Biznesa ētika

Mēs rīkojamies atbildīgi

Mēs ievērojam visaugstākos uzņēmējdarbības ētikas standartus.

Mēs, Bisnode, zinām, ka uzņēmējdarbība ir saistīta ne tikai ar likumu, tiesību aktu un noteikumu ievērošanu, bet arī ar labi izveidotiem un vispāratzītiem cilvēktiesību līgumiem un ētikas standartiem. Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi, ņemot vērā mūsu klientu pārliecību par mums, jo mēs ievērojam visaugstākos uzņēmējdarbības ētikas standartus un rīkojamies atbildīgi.

Konfidencialitāte un autortiesības

Konfidencialitāte un autortiesības

Caurspīdīgums prasa skaidras vadlīnijas

Bisnode strādā, lai veicinātu caurredzamu informācijas sabiedrību, un mēs esam pārliecināti, ka pareizā informācija palielinās sabiedrības efektivitāti un radīs uzņēmējdarbības iespējas. Vienlaikus konfidencialitātes un datu drošības aizsardzība ir viens no informācijas brīvības stūrakmeņiem. Mēs rīkojamies saskaņā ar šādiem principiem:

 • Mēs vienmēr ņemam vērā sabiedrības intereses un personas konfidencialitāti.
 • Cik vien iespējams, mēs nodrošināsim, ka mūsu sniegtā informācija ir aktuāla, precīza un atbilstoša.
 • Mēs pastāvīgi strādājam, lai nodrošinātu, ka informācija nav pieejama indivīdiem un grupām, kas nedarbojas saskaņā ar mūsu principiem.
 • Mēs neļaujam īstermiņa finanšu interesēm nomaskēt indivīda tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.
 • Mēs vērtējam reakcijas un viedokļus par to, kā mēs izturamies pret privātuma jautājumiem.
 • Mēs vienmēr rūpīgi aizsargājamies pret zādzību un ļaunprātīgu izmantošanu.
Korupcija, kukuļošana un dāvinājumi

Korupcija, kukuļošana un dāvinājumi

Nulles tolerance un preventīvie pasākumi

Bisnode ir kategoriski pret visiem korupcijas veidiem un aktīvi strādā, lai nodrošinātu, ka uzņēmumā tā nepastāv.

 • Korupcijas nozīmē "paļauties uz personas ienākumu ļaunprātīgu izmantošanu, saņemot kukuļus".
 • Ir aizliegts piedāvāt, solīt vai pieprasīt labumus vai kukuļus.
 • Kukulis ir dāvana vai citi bonusi, kas var ietekmēt citu personu, pildot savus pienākumus vai saistības ar līdzekļu devēju, lai piešķirtu tam negodīgas priekšrocības.
 • Izspiešana, labvēlība, krāpšana, krāpnieciska rīcība, konflikti un korupcijas apkarošana.
 • Citu veidu ļaunprātīgu izmantošanu, nolaidību un ļaunumu arī var uzskatīt par korupciju.
Konkurences un pretmonopola darbības

Konkurences un pretmonopola darbības

Fokuss uz biznesa ētiku un atbildību

Mēs aktīvi strādājam, lai palielinātu savu tirgus daļu un iegūt klientu uzticību, taču mēs to nekad nedarām uz biznesa ētikas un atbildības rēķina. Bisnode atbilst pretmonopola konkurētspējas tiesību aktiem tirgos, kuros tā darbojas.

 • Bisnode neslēdz konkurenci ierobežojošus nolīgumus.
 • Mēs piekopjam godīgu praksi ar saviem klientiem, piegādātājiem un citiem partneriem.
 • Mēs sadarbojamies ar konkurences uzraudzības iestādēm.
 • Mēs garantējam, ka mūsu darbinieki ir iepazinušies ar konkurences likumiem un politiku.

Mūsu komanda darbojas kompānijas interesēs un novērš jebkādas darbības, kuras varētu interpretēt kā tādas, kas dod slēptu labumu Bisnode grupas uzņēmumiem, organizācijām, privātpersonām vai citām saistītām personām.

 • Mūsu darbinieki izvairīsies no visa veida darbībām, kuras ir pretrunā ar uzņēmuma interesēm vai negatīvi ietekmē lēmumu pieņemšanu vai integritāti.
 • Bisnode nav saistīts ar politiskajām partijām, un uzņēmuma līdzekļi netiek izmantoti, lai atbalstītu politiskas kampaņas vai citus politiskus mērķus.
Grāmatvedība un atskaites

Grāmatvedība un atskaites

Mēs rīkojam saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem

Bisnode strādā pēc  Vispāratzītiem Pārskatu Sniegšanas Principiem (Generally Accepted Reporting Principles -GAAP). Mēs konstanti un  savlaicīgi sniedzam pārredzamus un precīzus datus. Mūsu atskaites atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem, un finanšu dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un starptautiskām direktīvām.

Bisnode darbinieki nedrīkst izpaust vai ļaunprātīgi izmantot konfidenciālu informāciju, piemēram, nepublicētu informāciju par Bisnode klientiem, uzņēmējdarbības praksi, stratēģijām, darījumiem, biznesa plāniem vai biznesa procesiem. Ja nepieciešams, Bisnode pieprasīs saviem darbiniekiem un citiem, kas strādā Bisnode labā, parakstīt konfidencialitātes līgumu, kas ilgst ilgāk par nodarbinātību vai darba stāžu.
Cilvēktiesību cienīšana un to ievērošana

Cilvēktiesību cienīšana un to ievērošana

Mēs esam atbildīgi par mūsu darbiniekiem

Bisnode atbalsta Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un uzņemas atbildību par darbiniekiem un kopienām, kurās darbojas.

 • Mūsu darbiniekiem jābūt garantētai drošai un veselīgai darba videi, kuru mēs pastāvīgi uzlabojam.
 • Bisnode mērķis ir piesaistīt, attīstīt un uzturēt kvalificētus un motivētus darbiniekus, kuriem ir tuvas mūsu profesionālās darba vides vērtības.
 • Mēs nekad nenodarbināsim personas, kas ir jaunākas par 15 gadiem, un vajadzības gadījumā, ievērosim likumā noteiktos augstākos vecuma ierobežojumus.
 • Mēs piedāvājam vienādas iespējas visiem cilvēkiem, neņemot vērā ādas krāsu, dzimumu, tautību, reliģiju un etnisko piederību.
 • Darbiniekiem  nav ierobežojumu sadarbībai ar arodbiedrībām.
Atbildība par vidi

Atbildība par vidi

Aktīva un atbildīga vides pārvaldība

Mēs esam apņēmušies veicināt vides uzlabošanu, ievērojot Bisnode vides politiku un strādājot, kad vien iespējams, lai samazinātu ietekmi uz vidi, veicot aktīvus un sistemātiskus pasākumus vides jomā.