Aktuális információk a Dun & Bradstreet minősítési rendszeréről és azok használatáról az Oroszországgal szembeni szankciók vonatkozásában. Bővebben

Cégfigyelés szolgáltatások

Válassza ki, milyen cégfigyelés segítségével szeretné nyomon követni ügyfelei változásait
KÉRJEN AJÁNLATOT
check-mark-blue.png

Megelőzhető üzleti kockázatok vevői és beszállítói pénzügyi helyzetének figyelésével

check-mark-blue.png

Biztos módszerek a csőddel, felszámolással, vagy kényszertörléssel érintett partnerek kiszűrésére

check-mark-blue.png

Időben érkező értesítések a cégek életében bekövetkező változásokról

Csökkentse az üzleti kockázatokat cégfigyeléssel

Csökkentse az üzleti kockázatokat cégfigyeléssel

Naprakész megoldások a céges változások nyomonkövetéséhez

Napjainkban nemcsak üzletkötés előtt szükséges megvizsgálni a megrendelők, beszállítók megbízhatóságát, hanem folyamatosan nyomon is kell követni azt. Sajnos a korábban megbízhatónak hitt üzleti partnerek is fizetésképtelenné válhatnak, és kifizetetlen számlákat hagyhatnak maguk után. Ráadásul rendszeres megrendelőknél a korábban alkalmazott hitelkereteket időről időre felül kell vizsgálni.

Ma már nem kell minden nap manuálisan, egyenként ellenőrizni az ügyfélportfoliót. A Bisnode külömböző cégfigyelés szolgáltatásaival hetente vagy akár naponta automatikusan értesülhet arról, hogy az Önt érdeklő cégek adataiban történt-e változás (pl.: új ügyvezető érkezett) vagy valamelyik vállalkozás csőd, felszámolás vagy végelszámolás alá került-e. Arról is kérhet információt, ha partnere kockázatosabbá vált, azaz romlott a minősítése.

Kezdje el vizsgálni a számlafizetések alakulását

Értesüljön időben a felszámolásokról, csődeljárásokról vagy kényszertörlésekről

Azonnali értesítés a figyelt változásokról

A kényszertörlések a leggyakoribb eljárási forma Magyarországon. Jogosan merül fel tehát az igény, hogy  üzleti tárgyalásra készülve utánanézzünk az egyes cégeknek, hogy nem állnak-e véletlenül nemfizetési eljárás alatt, nem várható-e a cég jogutód nélküli megszűnése a közeljövőben.

Ilyenkor pedig rögtön felmerül a kérdés is, hogy hol tudok utánanézni, hogy üzleti partnerem felszámolás, csőd, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll-e?

A Bisnode megoldásai különböző cégfigyelési lehetőségeket biztosítanak annak érdekében, hogy mindig időben értesüljön az ügyfeleit vagy beszállítóit érintő aktuális negatív eseményekről

A felszámolások célja a vállalkozások jogutód nélküli megszüntetése annak fizetésképtelensége esetén, azonban fontos különbség, hogy ezt az eljárástípust az adóson kívül a hitelezők, a végelszámoló valamint a cégbíróság is kezdeményezheti. A felszámolás megindulását követően a hitelezőknek 40 nap áll rendelkezésükre követeléseik bejelentésére. A 40 napon túl de 180 napon bejelentett követeléseket ugyancsak nyilvántartásba veszi a felszámolóbiztos, ám ezek kiegyenlítésére, csak a többi hitelező kifizetését követően kerülhet sor.

A felszámolási eljárás a cég megszűnésével, vagy továbbműködésével zárulhat le. A cég akkor folytathatja működését, ha minden fennálló tartozását (vagy ha egyezséget kötött hitelezőivel, akkor az egyezségben meghatározott összeget) megfizette hitelezői felé. Amennyiben nem került sor egyezségre, és a cég nem tudja teljes egészében rendezni tartozásait, a vállalkozás megszűnik.

A vállalkozásban fellelhető vagyont a következő sorrend figyelembevételével egyenlítik ki:

 • felszámolás költségei
 • a felszámolás kezdőidőpontja előtti, zálogjoggal biztosított követelés (maximum a zálogjog értékéig)
 • a jogosultat élete végéig megillető járadékok, tartásdíjak
 • magánszemélyi, őstermelői, valamint kis- és mikrovállalkozások követelései
 • társadalombiztosítás felé fennálló tartozások, adók,
 • egyéb követelések
 • késedelmi kamatok, pótlékok, valamint a bírság és pótlék jellegű tartozások
 • 40 napon túl, de 180 napon belül bejelentett követelések.

 

A kényszertörlés egy olyan eljárási forma, amely a végelszámolásokkal ellentétben már a vállalkozások visszafordíthatatlan megszűnését célozza meg, és tulajdonképpen a cég jogutód nélküli végleges megszűnését jelenti.

Mikor kerül sor kényszertörlésre?

 • A cégbíróság az alábbi esetekben indíthat kényszertörlési eljárást:
 • amennyiben az adott gazdasági társaságot megszűntnek nyilvánítja,
 • amennyiben egy cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be,
 • amennyiben a végelszámoló az egyszerűsített végelszámolásról nem tért át a végelszámolás általános szabályaira
 • ha egy olyan esemény történt, amely a a cég jogutód nélküli megszűnését váltja ki, és nincs lehetőség végelszámolási eljárás lefolytatására

A kényszertörlési eljárás menete

Annak, akinek a kényszertörlés alá került társasággal szemben fennálló követelése, munkaviszonyon alapuló bérkövetelése vagy munkaviszonyból eredő egyéb követelése van, a cég valamely eszköze a birtokában van, vagy igényt tarthatna a cég valamely vagyontárgyára, vagy tudomása van a cég ellen zajló bírósági, közjegyzői vagy más hatósági eljárásról, illetve információja van a kényszertörlést megelőző évben a cég vagyonában bekövetkezett változásról, azt 60 napon belül jeleznie kell a cégbíróságnak.

Amennyiben nem kerül sor követelés bejelentésére, a cégbíróság törli a céget a cégjegyzékből, a cég vagyonát pedig felosztja a tagok között. Amennyiben a céggel szemben követelés bejelentésére került sor, de a cég vagyontalan, vagy még a felszámolás költségeit sem tudná fedezni, a cégbíróság törli a céget a cégjegyzékből, és rendelkezik a vezető tisztségviselők eltiltásáról. Ha viszont előreláthatóan a vállalkozás vagyona fedezi a felszámolási költségeket, úgy a cégbíróság megszünteti a kényszertörlést, és helyette felszámolási eljárást indít a cég ellen.

A kényszertölési eljárásban törölt korlátozott felelősséggel működő cégek korábbi tagjai korlátlanul felelnek a kielégítetlen követelések értékéig, ha bizonyíthatóan visszaélt korlátolt felelősségével. A cég vezető tisztségviselője az okozott hátrány erejéig felel, ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezését követően ügyvezetési feladatait nem a hitelezői érdekek figyelembevételével látta el.

A végelszámolás célja, hogy fizetőképes vállalkozások jogutód nélküli megszűnését biztosítsaA végelszámolás csak önkéntes módon (a cég tagjainak elhatározása alapján) kezdeményezhető, a tagok döntenek a végelszámolás kezdő időpontjáról, valamint a végelszámoló személyéről is (aki a vezető tisztségviselői jogköröket betölti a végelszámolás során).

Végelszámolási eljárás folyamán a végelszámoló felméri a cég vagyoni helyzetét, behajtja követeléseit, érvényesíti jogait, tartozásait, kötelezettségeit kiegyenlíti, vagyoni eszközeit értékesíti. A hitelezők kifizetése után fennmaradó vagyont a cég tagjai között pénzben vagy természetben felosztja, majd a cég működését megszünteti.

Végelszámolási eljárás négyféleképp szűnhet meg: a tagok azon döntésével, hogy a céget mégis továbbműködtetik, a végelszámolási folyamat lezárultával (és a cég megszűnésével), kényszertörlés valamint felszámolási eljárás megindulásával.

Az előző három eljáráshoz képest a csődeljárás lényege, hogy a lejárt adósságaikat megfizetni képtelen, likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyezséget kössenek hitelezőikkel. A csődeljárás célja tehát, hogy a vállalkozás további működését biztosítsuk, miközben minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy kintlévőségeinket kiegyenlítsük.

Csődeljárást az adós cég kezdeményezhet maga ellen. A cégbíróság vagyonfelügyelőt rendel ki a cég mellé, továbbá fizetési haladékot biztosít a cég számára, melynek célja a csődvagyon megőrzése, a későbbi egyezség megkötése érdekében. A 120 napos fizetési haladék maximum 365 napra hosszabbítható.

Fontos megjegyezni, hogy a csődegyezség az adós és a hitelező felek között jön létre, amely során megállapításra kerül az adósság mértéke, illetve, hogy a hitelezők milyen sorrendben kerülnek kifizetésre. Ha nem jön létre az egyezség, a csődeljárás megszűnik, és helyette a cégbíróság hivatalból elrendeli a felszámolás megindítását. Amennyiben egyezség született, a cég tovább folytathatja működését, ám nem kérhet maga ellen újabb csődvédelmet addig, amíg nem rendezte a korábbi csődeljárás megindulása előtti kötelezettségeit a hitelezők felé, ha az elmúlt egy évben a bíróság hivatalból elutasította a csődeljárás indítására vonatkozó kérelmét, vagy a legutolsó, cég ellen folytatott csődeljárás lezárása óta kevesebb, mint két év telt el. Ezekben az esetekben, az adós – fizetésképtelensége esetén – felszámolást kezdeményezhet maga ellen.

D&B Webshop

D&B Webshop

Külföldi és belföldi céginformációk és cégminősítések egyszerűen Webshopunkban

Ellenőrizze ügyfeleit és potenciális partnereit, hozzon adatokon alapuló, magabiztos és kockázatmentes döntéseket cége érdekében.

Letölthető eseti cégriportok:

Ha csak egy vállalkozás - legyen szó külföldi, akár belföldi szervezetről- kockázatosságát, pénzügyi helyzetét vagy hitelképességét szeretné megvizsgálni, akkor válassza a letölthető eseti cégriportokat. 

Irány a Webshop

 

 

Vegye fel velünk a kapcsolatot

megoldások - kapcsolati felület

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg többet üzleti megoldásainkról

Telefonos elérhetőségünk