Nadziranje financijskih i poslovnih rizika

Kreirajte sigurne poslovne transakcije s konstantno ažuriranim informacijama
KONTAKT
check-mark-blue.png

Izbjegnite kreditne gubitke s ranim znacima upozorenja

check-mark-blue.png

Kreirajte novo poslovanje zahvaljujući svakodnevnom nadgledanju

check-mark-blue.png

Povećajte profitabilnost s kreditnim informacijama iz cijelog svijeta

Svaki dan je bitan

Svaki dan je bitan

Veliki se broj kompanija snažno fokusira na ostvarivanje nove prodaje pa identificiranje novih klijenata može ići na trošak upravljanja i brige o postojećim klijentima. Istodobno, često se unutar postojećeg portfelja klijenata može naći nepokriveni potencijal i veliki kreditni rizik. Shvaćanjem rizika i djelovanjem sukladno tome mogu se minimizirati kreditni gubici. Kada se analizira pozajmljivanje - koje je za neke klijente previše ograničeno - mogu se optimizirati poslovne mogućnosti. Ovo je omogućeno zahvaljujući konstantno ažuriranim informacijama i ispravnim kreditnim odlukama.

Naše adziranje kredita i rizika daje vam uvid u to što se događa i signalizira bitne promjene tako da možete donijeti pravu odluku u pravom trenutku.

Što se događa u jednom danu?

 • 30 kompanija ode u stečaj
 • 400 kompanija donosi promjene u svom odboru
 • 1.200 kompanija promijeni adrese
 • Zabilježi se 2.000 novih komentara za plaćanje
Povećajte poslovne mogućnosti

Povećajte poslovne mogućnosti

Djelujte na vrijeme s našim kreditnim nadzorom

 • Potpuno kontrolirajte znakove ranih upozorenja o spajanju, stečajevima, zatvaranju kompanija, promjenama rejtinga i još mnogo toga.
 • Osigurajte optimiziranje kredita na temelju svakog kupca, dobavljača i poslovnog partnera.
 • Razvijte svoje poslovne ugovore kreiranjem fleksibilnosti u kreditiranju.

 

Optimizirajte poslovanje i odnose

Optimizirajte poslovanje i odnose

Koristite naše nadziranje kredita kako biste saznali stanje klijenta

 • Uvjerite se da se kredit temelji na najnovijim informacijama s nadziranjem tijekom dana.
 • Iskoristite mogućnosti pozitivnih promjena rejtinga kupaca uz izbjegavanje kreditnih gubitaka.
 • Razvijajte i unaprjeđujte ​​odnose s kupcima i dobavljačima znajući točno s kim poslujete.

 

Razvijte odnose diljem svijeta

Razvijte odnose diljem svijeta

Partnerstvo s Dun & Bradstreet osigurava prave mogućnosti.

 

 • Stvorite sigurne poslovne odnose bilo gdje u svijetu.
 • Povećajte prodaju i profitabilnost zahvaljujući pristupu najvećoj svjetskoj bazi podataka s 265 milijuna kompanija.
 • Donesite ispravne i pouzdane odluke o kreditima s D & B DUNS® Numbers, kao i informacije iz vodećih svjetskih modela vrednovanja za rejting i ocjenjivanje.

 

Naša rješenja za nadziranje pružaju vam priliku da djelujete na vrijeme. Naše se nadziranje odvija 24 sata dnevno te Vam tako uvijek pružamo aktualne informacije. Temeljeći odluke na relevantnim podacima, sigurno dolazite do svog cilja.

Nudimo vam informacije o:

 • stečajevima,
 • spajanjima i likvidacijama,
 • kompanijama koje su odjavile registraciju,
 • napomenama o plaćanju i stanju duga,
 • promjenama rejtinga,
 • indeksu plaćanja,
 • promjenama u odborima kompanija,
 • novim financijskim izvještajima,
 • promjenama naziva,
 • promjenama adresa. 

Naša rješenja za nadgledanje pojednostavljuju vašu kreditnu ponudu i omogućuju vam da se fokusirate na svoje poslovanje umjesto da se bavite kreditnim gubicima. Kreditni gubitak utječe na profitabilnost i kako bi se održale marže, gubici se moraju kompenzirati kroz povećanu prodaju. Prateći događanja, možete izbjeći pretjeranu izloženost riziku i umjesto toga ulagati u svoj poslovni razvitak i odnose s klijentima.

aaa-logotyp.png

Modeli kreditnih rejtinga pružaju mogućnost donošenja nepristranih i promptnih odluka o rizicima. Uz pomoć rejtinga i preporučenog kreditnog limita, znat ćete kada trebate zahtijevati plaćanje unaprijed od klijenata i kada da ograničite ili povećate iznos kredita. Kreditni rejting simbolizira rizik od nesolventnosti ili stečaja, a postavlja se na temelju kombinacije podataka koji su statistički osigurani našim analizama. Za korporacije, primjerice, ključni podaci u godišnjem izvješću su relevantni za uspostavu kreditnog rejtinga kompanije.

Indeks plaćanja pomaže vam da pratite svoje kupce i mapirate njihove sheme plaćanja. Znanje o tome na koje klijente treba obratiti više pozornosti može biti od ključnog značaja za stvaranje profitabilnosti i dugoročne odnose s kupcima. Indeks plaćanja - što je ključna cifra koja pokazuje prosječno vrijeme plaćanja ponderirano sa starošću i iznosom fakture - omogućuje vam da unaprijed znate koji kupci imaju naviku kasniti s plaćanjem. S tim znanjem, možete smanjiti troškove kompanije.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started Module