Privātā informācija

Vienkāršojiet klientu datu pārbaudes procesu
Pārliecinieties, ka jūsu CRM ir tikai pārbaudīta personas informācija
Nodrošiniet, lai personas datu apstrāde atbilstu prasībām
Nepārtrauktas izmaiņas prasa datu atjaunināšanu

Katru dienu cilvēki pārvācas, kļūst par vecākiem, aiziet pensijā. Šie notikumi ne vien ietekmē viena cilvēka kā pilsoņa lomu, bet arī tā paradumus un vēlmes kā patērētājam. Ir svarīgi, lai jums būtu piekļuve šai informācijai, lai jūs pieņemtu pareizus lēmumus.

Bisnode risinājumi privātiem datiem ļauj jums būt pārliecinātiem par saviem lēmumiem, regulāri atjauninot datus no publiskiem avotiem. Pašlaik Bisnode nodrošina privātpersonas ar daudzveidīgām mārketinga formām Ziemeļvalstīs.

Personas vēstures pārbaude
Pārliecinieties, vai esošā personiskā informācija ir pareiza
  • Iegūstiet informāciju par to, vai personai pieder nekustamais īpašums, transportlīdzekļi un vai persona ir saistīta ar citiem uzņēmumiem.
  • Novērtējiet personas finansiālo stāvokli ar ieņēmumu un maksājumu paziņojuma informāciju.
  • Izprotiet riskus, kas saistīti ar personu, iegūstot informāciju par viņa uzņēmējdarbības aizliegumiem, tiesas lēmumiem, inkasācijas procedūrām, izpildes rīkojumiem utt.
Pārliecinieties, vai ievērojat jaunākos datu aizsardzības noteikumus

Apzinieties to, kā jums ir atļauts uzglabāt, apstrādāt un izmantot jūsu rīcībā esošo personīgo informāciju Pārliecinieties, ka jūsu klienta personas datu apstrādes procesi atbilst Eiropas Savienības Personas Datu aizsardzības regulai (GDPR)

Ņemiet vērā citus likumus un noteikumus, kas reglamentē personas datu apstrādi.
ES datu aizsardzības regula GDPR.