Uspostavite automatizirani sustav za donošenja odluka

Optimizirajte vaš rizik pomoću analitičkih konzultacija
Kontakt
check-mark-blue.png

Kreirajte prilagođena rješenja uz sveobuhvatne analize klijenata

check-mark-blue.png

Povećajte profitabilnost tako što ćete moći reći "da" većem broju klijenata

check-mark-blue.png

Preuzmite kontrolu sa sigurnim preuzimanjem rizika

Povećano kreditno tržište podrazumijeva povećane zahtjeve

Povećano kreditno tržište podrazumijeva povećane zahtjeve

Što se više širi kreditno tržište, utoliko postaje važnija kreditna ponuda vaše tvrtke za vaše poslovanje. Kako bi održale i osigurale profitabilnost, kompanije trebaju optimizirati svoje procese i svoju ponudu. Kako se tržište širi, tako se u velikoj mjeri povećavaju zahtjevi koji se postavljaju pred kreditni proces, s više važnosti koja se pridaje pitanjima koja se tiču dosljednosti, transparentnosti i usklađenosti. Isto vrijedi i za znanja i vještine potrebne za usklađivanje s odgovarajućim zakonskim propisima koji se odnose na podatke o kreditima i podatke o klijentima. Sve ove promjene znače da postoji potreba za kreditnim procesima koji optimiziraju rizik i promoviraju poslovanje, dok se istodobno pridržavaju sve strožih zahtjeva i rigoroznijih zakonskih propisa.

Paralelno s ovim promjenama, klijenti također postaju sve zahtjevniji. Više opcija i pristup sveobuhvatnim informacijama prilikom kupovine proizvoda i usluga donosi i očekivanja boljih rješenja. U nastojanju da se zadovolje potrebe klijenata za bržim servisima, učinkovit kreditni proces može biti ključan. 

Automatizirani i optimizirani kreditni procesi omogućuju vam pojednostavljenje upravljanja rizicima i osiguravanje usklađenosti, a istodobno nude proces koji je brz i fokusiran na klijente. Kroz konzultacije s našim iskusnim analitičarima, možete biti sigurni da je vaš kreditni proces optimiziran za tržišne uvjete i vašu poziciju. Pružamo vam pristup najvećoj svjetskoj korporativnoj bazi podataka i omogućuje implementaciju kreditnog procesa i analiza, bez obzira na to gdje se nalaze vaši klijenti.

Proširite svoje znanje i razvijte nove mogućnosti

Proširite svoje znanje i razvijte nove mogućnosti

Prepoznajte potencijal u prilagođenim ponudama

 • Povećajte razumijevanje svojih klijenata uz jedan optimiziran kreditni proces na temelju njihovih potreba
 • Učinkovito organizirajte proces koristeći naše analize s dubokim uvidom i kombinaciju vaših i naših podataka
 • Razvijte optimizirane strategije za budućnost savjetovanjem s nama prije strateških i taktičkih promjena
Maksimizirajte vrijednost vašeg poslovanja

Maksimizirajte vrijednost vašeg poslovanja

Ostvarite bolje rezultate s pojednostavljenim procesom

 • Minimizirajte troškove kako biste imali manje kreditnih gubitaka i manje troškova dodijeljenih kreditnom procesu
 • Povećajte profit s mogućnošću odobravanja kredita većem broju klijenata uz isti ili čak niži rizik
 • Stvorite profitabilnost prilagođenim i optimiziranim kreditnim rješenjem koje podupire vaše poslovanje
Osigurajte poboljšanu kontrolu i usklađenost

Osigurajte poboljšanu kontrolu i usklađenost

Povećajte učinkovitost i poboljšajte zadovoljstvo klijenta

 • Povećajte pouzdanost u upravljanju kreditima pomoću rješenja koje omogućuje manju marginu za ljudske pogreške
 • Smanjite rizik negativnog "goodwill"-a (loše reputacije) kroz povećano praćenje i usklađenost s prevladavajućim zakonima i propisima
 • Razvijte odnose s klijentima uz učinkovite kreditne odluke, brzi odgovor i poboljšanu uslugu

Naše rješenje za automatizirane i optimizirane kreditne procese temelji se na dubinskim analizama koje provode naši iskusni konzultanti. Mi promatramo vaš trenutačni proces, identificiramo mogućnosti za poboljšanje, prezentiramo potencijalne rezultate, predlažemo novi proces i vodimo proces promjene tijekom implementacije. Naša široka stručnost omogućuje ponudu razne vrste analiza i uvida, sve na temelju vaših potreba, izazova i mogućnosti.

Ove analize mogu uključivati:

 • identificiranje vašeg kreditnog procesa u odnosu na vaše klijente, uključujući pitanja poput dobre prakse za odobravanje kredita i pohrane podataka;
 • pregled vašeg kreditnog procesa u odnosu na vaše dioničare, uključujući pitanja kao što su maksimiziranje profita kroz proces ili izbjegavanje donošenja odluka koje bi mogle negativno utjecati na vaš imidž;
 • identifikaciju vašeg kreditnog procesa u odnosu na zakone i propise.

Kako bi optimizirali kreditni proces za vašu tvrtku, naši konzultanti počinju provođenjem analize stanja vašeg trenutačnog procesa. Ova sveobuhvatna analiza daje vama i nama jasnu sliku izazova i bilo kakvog potencijala za poboljšanje. Također pruža dobro razumijevanje izgleda i ponašanja strukture vašeg klijenta. To bi moglo otkriti bilo što iz zastarjele kreditne politike vezano uz pitanja koja se tiču usklađivanja i prilagođavanja novim propisima.

U analizi stanja, ispitujemo slijedeće:

 • Struktura klijenta - distribucija između kompanija i klijenata
 • Prezentacija portfelja klijenta temeljenog na različitim značajkama kao što su dobna distribucija, veličina klijenta (ispostavljenih računa), stope iskorištenja odobrenih kredita ili geografska distribucija, raščlanjena prema proizvodu ili poslovnom području (ili sličnim parametrima)
 • Sektori - identifikacija sektora u kojima ste jaki/slabi (za korporativne klijente)
 • Raspodjela rizika utemeljena na rejtingu ili modelima bodovanja
 • Stopa automatizacije - uvid u učinkovitost vašeg upravljanja kreditima
 • Stopa odobrenja – identifikacija vaših trenutačnih stopa odobravanja
 • Kriteriji za odbijanje klijenata i identifikaciju rizika u ovoj skupini
 • Potencijal u stopama odobrenja - analiza možete li povećati stopu odobrenja bez povećanja rizika
 • Kreditna prijevara - analiza vaše razine ranjivosti 

Na temelju ove sveobuhvatne analize situacije, naši konzultanti sastavljaju prijedlog i vizualizaciju onoga što poboljšani kreditni proces može značiti za vašu tvrtku. Identificiramo potencijal koji ima i kako bi to moglo podržati vašu tvrtku i poslovanje u stvaranju uvjeta za optimiziranu situaciju.

U ovoj vizualizaciji istražujemo:

 • ključne financijske indikatore - učinak promijenjenog i poboljšanog kreditnog procesa temeljenog na ključnim indikatorima kao što su potencijalni rast profita, smanjeni troškovi, novi klijenti, marža dobiti, prodaja itd.;
 • dnevne operacije - utjecaj i ishod optimiziranog procesa;
 • usklađenost - kako kreditni proces može biti usklađeniji sa zakonima i propisima;
 • imidž - učinak i potencijal poboljšanog upravljanja;
 • razvojni potencijal - mogućnosti i posljedice u smislu mekih i tvrdih vrijednosti. 

Kako bi se osigurala nesmetana provedba novog kreditnog procesa, možemo vam pomoći u upravljanju promjenama kako bi se osiguralo da je postupak prilagođen i inkorporiran u vaše dnevne rutine. Budući da su uvjeti različiti za svaku tvrtku, ne postoji standardno, po načelu “ključ u ruke”, rješenje za ono što radimo. Umjesto toga, prilagođavamo rješenje kako bismo zadovoljili vaše potrebe.

Evo nekoliko primjera kako vam možemo pomoći:

 • Kreiranje ili ažuriranje kreditne politike
 • Obuka vaših zaposlenika vezano uz novu politiku
 • Provedba politike i njezino raščlanjivanje za potporu odlučivanju u formi kreditnih smjernica i kreditnih pravilnika
 • Kreiranje kontinuiranog praćenja procesa upravljanja kreditima

Prije nego što napravite promjenu prelaska na novi model rizika, dajemo vam šansu da testirate potencijalne ishode. Ovo vam daje jasnu sliku o utjecaju koji novi model rizika ima u odnosu na onaj koji imate danas. Možete također nastaviti koristiti svoj trenutačni model na određenom dijelu baze vaših klijenata dok testirate suparnički na drugom dijelu, što vam omogućuje da optimizirate modele rizika za korištenje u različitim ponudama proizvoda. Ovo rješenje stoga testira vašu trenutačnu strategiju i stvara prilike za isprobavanje nove.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started Module