Aktuális információk a Dun & Bradstreet minősítési rendszeréről és azok használatáról az Oroszországgal szembeni szankciók vonatkozásában. Bővebben
Blog Compliance

ESG-stratégia: Hogyan mérhető a fenntarthatóság?

Az ESG-stratégia ma már nem opcionális a vállalatok számára. A fenntarthatóság kérdése a vállalatok számára világszerte stratégiai prioritássá nőtte ki magát.

Hogyan azonosíthatók az ESG-kockázatok a saját beszállítói láncban?

Ki értékesíti a legtöbb autót, vagy ki termeli a legnagyobb nyereséget? Évtizedeken át ezek a számok határozták meg az autóipart. Hogy mekkora volt a CO2-kibocsátás, vagy mennyi energia volt szükséges a gyár működtetéséhez, sokáig jelentéktelen kérdés volt. Ma a Mercedes-Benz-hez hasonló autógyártók más célokat tűznek ki maguk elé: A vállalat 2030-ig meg kívánja felezni karbonlábnyomát. A cél az ESG-stratégia része, és a világszintű kereskedelem fenntartható gazdálkodásra való törekvésének kifejeződése 

Az ESG jelentése

Az ESG az Environmental Social Governance rövidítése (környezeti hatások vizsgálata, a társadalmi kérdések kezelése és a vezetői döntéshozatal folyamata). Az ezekhez kapcsolódó kérdések, mint a társadalmi felelősség, a környezettudatosság és a fenntarthatóság, valamint a transzparens vállalatvezetés összefüggenek egy vállalat tevékenységével. Az ESG-stratégia e területek céljait és intézkedéseit foglalja össze. Ugyanakkor a nagy vállalatok egyre inkább figyelmet fordítanak arra, hogy az ESG-kockázatokat ne csak saját maguknál azonosítsák és csökkentsék. Az üzleti partnerek ESG-besorolása is a figyelem középpontjában áll. A vállalatoknak az ellátási láncok átvilágításáról szóló német törvény (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) értelmében meg kell vizsgálniuk beszállítóikat az ESG-kockázatok tekintetében. 

A stratégiai megközelítés onnan ered, hogy ezeknek az aktivitásoknak hosszú távúnak kell lenniük, és sok esetben folyamatok átalakítását is megkövetelik a vállalatoktól. 

Konkrét számok alapján a vállalatoknak világszerte fokozódó szabályozói követelmények miatt igazolniuk kell, mennyiben teljesítik az ESG-kritériumokat.  

ESG-kritériumok egyéni súlyozása  

„A vállalatoknak ma igazolható adatokon alapuló ESG-stratégiára van szükségük. A méret és az ágazat függvényében eltérő követelmények vannak, amelyeket a stratégia kialakításakor és a különböző ESG-kritériumok súlyozásakor figyelembe kell venni” – mondja Carsten Ettmann, a Dun & Bradstreet senior business consultant risk & compliance munkatársa.  

Míg egy vegyipari konszern esetében különösen a környezeti aspektusok esnek nagyobb súllyal a latba, addig egy személyügyi szolgáltatónál sokkal inkább a társadalmi komponenseknek ajánlott a fenntarthatósági stratégia középpontjában állni.  

Az ESG-kritériumok, mint a fenntartható vállalati stratégia alapja

Ahhoz, hogy a fenntarthatóságot, a társadalmi felelősségvállalást és az értékalapú vállalatirányítást mérni és értékelni lehessen, meghatározott kritériumokra van szükség. Ide tartozik például a kibocsátott CO2 mennyisége, az esélyegyenlőség kialakítása a vállalatnál, vagy a tanúsítás az egészségvédelem, vagy az anyag körforgásán alapuló gazdálkodás területén. Ilyen tényezők alapján lehetséges a vállatoknál a fenntarthatóság mérése, értékelése és a versenytársakkal való összehasonlítása.

Világszintű ESG-normák a tájékozódáshoz 

„Jelenleg még nincsenek egységes kritériumok és jelentéstételi normák. A vállalatok, az ügyfelek, a politikusok és a pénzügyi szektor a „fenntartható” fogalmat nagyon eltérően értelmezik. Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) jelenleg egy megfelelő javaslat kidolgozásán munkálkodik, amely az egységesítést hivatott segíteni. Amíg ez a javaslat elkészül, azt ajánljuk, hogy a Fenntarthatósági Számviteli Szabványok Testülete (Sustainability Accounting Standard Board, SASB) iránymutatásait vegyük alapul.  

 

SASB

SASB

Mi a Fenntarthatósági Számviteli Szabványok Testülete (Sustainability Accounting Standard Board, SASB)? 

A SASB egy független, közhasznú szervezet, amely globális szabályokat határoz meg a fenntarthatósági adatok közzétételére vonatkozóan. Már 77 iparág számára léteznek szabványok olyan kategóriákban, mint a környezet, a társadalom, és a vállalatvezetés.

A Dun & Bradstreet az ESG-adatokat 13 kérdéskörbe sorolja

Az SASB és további nemzetközi szabványalkotók (GRI, TCFD stb.) után a Dun & Bradstreet az ESG-adatait 13 kérdéskörbe sorolta be. Természeti erőforrások, üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és éghajlat , környezeti kockázatok, környezeti lehetőségek, humán tőke, termékek és szolgáltatások, ügyfelek bevonása , társadalmi felelősségvállalás, beszállító bevonása  tanúsítványok, vállalatirányítás, vállalati magatartás és üzleti fenntarthatóság. Ezek a témakörök további alpontokra tagolódnak.

„A kategorizálás során főként a törvényi előírásokhoz, így az ellátási lánc átvilágításáról szóló törvényhez, valamint az EU Taxonómiarendelethez igazodtunk. A vállalatok ugyanis ma kötelesek például információkat gyűjteni az üzleti partnerek karbonlábnyomáról, a munkavégzési feltételekről, vagy a társadalmi felelősségvállalásról. A D&B ESG Intelligence révén a Dun & Bradstreet olyan megoldást kínál, amely egyszerűen hozzáférhetővé teszi ezeket az adatokat” – mondja Ettmann.

 

Dun & Bradstreet: ESG Kriterien

 

ESG-besorolás a nagyobb transzparencia érdekében  

A Dun & Bradstreet ESG-besorolása azt fejezi ki, mekkora a kockázata egy vállalatnak a tekintetben, hogy egy olyan ESG-compliance ügyben érintett legyen, amelynek pénzügyi károk lehetnek a következményei. A kockázat mérésére egy 1-től 5-ig terjedő skála szolgál, amelyen az 1 a legkisebb, az 5 a legnagyobb kockázatot jelöli. Amennyiben egy vállalat 5-ös ESG-besorolású beszállítóval rendelkezik, látható, hogy nagyon magas a kockázat. 

Ugyanakkor leolvasható, hogy egy vállalat mely területen rendelkezik jó besorolással. Így létezik E-ranking a környezeti kérdések területén, S-ranking a társadalmi kérdésekben és G-ranking, amely a vállalatvezetés aspektusait képezi le. Mindezek mellé rendelkezésre állnak iparági összehasonlító adatok és információk a felhasznált forrásadatokról, így a kockázatok nagyon pontosan megbecsülhetők.

D&B ESG Intelligence ily módon támogatja a vállalatokat abban, hogy egyszerűen azonosítsák a magas ESG-teljesítményt nyújtó üzleti partnereiket, hogy a megfelelő üzleti döntéseket hozhassák meg, és lefedjék az olyan kockázatokat, mint pl. a tekintélyvesztés, a szabályozási vagy üzemi károk a beszállítói láncban” – mondja Ettmann. 

ESG-adatok több millió vállalatról világszerte 

Az ESG-besorolás elkészítéséhez a Dun & Bradstreet számos forrásra támaszkodik. Ide tartoznak többek között kormányzati weboldalak, éves beszámolók, CSR-jelentések, NGO-k, figyelőlisták, környezeti tanúsítványok, valamint a globális médiafigyelés is.

A Dun & Bradstreet jelenleg világszerte több mint 35 millió vállalatról rendelkezik ESG-adatokkal. Az adatok hetenkénti gyakorisággal frissülnek. Naponta nő azon vállalatok száma, amelyek esetében lehetséges ESG-besorolásokat generálni.

Az ESG kockázati adatok különböző utakon érhetőek el. A D&B Connect webes alkalmazással lehetőség van az adatokat excel-fájlként letölteni. A D&B Risk Analytics webalapú megoldása lehetőséget kínál arra, hogy az ESG kockázati adatokat egyszerűen kimutatásként töltsék le. Ezzel az eszközzel további compliance-releváns adatok és szolgáltatások is rendelkezésre állnak (UBO, screening stb.). Ezen felül átfogó portfólió-értékeléseket és egyéni elemzéseket tesz lehetővé. A D&B Direct+ interfész lehetővé teszi az adatok automatikus lehívását. Az ESG-adatok így automatikusan minden IT-rendszerkörnyezetbe integrálhatók a kockázatok rendszeres monitorozása és a beszállítói lánc ellenálló képessége növelése érdekében.

Az ESG-stratégia mint sikertényező 

„A fenntarthatóság már nem marginális téma, és ezért a vállalatok számára magas relevanciával rendelkezik. Aki elzárkózik tőle, a komplex és folyamatosan változó, számos kihívást tartogató piacon azt kockáztatja, hogy lemarad a versenyben” – mondja Ettmann. 

Ezért minden vállalatnak szüksége van ESG-stratégiára. Az ezzel szemben támasztott követelmények azonban erőteljesen különböznek egymástól, és iparágtól, célcsoportoktól, termékektől, üzemi modellektől és a vállalat méretétől is függenek. Ezért egyéni ESG-stratégiára van szükség specifikus célokkal és intézkedésekkel.

Az efféle megközelítés magában foglal minden aspektust, amely fontos a vállalat hosszú távú fenntarthatósági fejlődése számára. Mi fontos egy vállalatnál az ESG vonatkozásában? Mik a célok? Hol lehetséges javulás? Milyen pozitív vagy negatív mellékhatások keletkeznek olyan átalakulás által, amely az ESG-kritériumokat helyezi előtérbe? A kérdésfeltevések száma azonban messze meghaladja ezeket az aspektusokat és nagyon tág, így a stratégia abban segít, hogy a témakomplexumok strukturálhatók, ill. rendezetten megközelíthetőek legyenek. 

 

 

Ingyenes útmutató

Ingyenes útmutató

ESG-stratégia kialakítása

A Forrester 268 döntéshozó körében átfogó felmérést végzett ESG-releváns kihívásokkal és célkitűzésekkel kapcsolatban. Tudja meg most, mely intézkedéseket lenne ajánlott megtennie most az Ön ESG-stratégiájának kialakítása során.