Pripazite na lažne web stranice i osobe koje Vam nude dodjeljivanje Dun & Bradstreet D-U-N-S® broja.  Postoje osobe koje trenutno upravljaju web stranicama pod nazivom dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i navedenim web stranicama. Budite oprezni u komunikaciji sa njima.
Članci

BIWI Indeks 2018: utjecaj žena na gospodarstvo

08 ožu 2018

Povodom Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, u Bisnodeu smo pripremili kratku analizu – BIWI Index 2018 (Bisnode Index of Women Influence), kojom provjeravamo kakav je utjecaj žena na gospodarstvo u pojedinim zemljama.

 Analiza obuhvaća 11 zemalja u kojima je prisutna tvrtka Bisnode: Austriju, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Poljsku, Srbiju, Slovačku, Švicarsku, Njemačku, Norvešku i Sloveniju.

BIWI indeks mjeri utjecaj žena prema četiri parametra:

-        udio poduzeća u vlasništvu žena u odnosu na ukupni broj poduzeća,

-        udio broja zaposlenih u poduzećima u vlasništvu žena u odnosu na ukupan broj zaposlenih, 

-        udio prihoda tih poduzeća u odnosu na ukupni prihod,

-        udio dobiti u odnosu na ukupnu dobit u gospodarstvu.

Osnova za izračunavanje BIWI indeksa je udio broja poduzeća u ženskom vlasništvu u odnosu na ukupni broj poduzeća. Ta se osnova zatim množi obujmom poslovanja ženskih poduzeća, koja se mjeri brojem zaposlenika, prihodima i ostvarenom neto dobiti.

Najveći utjecaj imaju Slovenke

Da bi se usporedio utjecaj žena u svakoj od zemalja uključenih u ovu analizu, za polazište BIWI indeksa odredili smo vrijednost 100, kao prosjek zemalja uključenih u analizu. Zemlje u kojima BIWI indeks iznosi više od 100 odlikuje veći utjecaj žena na domaće gospodarstvo, dok zemlje s vrijednošću indeksa manjom od 100 bilježe niži utjecaj žena na domaće gospodarstvo.

S obzirom na analizirane podatke, najveći utjecaj na domaće gospodarstvo imaju:

  • Slovenke (BIWI indeks 127,6),
  • zatim Mađarice (BIWI indeks 124),
  • Austrijanke (BIWI indeks 106,6)
  • i Njemice (BIWI indeks 106).

Ostale zemlje imaju BIWI indeks manji od 100, pri čemu najmanji utjecaj na gospodarstvo imaju Čehinje (BIWI indeks 71,9).

Mađarska ima najviše ženskih poduzeća, Slovenska imaju najveću dobit

Također smo provjerili kako su zemlje rangirane po pojedinačnim parametrima koje smo koristili za mjerenje utjecaja žena. U udjelu poduzeća koja su u vlasništvu žena i udjelu zaposlenih u poduzećima sa ženskim vlasništvom, na prvom je mjestu Mađarska. U odnosu na cjelokupno gospodarstvo, najviše prihoda i dobiti ostvaruju poduzeća sa ženskim vlasništvom u Sloveniji. 

„Ženska“ poduzeća i „muška“ poduzeća

Naposljetku, pripremili smo i usporedbu poduzeća sa ženskim i muškim vlasništvom s obzirom na broj zaposlenih, prihod i dobit. 

Poduzeća u ženskom vlasništvu u Norveškoj, Austriji i Poljskoj imaju prosječno više zaposlenih nego poduzeća u muškom vlasništvu. U Njemačkoj je zaposlenost u poduzećima ženskog vlasništva 21% iznad prosjeka gospodarstva.

U drugim je zemljama omjer između udjela zaposlenih u ženskim poduzećima i udjela ženskih poduzeća manji od 1, na temelju čega možemo zaključiti da poduzeća sa ženskim vlasništvom zapošljavaju manje ljudi od onih u vlasništvu muškaraca.

 

U Austriji poduzeća sa ženskim vlasništvom prosječno ostvaruju 13% više prihoda u odnosu na prosjek gospodarstva.

U drugim zemljama, osim u Sloveniji, ženska poduzeća prosječno ostvaruju niže prihode od poduzeća u vlasništvu muškaraca.

U pogledu dobiti, najbolje su se pokazala poduzeća sa ženskim vlasništvom u Sloveniji, jer je njihova dobit u prosjeku veća od dobiti poduzeća s muškim vlasništvom i 9% veća od prosjeka slovenskog gospodarstva. Prema našim podacima, u drugim je zemljama dobit poduzeća sa ženskim vlasništvom niža.