Privātums un datu drošība, Bisnode pieeja

Jūsu dati ir rūpīgi apstrādāti, Jūs varat to kontrolēt.
Šeit mēs sniegsim pārskatu par to, kā Bisnode grupa izmanto jūsu datus, un kā var piekļūt jūsu uzņēmuma vai jūsu personiskajai informācijai.
Bisnode ļoti nopietni uztver personas datu izmantošanu un to aizsardzību. Citu noteikumu starpā mūsu darbības regulē Vispārējais datu aizsardzības likums (GDPR), kas ir viens no visstingrākajiem datu aizsardzības noteikumiem pasaulē.
Mēs pastāvīgi sadarbojamies ar datu aizsardzības uzraudzības iestādēm.