Internasjonale selskap

check-mark-blue.png

Få verdifull innsikt gjennom dyptgående artikler

check-mark-blue.png

Øk din bransjeforståelse med tilpassede løsninger

check-mark-blue.png

Ligg et steg foran ved hjelp av de nyeste trendene

Potensial på tvers av landegrenser

Potensial på tvers av landegrenser

I en verden der grensene for handel viskes mer og mer ut stilles det krav om å ha de rette forutsetningene for å drive internasjonal virksomhet. Med større bevegelighet for varer, tjenester og forbrukere kan det være en utfordring å forstå kunder og trender, samtidig som man skal kunne ta sikre og risikooptimaliserte beslutninger.

  • Hvordan skal man bedømme hvilket land som er interessant for en fremtidig utvidelse?
  • Hvordan kan selskapet forsikre seg om at man ikke gjør forretninger med politisk eksponerte personer eller risikerer å bli forbundet med ulovlig virksomhet?
  • Hvordan kan man akseptere kunder over hele verden til en lik eller redusert risiko?

Å være lønnsomme og vokse i internasjonal sammenheng har på den ene siden blitt enklere, men på den annen side mer utfordrende, enn noen gang.


Når kompleksiteten øker åpner det seg samtidig nye muligheter.

  • Med tilgang til data, relevant innsikt og de rette verktøyene finnes det i en mobil verden, og på et internasjonalt marked, et potensial for å bli mer konkurransedyktig og hele tiden ligge ett steg foran.
  • Store datamengder kan forvaltes og benyttes for å effektivisere prosesserr, ta sikre beslutninger og for å velge de riktige kundene – uansett hvor i verden de befinner seg.
  • Smarte data gjør dette mulig.

Få hjelp av Dun & Bradstreet gjennom hele kundereisen

Bruk smarte data for å drive salg fra prospekt til lojale kunder

Finn nye kunder

Bruk smarte data for å finne de kundene som er nærmest en kjøpsavgjørelse. Gjennom å bruke våre markedsledende data- og analysemodeller kan vi hjelpe deg å finne de beste potensielle kundene, og finne ut når det er størst sjanse for at de vil gjøre et kjøp.

Øke konverteringen

Forbedre konverteringsfrekvensen på dine beste kunder som bruker smarte data for å optimalisere kriterier og prosesser for dine tilbud. Tilpass dine tilbud og maksimere avkastningen for ulike kundesegmenter ved å kombinere finansiell informasjon og markedsdata for hver potensielle kunde.

Driv mersalg

Bruk smarte data for å få innsikt i sanntid - både på potensialet for mersalg og hendelser som indikerer en endring i risikonivået for kunden. Ved å integrere våre analyseverktøy for smarte data med CRM eller dine system for markedsføring automatisering og salgsstøtte, kan vi hjelpe deg på en daglig basis for å forutsi dine beste salgs- og kundeservicemuligheter. Samtidig hjelper vi deg med å håndtere risikoene som oppstår.

Bygg kundelojalitet

Bruk smarte data for å kontinuerlig overvåke og administrere ditt kundeforhold i hele kundens livssyklus. Ved å integrere våre verktøy for smarte data med CRM-systemet CX eller markedsføring automatisering, kan vi hjelpe deg med å administrere alle dine kunderelasjoner.