Kam mēs dalāmies ar jūsu datiem?

Pirms datu pārsūtīšanas mēs pārskata valsts un reģionālos tiesību aktus, lai pārliecinātos, ka tiek izpildīti visi pienākumi un prasības.

Mēs sniedzam jūsu datus mūsu klientiem, kuri pērk mūsu produktus. Pirms jebkuras pārsūtīšanas Bisnode pārskatīs valsts tiesību aktos noteiktās prasības personas datu apstrādei un aizsardzībai. Tas ir nepieciešams, lai noteiktu mūsu un saņēmēja pienākumus (attiecas arī uz saņēmējiem citās valstīs) un lai pārliecinātos, ka šie pienākumi tiek ievēroti.

Mēs varam arī atklāt jūsu informāciju darījumu partneriem un trešās personas piegādātājiem, ar kuriem mēs sadarbojamies. Tas ir, lai nodrošinātu pakalpojumus, kas ietver mūsu datu apstrādi. Mēs paturam tiesības pilnībā sadarboties ar visām tiesībaizsardzības iestādēm vai tiesas rīkojumiem, kas pieprasa atklāt jebkura mūsu vietņu vai produktu lietotāja identitāti vai citu lietošanas informāciju.

Uzziniet, ko mēs darām,  lai aizsargātu jūsu datus

Industries

Industries

Mūsu klienti darbojas visās nozarēs, piemēram:

 • Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība
 • Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
 • Ražošana
 • Elektroenerģijas, gāzes, tvaika un gaisa kondicionēšanas apgāde
 • Ūdens apgāde; kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
 • Būvniecība
 • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; mehānisko transportlīdzekļu un motociklu remonts
 • Transports un uzglabāšana
 • Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi
 • Informācija un komunikācija
 • Finanšu un apdrošināšanas darbības
 • Nekustamā īpašuma darījumi
 • Profesionālās, zinātniskās un tehniskās darbības
 • Administratīvās un atbalsta pakalpojumu darbības
 • Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
 • Izglītība
 • Cilvēku veselība un sociālā aprūpe
 • Māksla, izklaide un atpūta
 • Citas pakalpojumu darbības, piemēram, biedru organizāciju darbības, datoru un personisko un sadzīves priekšmetu remonts vai individuālās darbības.


Ārpus Eiropas Savienības


Bisnode pārsūtīs personas datus uzņēmumiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas tikai tad, ja šādas valstis var nodrošināt atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni. Piemēram, mēs uzskatām, ka adekvāts aizsardzības līmenis ir tad, ja personas dati tiek pārsūtīti vienībai ASV, kas ievēro Privacy Shield or ES modeļa pantus.