REAL ESTATE DATA

All the facts about real estate
contact us
check-mark-blue.png

Upravljajte rizicima uz pristup pouzdanim informacijama

check-mark-blue.png

Provjerite nekretninu koja se koristi kao kolateral za zaduživanje

check-mark-blue.png

Provjerite podatke o nekretninama prije planiranja projekata

Sveobuhvatni podaci o nekretninama

Sveobuhvatni podaci o nekretninama

Bisnode vam daje pristup kompletnim informacijama o svim hrvatskim nekretninama i tipovima nekretnina - u realnom vremenu.

Upravljanje rizicima koji nastaju prilikom kupovine, investiranja i kreditiranja

Upravljanje rizicima koji nastaju prilikom kupovine, investiranja i kreditiranja

Izbjegavajte gubitke uz ispravne informacije o imanjima

 • Usporedite aplikacije za kredit sa sumnjivim imanjima i vlasnicima
 • Provjerite nekretnine i zemljišta
 • Povežite nekretnine s utvrđenim osobnim i poslovnim informacijama

S Bisnode podacima o nekretninama dobit ćete kontinuirano ažurirane informacije o:

 • katastarskim podacima;
 • adresi, s poštanskom adresom, općinom i županijom;
 • području;
 • zgradama, šumama, vodi, ribolovnim pravima;
 • procijenjenoj vrijednosti;
 • sadašnjim i prethodnim vlasnicima;
 • nabavnoj cijeni trenutačnog vlasnika;
 • hipotekama;
 • granicama zemljišta;
 • udjelu komunalnih objekata;
 • planovima i regulacijama;
 • mapi područja i okolnih zemljišta;
 • koordinatama centra zemljišta, zgradama i ulazima.

Možete odabrati koliko informacija želite u svome izvješću preuzimanjem podataka na tri razine:

 • informacije o vlasnicima;
 • procjena vrijednosti;
 • prošireno izvješće.

 • Web stranica 
 • Mobilna aplikacija za iPhone i Android
 • Integrirano ažuriranje vaših sustava
 • CSV datoteka