Članci

Analiza hrvatskog gospodarstva u 2017. godini

08 vlj 2018

Tijekom 2017. godine u RH je osnovano 15.189 poslovnih subjekata. U odnosu na prethodnu 2016. to je povećanje broja osnovanih poduzeća za 7,1%; dok je u odnosu na dosad rekordnu 2013. godinu bilo za 3,6% novoosnovanih više. Za razliku od 2016. godine kada je bilo manje osnovanih od ugašenih poduzeća, u 2017. godini bilo je za 20,9% više osnovanih od ugašenih poduzeća. Ukoliko poduzećima dodamo i obrte, tada je ukupan broj osnovanih subjekata bio 25.680, dok je ugašenih bilo 20.829 subjekata

Grafikon 1. Kretanje osnovanih i ugašenih poduzeća od 2013. do 2017. godine

Analizirajući osnivanje poduzeća tijekom 2017. godine, uočava se poprilično ujednačen ritam osnivanja tijekom čitave godine. Izuzetak su jedino kolovoz i prosinac u kojima je osnovano manje od tisuću poslovnih subjekata. Rekordan broj novih subjekata osnovan je u ožujku, što je bio slučaj i u 2016. godini. S druge strane, kod kretanja broja ugašenih subjekata zabilježen je kontinuirani porast od početka godine, koji je prekinut tek u lipnju. Nakon toga je uslijedio ponovni rast od rujna, da bi rekordan broj ugašenih poduzeća bio u studenom. Ujedno je u studenom uz još jedino veljaču bilo više ugašenih od osnovanih poduzeća.

Grafikon 2. Kretanje osnovanih i ugašenih poduzeća po mjesecima tijekom 2017. godine
 
Analizirajući osnovana poduzeća prema pravnom obliku u 2017. godini, dominirala su j.d.o.o. poduzeća s 52,8% udjela među svim osnovanim poduzećima. D.o.o. poduzeća imali su 41,6% udjela, pa su stoga svi ostali pravni oblici imali samo 5,6% udjela. Zanimljivo je kako je ovo treća uzastopna godina u kojoj pada udio j.d.o.o. osnovanih subjekata u ukupnom broju osnovanih, pri čemu se može zaključiti kako pomalo opada popularnost najjeftinijeg načina za osnivanje poslovnog subjekta. S obzirom da je obrtnika osnovano 8.882 tijekom 2017. godine, oni su bili popularniji od bilo kojeg pravnog oblika poduzeća.

Točno trećina ukupno osnovanih poduzeća bila je iz Grada Zagreba. Potom slijede Splitsko - dalmatinska, Primorsko - goranska, Istarska te Zagrebačka županija. Gotovo isti raspored je i kod broja ugašenih poduzeća, gdje nakon Grada Zagreba i Splitsko - dalmatinske županije gotovo identičan broj ugašenih poduzeća imaju Primorsko - goranska, Istarska i Zagrebačka županija.

Grafikon 3. Vodeće županije prema broju osnovanih i ugašenih subjekata

Najbolji omjer osnovanih i ugašenih poduzeća imala je Varaždinska županija, gdje je u prosjeku na jedno ugašeno poduzeće bilo osnovano 1,6 poduzeća. Potom su slijedile Primorsko - goranska, Osječko - baranjska, Šibensko - kninska te Ličko - senjska županija; koja je ujedno bila županija sa najmanje osnovanih i ugašenih poduzeća.

Grafikon 4. Županije s vodećim omjerima osnovanih i ugašenih poduzeća


Među sektorima vodeća je bila trgovina sa 17,5% udjela, a slijedili su ugostiteljstvo, intelektualne djelatnosti, građevina i prerađivačka industrija. Vodećih pet sektora imalo je udio od 62,2% među svim osnovanim poduzećima. Istih pet sektora dominiralo je i kod broja ugašenih subjekata, s čak 72,1% ukupnog udjela među svim ugašenim poduzećima. S druge strane, administrativni sektor je imao najbolji omjer osnovanih i ugašenih poduzeća, s obzirom da je u prosjeku na svako ugašeno poduzeće bilo osnovano 2,2 nova. Slijedili su prijevoznički, obrazovni, zdravstveni te zabavno - rekreacijski sektori.

Grafikon 5. Sektori s vodećim omjerima osnovanih i ugašenih poduzeća


U 2017. godini dogodio se rast broja osnovanih j.d.o.o. subjekata, iako se njihov udio u ukupnom broju osnovanih smanjio. Time je nastavljen njihov rast koji je počeo od 2016. godine, pri čemu ipak nije dostignuta brojka iz rekordne 2013. godine; prve godine nakon što je ovaj pravni oblik zaživio.

Grafikon 6. Kretanje broja osnovanih j.d.o.o. poduzeća tijekom godina


Analiza osnovanih j.d.o.o. po sektorima pokazuje kako ih se za razliku od prethodnih godina, u 2017. godini najviše osnovalo u Ugostiteljstvu. Potom slijedi Trgovina koja je dominirala u prethodnim godinama, zatim Građevinarstvo, Stručne djelatnosti te Administracija. Time je po prvi puta Prerada i proizvodnja ispala sa liste vodećih pet djelatnosti prema broju osnovanih j.d.o.o. poduzeća. Vodećih pet djelatnosti u 2017. godini imalo je 65,4% udjela u ukupnom broju osnovanih j.d.o.o. poduzeća.
    
Tijekom 2017. godine ukupno je 836 subjekata ušlo u postupak stečaja. U odnosu na 2016. godinu kada ih je bilo 878, to je za 4,8% manje novih stečajnih subjekata. Istovremeno ih je samo 74 izašlo iz stečajnog postupka, što nažalost potvrđuje činjenicu kako u RH postupak stečaja u većini slučajeva podrazumijeva i gašenje poduzeća, a ne njegov oporavak. S druge strane, tijekom 2017. godine ukupno je 1.005 subjekata ušlo u predstečajni postupak.

Kroz 2017. godinu zabilježeno je 22.867 ulazaka u blokadu na barem jedan dan. Istovremeno je bilo 19.206 izlazaka iz blokade, što znači da se broj blokiranih žiroračuna u odnosu na 2016. godinu smanjio za 6.033. U 2017. godini bilo je 3.661 više blokada žiroračuna od deblokada.

Na kraju 2017. godine bilo je 2.995 poduzeća koji su porezni dužnici s poreznim dugom većim od 300 tisuća kuna, što je pad od 13,9% u odnosu na završetak 2016. godine kada ih je bilo 3.480. Ukupni porezni dug tih poduzeća iznosio je 6,28 milijardi kuna, dok je godinu prije on iznosio 6,81 milijardi kuna. Stoga se za 2017. godinu može ocijeniti kako je bila pozitivna po pitanju smanjenja broja poreznih dužnika i smanjenja iznosa poreznog duga.

Na kraju 2017. godine bilo je registrirano 189 tisuća nezaposlenih osoba, što je za 20,6% manje nego na kraju 2016. godine. Najmanja nezaposlenost bila je tijekom ljetnih mjeseci kada je jedan dio nezaposlenih osoba radio u sezonskim turističkim poslovima.

Autor: Branimir Kovačić
Business Analyst