Identificējiet jaunus klientus un sasniedziet tos

Analizējiet savu esošo klientu datu bāzi

Identificēt jaunus potenciālos biznesa klientus tirgū
Izveidojiet klientam specifiskus mērķa piedāvājumus
Palielināt potenciālu ar attiecīgo mērķa grupu atlases palīdzību

Risinājumi saskaņā ar jūsu noteikumiem

Dun & Bradstreet risinājumi palīdz izprast gan esošos, gan jaunos potenciālos klientus. Jūsu esošo datu, Dun & Bradstreet datu un trešo pušu datu apvienošana un analīze sniegs vērtīgu ieskatu par esošajiem klientiem un jaunu mērķa grupu potenciālu. Tas ļaus uzņēmumam veikt precīzākas izvēles iespējas un optimizēt mārketinga pasākumus. Izmantojot mērķauditoriju atlasītajos datos, jūs sasniedzat pareizos cilvēkus un uzņēmumus un atrodat jaunas uzņēmējdarbības iespējas.