Izjava o transparentnosti 

Izjava o transparentnosti Dun & Bradstreet Analitičkih podataka

Modeli, rejtinzi, rezultati i prediktori („Analitički podaci“) Dun & Bradstreet-a izvode se iz elemenata podataka tvoreći skupinu firmografskih skupina podataka koji obuhvaćaju podatke o osnovnim značajkama poduzeća (npr. industrija, veličina poduzeća i starost poduzeća) i pripisane skupova podataka (npr. podaci o plaćanju trgovanja) kao i povijesne rezultate takvih skupova podataka.

Nisu nam dostupni svi elementi podataka osnovnih ili pripisanih skupova podataka za sva poduzeća. U slučajevima kada elementi podataka nisu dostupni, Analitički podaci za takva poduzeća procjenjuju se temeljem referentnih podataka izvedenih iz odgovarajućih usporedivih subjekata s osnovnim značajkama poduzeća kojima se zamjenjuju nedostajući elementi podataka. Zamjenski podaci, koji su procjena, možda neće imati isti izračun istih Analitičkih podataka koje bi se izračunale za poduzeće kada bi stvarni elementi podataka poduzeća bili dostupni i korišteni umjesto zamjenskih.

Dun & Bradstreet prikuplja podatke od vanjskih izvora koje smatra točnima i pouzdanima, ali Dun & Bradstreet nije revizor i nema obveznu zadaću dužne pažnje ili neovisne provjere informacija koje primi. Zbog mogućnosti ljudske ili mehaničke pogreške, podaci pruženi agenciji Dun & Bradstreet mogu sadržavati netočnosti ili pogreške koje zauzvrat mogu utjecati na rezultate određenih Analitičkih podataka.

U određenim slučajevima imat ćete mogućnost zamijeniti podatke o Vašem poduzeću u našim skupovima podataka. Ako želite pregledati osnovne informacije koje imamo o Vašem poduzeću te ako ste zastupnik poduzeća na izvješću, nazovite +385 1 30 30 500 kako biste zatražili presliku. Za dostavljanje ažuriranih informacija ili osporavanje informacija koje su predmet pregleda, potvrde i mogućeg prihvaćanja koje provodi agencija Dun & Bradstreet, pogledajte service.dnb.com.

Naši analitički podaci izjave su mišljenja na datum kada su objavljene te nisu izjave trenutačnog ili povijesnog stanja ili preporuka o bilo kojem poduzeću. Dun & Bradstreet nema obvezu ažuriranja Analitičkih podataka nakon objavljivanja u bilo kojem obliku ili formatu.

Svaka poslovna odluka predstavlja preuzimanje rizika do određene mjere. Naši su Analitički podaci predviđanja, ali Dun & Bradstreet ne može jamčiti rezultate takvih analiza za svako pojedinačno poduzeće. Nadalje, analitički podaci Dun & Bradstreet-a ne uzimaju u obzir rizik koji bi mogao utjecati na određeno poduzeće, uključujući, ali ne ograničavajući se na druge gospodarske čimbenike ili promjenjive tržišne uvjete. Na naše se Analitičke podatke ne treba oslanjati i nisu zamjena za vještine, procjenu i iskustvo korisnika naših Analitičkih podataka, njegovo upravljanje, zaposlenike, savjetnike i/ili klijente tijekom donošenja poslovnih odluka. Konačno, prethodni rezultati ne jamče ili ne ukazuju na buduće rezultate.

Nadalje, naši Analitički podaci ne uzimaju u obzir pojedinačne okolnosti svakog korisnika naših podataka. Stoga bi svaki korisnik trebao procijeniti i upotrebljavati naše Analitičke podatke temeljem pojedinačnih okolnosti i posebnih potreba kreditne analize. Ništa u našim Analitičkim podacima nije poticaj ili određivanje kvalifikacija poduzeća za zajam ili davanje kredita na drugi način. Dun & Bradstreet ne izjavljuje da su njeni Analitički podaci jednaki ili slični bilo kojoj drugoj kreditnoj ocjeni ili modelu ocjenjivanja.

Naši se Analitički podaci pružaju na temelju postojećeg stanja. 

DUN & BRADSTREET ODRIČE SE SVIH EKSPLICITNIH ILI IMPLICITNIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KOJA JAMSTVA VEZANA UZ TRŽIŠNI POTENCIJAL ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU ILI NAMJENU. DUN & BRADSTREET NI U KOJEM SLUČAJU NE ODGOVARA NIJEDNOJ STRANCI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, EGZEMPLARNE, NAKNADNE, KAZNENE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, TROŠKOVE, RASHODE, PRAVNE NAKNADE ILI GUBITKE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZGUBLJENI PRIHOD ILI IZGUBLJENU DOBIT I OPORTUNITETNE TROŠKOVE ILI GUBITKE ZBOG NEMARA) VEZANO ZA BILO KAKVU UPOTREBU ANALITIČKIH PODATAKA, ČAK I AKO POSTOJI NAPOMENA O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. 

Određene nadležnosti ne dopuštaju takvo ograničenje od odgovornosti, tako da se prethodno ograničenje možda ne odnosi na Vas. U takvim zemljama, državama ili nadležnostima, odgovornost agencije Dun & Bradstreet ograničava se u najvećoj zakonski dozvoljenoj mjeri.