D&B Failure Score

A Bisnode Magyarország Kft. közleménye a kialakult járványügyi helyzet céges adatok publikációját, valamint az adatokra épülő előrejelzések pontosságát illetően

 

A közelmúltban kialakult járványügyi helyzet kapcsán a szabályozó, adat szinten a végrehajtással, cégnyilvántartással, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával, valamint a beszámolók közzétételével kapcsolatban tett rendelkezéseket.

A közelmúltban kialakult járványügyi helyzet kapcsán a szabályozó, adat szinten a végrehajtással, cégnyilvántartással, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával, valamint a beszámolók közzétételével kapcsolatban tett rendelkezéseket.

A 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet alapján a 2020. március 24-én folyamatban lévő végrehajtási eljárások automatikusan szünetelnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. A NAV végrehajtással érintett adózónak ezzel kapcsolatban nem kell intézkednie, fizetési könnyítési kérelmet sem kell benyújtania.

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet értelmében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak.

(Ezen szabályok nem vonatkoznak a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolóira. Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó az a gazdálkodó, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták, vagy amelyet jogszabály közérdeklődésre számot tartónak minősít.)

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a fent leírtak a Dun & Bradstreet adatfeldolgozási és megjelenítési gyakorlatában nem okoznak változást, adatbázisunk továbbra is a hivatalos szervek által közzétett adatokat tartalmazza.

 

 

Bizalom és valós idejű adatok. Ezek szükségesek ahhoz, hogy a kereskedelem körforgása és a gazdaság ne álljon le a koronavírus következtében kialakult helyzetben sem. A Covid-19 - ahogyan az elmúlt egy évben, úgy a következő hónapokban is- biztosan az életünk része lesz, hiszen a vírus utóhatásait még sokáig fogjuk érezni. A gazdasági körforgásnak azonban a jelenlegi helyzetet követően a lehető leggyorsabban kell helyre állnia. 

A Dun & Bradstreet-hez hasonló adatszolgáltatók alapvető szerepet játszanak ennek helyreállításában. Együtt kell vállalnunk a felelősséget a társadalom előrehaladásának elősegítése érdekében.

 

Hogyan kerülnek meghatározásra a kockázati besorolások? 

A Dun & Bradstreet kockázatkezelési módszertana az általunk korábban kidolgozottakkal összhangban, változatlan statisztikai modellezési keretrendszer szerint kerül meghatározásra, mely stabil professzionális szakmai alapokon nyugszik, alapját a Dun & Bradstreet saját adatbázisában tárolt adatok képezik, és segítségével a lehető legjobb céges előrejelzéseket tudjuk nyújtani a gyakorlatban.

Az elérhető historikus és legfrissebb céges adatok felhasználásával a Dun & Bradstreet által használt kockázati besorolás továbbra is képes sikerrel megragadni az egyes cégek aktuális pénzügyi helyzetét. Mindezzel képessé válunk arra, hogy jelezzük ügyfeleink számára  milyen pénzügyi kondíciókkal néz szembe az adott vállalat egy gazdasági visszaesés küszöbén, mely jelen járványügyi helyzet miatt alakulhat ki és mélyülhet el az elkövetkező időszaban. A jelenleg használatos kockázatkezelési módszertanok a normál üzletmenet során látható céges kockázatok kiszűrésére vannak kifejlesztve, így a jelenlegihez hasonló stresszhelyzetekben nem minden felmerülő addicionális üzleti kockázat szűrhető ki. Ezen helyzet kezelése érdekében a Dun & Bradstreet jelenleg is vizsgál alternatív megközelítéseket, és végez vonatkozó számításokat.

 

A D&B Failure Score

 

A kockázati besorolások meghatározásakor a Dun & Bradstreet a legfrissebb elérhető céges pénzügyi adatokból indul ki - mely jelenleg 2018-ra áll rendelkezésre - ugyanakkor figyelembe vesz minden friss elérhető információt, legyen az céges demográfiai adat, vonatkozó negatív esemény vagy cégszinten rendelkezésre álló számlainformáció. A számlainformációk szerepe az ilyen és hasonló válságidőszakokban különösen felértékelődhet, hiszen egyik elsődleges szignálja a cégeket illető likviditási nehézségeknek. Az említett pénzügyi, demográfiai adatok, valamint negatív események és rendelkezésre álló számlainformációk képezik alapját a D&B Failure Score-nak.

A Dun & Bradstreet által publikált kockázati mutatók közül a D&B Failure Score előrejelző képessége a legmagasabb, mely az elérhető adatok függvényében napi szinten kerül frissítésre, és a válság időszakában ugyancsak ügyfeleink rendelkezésére áll.

Az alábbi ábra a koronavírus hazai megjelenének időszakában -melyek időpontját 2020. március 1-re tettük - a felszámolások és csődeljárások száma és a D&B Failure Score közötti összefüggést szemlélteti:

 

2020. március 1. után megindított felszámolások és csődeljárások D&B Failure Score szerinti gyakorisági megoszlásai

 

Látható, hogy a negatív esemény bekövetkezése előtt 12 hónappal és a negatív esemény bekövetkezését közvetlen megelőzően, a járvány időszakára vonatkozóan is jól szeparálja a ténylegesen kockázatosnak bizonyuló cégeket a D&B Failure Score.

A Dun & Bradstreet által havonta elvégzett szakértői visszamérés eredménye megerősíti az eddig elmondottakat. A visszamérés során minden hónapban megvizsgáljuk a hazai céges portfólióra elvégezzük az egy évvel korábban kalkulált Failure Score értékek negatív eseményeket előrejelző képességét. 2019 április elején készült visszamérésünk alapján a Failure Score Teljesítmény Indexe, mely az elméleti tökéletes modellhez képest méri a tárgyidőszaki modell előrejelző erejét - azaz, azt a képességet, mellyel a modell a működést befolyásoló negatív esemény bekövetkezését az elkövetkező 12 hónapra vonatkozóan helyesen prediktálni tudja – 84,89 százalék volt, mely igen magasnak mondható. Mindez 2020 áprilisában közel azonos értéket mutat, 84,93 százalék volt, mely a válság kezdetére vonatkozóan isjó diszkriminatív képességet jelez, mutatva ezzel, hogy ügyfeleink továbbra is hagyatkozhatnak a Dun & Bradstreet által folyamatosan frissített céges kockázati mutatószámra.

A D&B Failure Score szerinti szegmentáció a legfrissebb időszak tekintetében az alábbi CAP-görbén látható, az előző bekezdésekben elmondottakkal összhangban:

D&B Failure Score alapján előállított CAP-görbe

Az ábra a modell diszkrimináló képességének vizuális megjelenítését szolgálja: kiemelten szerepel a 90 százalékos sikerességi arány, mely megmutatja, hogy a minősítés szerint az összes cég hány (legrosszabb) százaléka tartalmazza az összes „rossz”/fizetésképtelenné vált cég 90 százalékát. A Dun & Bradstreet minősítés ezen értéke 20,67 százalék a legfrissebb visszamérési (2019.04.01 + 12 hónap) adatok alapján.

 

Az ábrán feltüntettü modellünk (sárga) mellett a két szélsőséges esetet is:

  • „Véletlen modell” (zöld), ami az előrejelző modell nélküli eredményt mutatja. Ebben az esetben például az összes legrosszabb cég 50 százaléka a „rossz” cégek 50 százalékát fogja tartalmazni.
  • Tökéletes modell (rózsaszín), ami az összes rossz céget pontosan beazonosítja. Ha a „rossz” cégek éves aránya például 3 százalék, akkor ez azt jelenti, hogy a minősítés szerint sorba rendezett cégek legrosszabb 3 százalék-a tartalmazza a fizetésképtelenné váló cégek 100 százalékát.

 

 

Továbbra is javasoljuk, hogy a cégek vegyék alapul a Dun & Bradstreet által publikált kockázati besorolásokat, hiszen:

  • A magasabb kockázati besorolású cégek jelentősen nagyobb tényleges kockázati kitettséget jelentenek, különösen jelen gazdasági környezetben és helyzetük jobban függ a külső intézkedések sikerességétől
  • Az alacsonyabb kockázati besorolású cégek ezzel szemben lényegesen nagyobb valószínűséggel képesek tevékenységük folytatására a válságot követően
  • Szolgáltatásaink segítségével képesek lehetnek a cégek stabilitásának, likviditásának, valamint eladósodottságának nyomon követésére
  • Segítségünkkel ügyfeleinknek lehetősége nyílik az üzleti partnereiket érintő hírek, kapcsolódó tulajdonosi struktúrákban beálló változások, vonatkozó üzleti kockázatok napi szintű monitorozására

 

 

A Dun & Bradstreet mindig és mindenben megbízható partnere marad

 

Mi a Dun & Bradstreet-nél szeretnénk Önnek segíteni abban, hogy stresszes körülmények között is megalapozott döntéseket hozzon. Célunk, hogy vállalkozásának a lehető legkisebb nehézségekkel kelljen szembenéznie, ezáltal enyhítve a krízishelyzet következményeit és elősegítve a normál munkafolyamatok kialakítását a további fejlődés és új eredmények elérése érdekében.

 

Vigyázzon magára és találjon új üzleti lehetőségekre a Dun & Bradstreet segítségével.

Szolgáltatásunk a Dun & Bradstreet cégminősítéshez

Mekkora üzleti kockázatot rejt magában egy új partner? Szolgáltatásaink segítenek, hogy előre láthassa, hogy milyen és mekkora kockázatokkal kell vállalkozásának szembenéznie, még mielőtt túl késő lenne -mind helyi, mind nemzetközi vállalkozások számára.
Regisztráljon itt és kérjen még ma ingyenes hozzáférést és alapozza okos és megbízható döntésekre vállalkozása jövőjét a PartnerControl segítségével.
D&B Webshop

D&B Webshop

Külföldi és belföldi céginformációk és cégminősítések egyszerűen Webshopunkban

Ellenőrizze ügyfeleit és potenciális partnereit, hozzon adatokon alapuló, magabiztos és kockázatmentes döntéseket cége érdekében.

Letölthető eseti cégriportok:

Ha csak egy vállalkozás - legyen szó külföldi, akár belföldi szervezetről- kockázatosságát, pénzügyi helyzetét vagy hitelképességét szeretné megvizsgálni, akkor válassza a letölthető eseti cégriportokat. 

Online céginformációs rendszer:

Amennyiben egyszerre több cégelemzésre is szüksége van, válassza a hosszabb távú megoldást és vásároljon D&B Credit Reporter előfizetést.

Irány a Webshop