes å skje i et stadig høyere tempo, er fungerende rutiner helt grunnleggende. Ikke minst for å minske stress for personalet og for at folk skal kunne behandles likt uansett hvem som behandler saken.

Flere mulige løsninger

Når behandling og beslutninger blir stadig mer komplekse, fins det samtidig flere mulige løsninger.

  • Tilgang til data, relevant innsikt og riktig verktøy gir sikre beslutningsunderlag, effektive rutiner og forståelse for publikum.
  • På denne måten sikres rettferdig behandling og riktige beslutninger, i tillegg til at kommuner og myndigheter fortsatt kan være attraktive arbeidsgivere.
  • Smarte data gjør det mulig.

Få hjelp av Dun & Bradstreet gjennom hele kundereisen

Bruk smarte data for å drive salg fra prospekt til lojale kunder

Finn nye kunder

Bruk smarte data for å finne de kundene som er nærmest en kjøpsavgjørelse. Gjennom å bruke våre markedsledende data- og analysemodeller kan vi hjelpe deg å finne de beste potensielle kundene, og finne ut når det er størst sjanse for at de vil gjøre et kjøp.

Øke konverteringen

Forbedre konverteringsfrekvensen på dine beste kunder som bruker smarte data for å optimalisere kriterier og prosesser for dine tilbud. Tilpass dine tilbud og maksimere avkastningen for ulike kundesegmenter ved å kombinere finansiell informasjon og markedsdata for hver potensielle kunde.

Driv mersalg

Bruk smarte data for å få innsikt i sanntid - både på potensialet for mersalg og hendelser som indikerer en endring i risikonivået for kunden. Ved å integrere våre analyseverktøy for smarte data med CRM eller dine system for markedsføring automatisering og salgsstøtte, kan vi hjelpe deg på en daglig basis for å forutsi dine beste salgs- og kundeservicemuligheter. Samtidig hjelper vi deg med å håndtere risikoene som oppstår.

Bygg kundelojalitet

Bruk smarte data for å kontinuerlig overvåke og administrere ditt kundeforhold i hele kundens livssyklus. Ved å integrere våre verktøy for smarte data med CRM-systemet CX eller markedsføring automatisering, kan vi hjelpe deg med å administrere alle dine kunderelasjoner.