Saglabāt un attīstīt attiecības ar klientiem

Rūpēties par attiecībām ar jūsu esošiem klientiem

Uzlabojiet dialogu ar klientiem, izmantojot uz notikumiem orientētu mārketingu
Palieliniet ieņēmumus ar lielāku klientu daļu iepirkumiem
Palieliniet klientu apmierinātību un lojalitāti