Vide

Vides darbs ir ikdienas darbības dabiska sastāvdaļa
Mēs rūpējamies par vidi - katru dienu

Mēs rūpējamies par vidi - katru dienu

Vides darbs ir Bisnode neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa. Mēs strādājam ne tikai, lai sasniegtu vides mērķus, mēs pastāvīgi izaicinām savus centienus, mērot un sekojot līdzi rezultātiem un izglītojot savus darbiniekus.

  • Bisnode atbilst spēkā esošajiem vides likumiem un noteikumiem un sekojam šo noteikumu izmaiņām.
  • Mēs nepārtraukti strādājam, lai samazinātu ietekmi uz vidi, iekļaujot vides mērķus uzņēmuma biznesa plānā.
  • Bisnode strādā, lai paaugstinātu mūsu darbinieku informētību par vidi, izmantojot pastāvīgu izglītību un informāciju par mūsu vides aizsardzības un vides jautājumiem kopumā.
  • Bisnode galvenokārt piegādā digitālos pakalpojumus ar zemu ietekmi uz vidi.
  • Mēs cenšamies vienmēr piedāvāt saviem klientiem digitālu alternatīvu papīra sūtījumiem, piemēram, digitālo kredīta ziņojumu kopijām un elektroniskajiem rēķiniem.