Stavljanje ESG-a na prvo mjesto više nije samo mogućnost

13 pro 2022

Oni koji razumiju izazove i budu u koraku s propisima imaju veće šanse da steknu velike koristi od ESG-a, tvrdi Stuart Swindell iz društva Dun & Bradstreet.

U okviru regulatornog okvira za okolišne, društvene i upravljačke (ESG) probleme pooštrava se stav prema poduzećima, i to pogotovo u Europi. Europska komisija donijela je Direktivu o korporativnom izvještavanju o održivosti početkom ove godine u sklopu europskog zelenog plana. Za većinu nas to znači da ćemo morati promijeniti strateške operacije.

Kao potpora toj direktivi trenutačno se priprema nekoliko propisa kojima je cilj poduzeća pozvati na odgovornost kako bi osigurala da se te promjene provedu. Recimo, Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) osmišljena je kako bi se osiguralo da poduzeća budu transparentna o svojem učinku na okoliš i društvo, kao i o svojem doprinosu smanjivanju vlastitog otiska. CSRD je trenutačno u postupku izglasavanja u Europskom vijeću, ali očekuje se da će Direktiva biti odobrena te da će stupiti na snagu početkom 2024. Međutim, iako ove obveze ne treba ispuniti ovog trena, ne bismo se smjeli previše opustiti.

 

Pritisak za stvaranje politika

Predstojećim propisima poduzećima se stvara sve veći pritisak za provedbu strožih politika o ESG-u u budućnosti koju ljudi iz organizacija i oni povezani s njima već očekuju. Ulagači, partneri, zaposlenici i kupci sve više cijene mjere korporativne održivosti i na oku drže one koji adekvatno ne ispunjavaju očekivanja. Naravno, taj uočeni nedostatak djelovanja poduzeća predstavlja im prijetnju od financijskih poteškoća uzrokovanih raskidanjem odnosa s prethodno navedenim skupinama.

Da bi poduzeća krenula svrhovito djelovati, moraju stvoriti okruženje u kojem mogu vidjeti kako njihova održivost trenutačno izgleda i kako će izgledati kada krenu provoditi politike. Potrebno je uzeti u obzir tri elementa: podatke, standardizaciju i mjerenje.

Interne podatkovne platforme jednog poduzeća moraju obuhvaćati sva poduzeća i organizacije s kojim to poduzeće surađuje, neovisno o veličini i vlasništvu, jer se time postiže najjasniji prikaz učinkovitosti poduzeća i njegovo opskrbnog lanca. Zahvaljujući takvom uvidu donositelji odluka mogu razumjeti gdje je moguće uvesti održive promjene, ali i iskoristiti dosad neprepoznate i potencijalno unosne prilike. Osim toga, dodatna je prednost takvog uvida ta da poduzeća mogu početi mjeriti svoju učinkovitost i preuzeti odgovornost za pripremu za nadolazeće regulacije.

Mogućnost mjerenja ESG-a postaje temeljan dio napora mnogih poduzeća. Na primjer, otkrili smo da sve više poduzeća smatra da je mjerenje bitan korak u formiranju strategije za ESG te da ih sve više provjerava treće strane s kojima su povezani.

Naravno, posjedovanje podataka o ESG-u i interes za njegovim mjerenjem predstavlja put prema standardizaciji. To je znak da je sada pravo vrijeme za provedbu automatiziranih procesa za skupljanje nužnih podataka, izrađivanje redovitih i točnih izvješća, kao i za mjerenje istih pomoću konzistentnih kriterija.

 

Pitanje „odakle krenuti”

Podaci, standardizacija, automatizacija i mjerenje – ima puno toga za uzeti u obzir pa se pogotovo onima koji se tek kreću baviti time* ESG može činiti kao nesavladiv zadatak. Ne znaju odakle krenuti. Lako je smjestiti ESG na dno popisa prioriteta. Mnoga poduzeća prepoznaju važnost olakšavanja praksi u vezi s ESG-om. Međutim, jednako ih se mnogo muči s time odakle krenuti. Na primjer, gdje smjestiti ESG u već postojeću poslovnu strategiju nekog poduzeća? Što bi prvo trebalo uzeti u obzir? I kako poduzeća mogu uhvatiti korak s ostalima ako već kaskaju s vlastitim inicijativama za ESG?

Glavni je razlog zašto poduzeća nemaju odgovor na ta pitanja taj što jednostavno nemaju predodžbu o vlastitom opsegu. Trenutačno 74 % donositelja odluka u poduzećima traži rješenje koje im omogućava razumijevanje vlastite organizacije i područja u kojima je mogu unaprijediti, prema nedavnom istraživanju društva Dun & Bradstreet provedenom u suradnji s društvom Forrester Consulting.

Smatram da na temelju toga možemo zaključiti da je potrebno skupljati temeljne podatke o organizacijama jer oni donositeljima odluka mogu pomoći otkriti široku perspektivu koja im je potrebna. Međutim, uvjet je za to da ti podaci budu dobre kvalitete, što je izazov samo po sebi.

Ipak, skupljanjem i analiziranjem kvalitetnih podataka poduzeća su puno sposobnija za uspostavljanje standardiziranih pokazatelja i mjerila – nešto što 72 % donositelja odluka tvrdi da im je potrebno. Time će se i pružiti podrška automatizaciji ESG-a i olakšati izvještavanje – još jedno područje u kojem 71 % donositelja odluka tvrdi da im je potrebna pomoć.

 

Zašto je potrebno uvrstiti ESG

Uvođenje nadolazećih regulacija znači da će mnoga poduzeća promijeniti svoj pristup prema ESG-u kako bi izbjegla kazne zbog neusklađenosti u zamjenu za iskorištavanje prilika. Međutim, postoje velike prednosti u prelasku na pristup koji ESG stavlja na prvo mjesto, što znači da se takav prelazak može smatrati unosnim.

Povijesno je uspjeh poduzeća uvelike ovisio o kvaliteti proizvoda i načinu na koji se oni dostavljaju kupcima. Iz tog se razloga na stavljanje ESG-a u prvi plan gleda kao na odvlačenje pažnje od ostvarenja zarade. Posljedično, mnogi donositelji odluka imaju poteškoća s dodjeljivanjem sredstava za održive inicijative. Međutim, upotreba ciljeva za ESG mnogostran je pristup koji može doprinijeti uspjehu poduzeća i povisiti profitne marže (kao i osigurati pozitivan društveni doprinos) uz upotrebu podataka.

Jasna predodžba opsega djelatnosti u svrhe ESG-a može biti korisno za otkrivanje područja u kojima poduzeća mogu biti učinkovitija. Time se ne smanjuje samo otpad, nego i troškovi resursa. Trenutačno 97 % donositelja odluka iz poduzeća s naprednim praksama u vezi s ESG-om tvrdi da su svjedočili znatnom ili transformacijskom smanjenju troškova kao izravnoj posljedici implementiranja inicijative za ESG.

Uz to, transparentnost koju podaci o ESG-u pružaju donositeljima odluka u određenoj mjeri mogu pomoći u predikcijama. Na primjer, ako donositelji odluka mogu vidjeti svoj cijeli opskrbni lanac, mogu predvidjeti rizike i djelovati prije nego se nepovoljne situacije dogode, čime se minimiziraju kašnjenja pri dostavljanju proizvoda klijentu i štiti ugled društva. Posljedično 77 % društva s naprednim praksama u vezi s ESG-om tvrdi da je primijetilo znatna ili transformacijska povećanja u broju novostečenih kupaca kao rezultat strategije za ESG.

Neovisno o tome koliko poduzeća trenutačno razmišlja o ESG-u, uskoro će to svima biti ključan faktor za uzimanje u obzir. Za one koji sada krenu s provođenjem praksi u vezi s ESG-om i one koji budu korak ispred propisa veća je vjerojatnost da će steći velike koristi od ESG-a, što je svakako bolja strategija od provođenja birokracije koja je sama sebi svrha.

 

Pomoću Dun & Bradstreet rješenja moći ćete identificirati ponašanje svojih partnera na području ekologije, ljudskog kapitala i poštovanja regulativa te na taj način donositi optimalna rješenja koja će osigurati daljnji rast Vaše tvrtke.

 

O AUTORU: Stuart Swindell direktor je za rizik i sukladnost proizvoda trećih strana i strategiju društva Dun & Bradstreet