Bisnode vadība

Bisnode grupa

Bisnode grupas

Neatkarīgie uzņēmumi 19 valstīs

Eiropā darbojošos 19 Bisnode uzņēmumu darbs prasa skaidru un labi izveidotu uzņēmuma vadības sistēmu, kas grupai ir svarīga platforma. Atbildība par uzņēmuma vadību, vadīšanu un kontroli tiek sadalīta starp akcionāriem, valdi, izpilddirektoru, vadības komandu un uzņēmumu vadītājiem.
Korporācijas vadību reglamentē Zviedrijas likumi, it īpaši Zviedrijas Komerclikums, kā arī attiecīgo iestāžu izdotie noteikumi un ieteikumi. Bisnode valde ir izveidojusi korporatīvās pārvaldības prasības visām grupas kompānijām ar vienu obligātu daļu un vienu ļoti ieteicamu daļu. Bisnode Group ir stingra iekšējā kontrole un procedūras.

Vadība