Tas, ko jūs varat darīt

Jūsu tiesības ir plašas. Mūsu pienākumi ir lielāki.

1. Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības zināt, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus. Jums jāsaņem paziņojums, kad jūsu dati tiek ievākti vai izmantoti pirmo reizi. Jums ir arī pastāvīgas piekļuves tiesības, kas nozīmē, ka jūs varat pieprasīt informāciju par datu apstrādi, kad vien vēlaties. Mēs arī informēsim jūs par saņēmēju kategorijām, ar kurām kopīgojām jūsu datus.

Arī dažos gadījumos, piemēram, ja mūsu gala notiek datu pārrāvums (vai kas līdzīgs), jūs varat gaidīt , ka saņemsiet no mums īpašu informāciju.

Informācija, ko mēs jums sniedzam, ir bezmaksas un rakstiskā vai elektroniskā formātā. Mūsu pienākums ir izskaidrot, kāpēc mēs apstrādājam jūsu datus un uz kāda juridiskā pamata.

2. Tiesības uz labošanu

Jums ir tiesības lūgt mums izlabot visu neprecīzo informāciju par jums. Jums ir arī tiesības pievienot trūkstošos datus, kas mums irnozīmīgi. Mēs esam atbildīgi par to, lai dati būtu pareizi un atjaunināti.

3. Tiesības uz dzēšanos

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu dati tiktu pilnībā izņemti no mūsu datubāzes tālāk minētajos gadījumos:

  • Dati vairs nav vajadzīgi mūsu mērķim
  • Jūsu piekrišana datu apstrādei ir tikusi atcelta
  • Jūsu dati tiek izmantoti tiešajā mārketingā, un jūs pret to iebilstat
  • Jūsu dati tiek izmantoti nelikumīgi
  • Datu dzēšana ir vajadzīga, lai izpildītu juridiskus pienākumus

7. Automātiska lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūs netbūtu automatizētā lēmumu pieņemšanas daļa, ieskaitot profilēšanu. Ir svarīgi zināt, ka, kaut gan Bisnode piedāvā risinājumus automatizētam lēmumu pieņemšanas procesam, tie ir mūsu klienti un risinājumu lietotāji (nevis Bisnode), kas pieņems faktiskos lēmumus. Piemēram, var pieņemt automātisku lēmumu noraidīt tiešsaistes kredīta pieteikumu vai darba pieteikumu bez personīga kontakta.
Automatizēta lēmuma pieņemšana var tikt atļauta, ja tas ir nepieciešams, lai īstenotu vienošanos starp jums un uzņēmumu (mūsu klientiem).
Automatizētus lēmumus var pieņemt ar profilēšanu vai bez tās. Profilēšanu var izmantot bez automātiskas lēmuma pieņemšanas. Profilēšana attiecas uz jebkuru personas datu automatizētas apstrādes veidu, lai sniegtu informāciju par personiskām īpašībām. Mērķis ir analizēt vai prognozēt personas darba sniegumu, uzticamību, uzvedību, pilsētu, kurā tas dzīvo un pārvietošanos.

8. Sūdzības

Ja uzskatāt, ka apstrādājam jūsu datus bez tiesībām to darīt, jums ir tiesības iesniegt sūdzību arī savai valsts datu aizsardzības iestādei jeb DPA (Latvijā -DVI).
DPA saņems jūsu sūdzību un izpētīs, kas jādara nākamajā solī. Ja tiek uzsākta uzraudzība, jums tiks paziņots trīs mēnešu laikā. Ja jūs šajā laikā nesaņemat paziņojumu, varat vērsties tiesā, lai pieprasītu atbildi.
Saskaņā ar GDPR jūsu pieprasījums tiks apstrādāts 30 dienu laikā pēc tam, kad būsim saņēmuši nepieciešamo informāciju. Ja jūsu pieprasījums ir sarežģīts, šo periodu var pagarināt ne vairāk kā par diviem mēnešiem, bet mēs jūs par to informēsim iepriekš.

4. Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas datu apstrāde tiktu ierobežota konkrētiem mērķiem. Tas nozīmē, ka, turpinot darbu, mēs vairs neizmantosim jūsu datus ierobežoto mērķu nolūkā.
Tiesības uz ierobežojumiem ir spēkā, piemēram, ja atrodat nepareizus ierakstus un lūdzat mums tos labot. Šādos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs neapstrādātu datus, kamēr tā kvalitāte tiek pārbaudīta.
Kad dati tiks izlaboti un apstiprināti, jums tiks paziņots, un ierobežojums var tikt noņemts.

5. Tiesības uz datu pārnesamību

Noteiktos gadījumos datus jūs sniedzāt tieši. Šāda veida datus jums ir tiesības iegūt no mūsu datu bāzēm. Bisnode datus tieši no jums mēs ievācam ļoti reti.

6. Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret noteiktiem datu apstrādes veidiem. Ja jūs to darīsiet, mums netiks atļauts apstrādāt jūsu datus, ja vien tas nav vajadzīgs tādu iemeslu dēļ kā juridiska prasība vai sabiedriskas nozīmes uzdevumi.
Jums vienmēr ir tiesības zināt, vai jūsu personas datus izmanto tiešajam mārketingam. Iebilst pret to varat vienmēr.