U kojim je zemljama rizik poslovanja posebno visok?

04 svi 2023

Sukob između Rusije i Ukrajine, rastuće kamatne stope i pandemija koronavirusa još su nam jednom pokazali koliko se brzo gospodarsko stanje u određenim zemljama može pogoršati. Zato je važno da trgovačka društva redovito prate državne rizike.

Ako pogledamo Dun & Bradstreet kartu rizika, vidjet ćemo da je rizik još uvijek iznimno visok u mnogim zemljama. Posebno je rizično poslovati u zemljama kao što su Afganistan, Libija, Jemen ili Sirija. U tim je slučajevima ocjena rizika za zemlju društva Dun & Bradstreet DB7. To znači da su takve zemlje među najlošije ocijenjenima na svijetu.

 

„Politički nemiri, loši gospodarski rezultati ili nerazvijena infrastruktura. Sve su to čimbenici koji ulaze u našu procjenu zemalja i na kraju dovode do takvog rezultata,” objašnjava dr. Arun Singh, glavni globalni ekonomist u društvu Dun & Bradstreetu.

 

Nacionalni statistički podaci

Dun & Bradstreet analizira rizike u više od 132 zemlje širom svijeta. To je više od 99 % bruto domaćeg proizvoda. „Time obuhvaćamo gotovo cijelo tržište. Isključene su mikrodržave i neka gospodarstva u Africi”, kaže Singh.

Podaci središnjih banaka i nacionalnih tijela za statistiku kao što su Nacionalni zavod za statistiku ili Međunarodni monetarni fond služe kao osnova za procjenu zemalja. Dun & Bradstreet  evaluacijska ljestvica ocjena rizika za zemlje kreće se od DB1 do DB7 i dalje se dijeli na kvartile (od a do d) u kategorijama 1 – 6.

 

Realan pogled u budućnost

„Za evaluaciju gledamo podatke iz četiri predmetna područja. Cilj je dobiti sveobuhvatan pregled stanja u zemljama kako bismo došli do realne procjene rizika”, kaže Singh.

Prvo je područje trgovinsko okruženje. Ovdje analitičari društva Dun & Bradstreet ispituju koliko su točno lanci opskrbe stabilni, koliko je dobra infrastruktura u zemlji ili kolika je vjerojatnost da bi prirodna katastrofa mogla utjecati na lanac opskrbe.

U području ekonomskih rizika stručnjaci se osvrću na razvoj gospodarstva. U središtu su pitanja poput: Je li nezaposlenost visoka? Ili raste li tečaj ili pada? „Kako bi se to postiglo, koristimo se različitim makroekonomskim čimbenicima i predviđamo razvoj događaja za sljedećih nekoliko godina.”

U okviru teme likvidnosnih rizika uzimaju se u obzir aspekti kao što su uvođenje novih zakona, pristup stranoj valuti i informacije o ponašanju pri plaćanju u predmetnoj zemlji.

Sigurnosni rizici, građanski ratovi i korupcija pomažu pri procjeni političkih rizika. „Na primjer, pogledajmo nadolazeće izbore u nekoj zemlji.”

Na temelju svih tih čimbenika analitičari društva Dun & Bradstreet određuju procjenu rizika za predmetnu zemlju. Na taj način društva mogu na temelju valjanih podataka odlučiti s kojim će dobavljačima iz koje zemlje stupiti u poslovni odnos.

 

Niža ocjena za čak 55 zemalja

„Trenutačno ne postoji nijedna zemlja koja ima ocjenu 1. Kriza uzrokovana koronavirusom i razdoblje neizvjesnih gospodarskih izgleda još uvijek su izraženi u gospodarstvima širom svijeta. Ta će tema još dugo biti aktualna. Stoga je još važnije da društva pomno prate svoje poslovne partnere i redovito prate razvoj rizika za zemlju”, kaže Singh.

 

Samo u 2022. godini Dun & Bradstreet snizio je ocjenu 55 zemalja od njih 132. 

Opseg u kojem se procjena rizika promijenila različit je za pojedine zemlje. Dok je ocjena za tržišta u nastajanju poput Indije i Vijetnama snižena s DB4d na DB4c, ocjena za nordijske zemlje u prosjeku je snižena s DB2c na DB2d zbog krize rastućih troškova života.

Rastuće kamatne stope i povećani troškovi prihoda utječu na planove ulaganja i dobit društava. Osim toga, kriza troškova života u mnogim zemljama i dalje narušava povjerenje potrošača i potražnju za robom i uslugama, što utječe na rast prihoda poduzeća. Kako profitabilnost pada, u nadolazećim će mjesecima doći do sve većeg broja neispunjenja obveza ili stečaja poduzeća”, zaključuje Singh.

 

Preuzmite naše besplatno Country Risk and the Global Outlook Izvješće (PDF) odmah kako biste saznali više o tome koje su zemlje najrizičnije za vaše poslovanje!