Ilgtspēja

Mēs palīdzam izveidot ilgtspējīgu sabiedrību

Mūsu darbs ir ilgtspējīgs

Mēs zinām, ka lēmumi, kurus mēs pieņemam biznesā, ietekmē pasauli, kas ir mums apkārt - sabiedrību, cilvēkus un vidi. Ir skaidrs, ka mums ir jāņem vērā starptautiski atzīti principi un pamatnostādnes, lai pārliecinātos, ka mūsu darbības atbilst ilgtspējīgai attīstībai.

Bisnode darbojas saskaņā ar desmit ANO Vispārējā cilvēktiesību, darba likuma, vides aizsardzības un korupcijas novēršanas principiem.

Mēs veicam darbības saskaņā ar standartu GRI Sustainability Reporting Standards, kas ir Vispasaules standarts ziņošanai par ilgtspējību un mūsu jaunākais ilgtspējības pārskats ir atrodams šeit.

Biznesa ētika

Biznesa ētika

Vadlīnijas, kuras pielieto visā Bisnode grupā

Mēs vēlamies iegūt klientu uzticību, tamdēļ visiem mūsu darbiniekiem ir jāievēro visaugstākie uzņēmējdarbības ētikas standarti. Tas attiecas uz darbiniekiem, apakšuzņēmējiem, partneriem, kā arī vadītājiem un valdes locekļiem.Mēs esam kategoriski pret visiem korupcijas veidiem.

 • Mēs nodrošināsim, ka mūsu uzņēmumā korupcija nerodas.
 • Bisnode nav saistību ar politiskām partijām, un korporatīvie līdzekļi netiek piešķirti kampaņām vai citiem politiskiem mērķiem.
 • Bisnode darbība visos tirgos atbilst vietējiem konkurences tiesību aktiem

Mūsu ētikas kodekss

Apkārtējā vide

Apkārtējā vide

Proaktīvā vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība

Bisnode mērķis ir stabila attīstība un apgrozījums, bet nekad uz mūsu apkārtējās vides rēķina. Mūsu vides darbs ir proaktīvs. Mēs cenšamies būt piemērs mūsu klientiem un partneriem. Mēs palīdzējām veicināt ilgtspējīgas sabiedrības darbību pagātnē, un darīsim to arī nākotnē.

 • Mēs ievērojam likumus un noteikumus, kas attiecas uz mūsu darbību un vides aizsardzību.
 • Mūsu mērķi attiecībā uz vidi ir izmērāmi un nepārtraukti uzraudzīti.
 • Darbs ar vidi ir daļa no mūsu ikdienas darba.
Piegādātāju rīcības kodekss

Piegādātāju rīcības kodekss

Skaidras prasības daudzās jomās

Bisnode sagaida, ka visi tās piegādātāji ievēro viņu rīcības kodeksu un sistemātiskas un proaktīvas darbības, kas jāievēro to apakšuzņēmējiem. Bisnode rīcības kodekss nosaka maksimālas prasības uzņēmējdarbības ētikai, vides aizsardzībai, darba apstākļiem, cilvēktiesībām un drošībai.

 • Rīcības kodekss ir daļa no visiem Bisnode lielākiem līgumiem.
 • Mēs sagaidām, ka mūsu piegādātāji ievēro piemērojamos normatīvos aktus un noteikumus.
 • Mūsu piegādātājiem ir jāatbalsta un jāievēro cilvēktiesības


Mūsu rīcības kodekss

Darba vide

Darba vide

Mūsu komanda ir Bisnode panākumu pamatā

Mūsu mērķis ir būt par vēlamāko darba devēju mūsu jomā, un mēs pastāvīgi strādājam, lai attīstītu, uzturētu kvalificētus un motivētus darbiniekus. Mēs cenšamies nodrošināt, lai organizācijai ir pozitīva un profesionāla darba vide, kurā ir svarīga darbinieku veselība un drošība.

 • Mēs nepieņemam nekāda veida pazemošanu un sliktu attieksmi, neatkarīgi no personas pagātnes.
 • Mēs piemērojam vienādu samaksu par vienlīdzīgām prasmēm un veiktspēju.
 • Mūsu darba vides attīstības programma ietilpst gan fiziskā, gan psiholoģiskā darba vide.

Lasiet vairāk