Certifikat srebrne bonitetne izvrsnosti

check-mark-blue.png

Riječ je o pouzdanom, vjerodostojnom i nisko rizičnom poslovnom subjektu

check-mark-blue.png

Iznadprosječna bonitetna vrijednost tvrtki koje tri uzastopne godine postižu jedan od razreda bonitetne ocjene A, AA ili AAA

check-mark-blue.png

Nositelji potvrde o bonitetnoj izvrsnosti mogu se pohvaliti ocjenom

Srebrna bonitetna izvrsnost

Srebrna bonitetna izvrsnost

Pravo na korištenje međunarodno priznatog statusa srebrne izvrsnosti stječu tvrtke koje zadovoljavaju kriterije bonitetne izvrsnosti A, AA i ili AAA tijekom 3 uzastopne godine.

Tvrtke sa srebrnom bonitetnom izvrsnošću predstavljaju najpouzdaniji, vjerodostojni i niskorizični poslovni subjekt za suradnju sa svim poslovnim partnerima: dobavljačima, kupcima, osiguravajućim društvima, bankama i ostalim poslovnim partnerima. Temelji se na financijskim izvještajima i ostalim dinamičkim pokazateljima tvrtki i predviđa natprosječno sigurno i uspješno poslovanje tvrtke u sljedećih dvanaest mjeseci.

Što je srebrna bonitetna izvrsnost?

Što je srebrna bonitetna izvrsnost?

Što je srebrna bonitetna izvrsnost? Tvrtke sa srebrnom bonitetnom izvrsnošću posluju s natprosječnim rezultatima i zadovoljavaju stroge kriterije kako bi postigle vrlo malu vjerojatnost štetnih događaja u sljedećih dvanaest mjeseci:

  • stečaj, prisilna nagodba ili likvidacija,
  • brisanje subjekta iz registra gospodarskih subjekata,
  • kontinuirano blokiranje transakcijskih računa tvrtke duže od 60 dana ili 90 dana.

Imamo dugu tradiciju dodjeljivanja certifikata izvrsnosti u 19 europskih zemalja: Švedskoj, Norveškoj, Finskoj, Danskoj, Estoniji, Latviji, Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Belgiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Zašto je važno steći srebrnu bonitetnu ocjenu izvrsnosti?

Zašto je važno steći srebrnu bonitetnu ocjenu izvrsnosti?

Posljednjih godina bilježimo pozitivne trendove u gospodarstvu, i unatoč tome, postotak tvrtki koje su postigle standarde bonitetne izvrsnosti i dalje je bio prilično nizak. Tvrtke koje su postigle i pokazale dosljednost poslovanja tijekom godina ove su se godine suočile s velikim izazovima. Model Failure Score (FS) koji koristimo kao osnovu za izračun izvrsnosti bonitetne ocjene najpouzdanija je procjena koja se može slijediti u ovim vremenima kada je teško predvidjeti slijed poslovanja. Certifikati tako igraju posebno važnu ulogu u sastavljanju konačne slike, jer su one tvrtke s velikim brojem FS bodova one tvrtke koje su se najbolje pronašle i dokazale u najtežim, nesigurnim i nepredvidivim vremenima i zadržale stabilnost.

Srebrna bonitetna ocjena kao pokazatelj kvalitete pokazuje da je tvrtka nepokolebljiva čak i kad ustaljeno poslovanje uspori. Kao respektabilna potvrda, služi za jačanje ugleda, posebno kada se čini da poslovanje kreće ispočetka.

NOSITELJI SREBRNE BONITETNE IZVRSNOSTI

Provjerite koje tvrtke posluju natprosječno i uvrštene su na listu bonitetno izvrsnih
Popis tvrtki
Što kažu nositelji certifikata srebrne bonitetne izvrsnosti

Što kažu nositelji certifikata srebrne bonitetne izvrsnosti

Nositelji srebrnog certifikata bonitetne izvrsnosti otkrivaju tajne svog uspjeha.

Saznajte više

Sadržaj paketa:  
Luksuzna plaketa u posebnoj kutiji
Personalizirani Certifikat srebrne bonitetne izvrsnosti A4 na hrvatskom jeziku uramljen u A3 formatu
Personalizirani Certifikat srebrne bonitetne izvrsnosti na engleskom jeziku
Personalizirano detaljno bonitetno izvješće tvrtke na hrvatskom i engleskom jeziku (.pdf)
Personalizirani digitalni banner za elektroničku komunikaciju s klijentima (web, potpisi u e-pošti) na hrvatskom i engleskom jeziku – Vrijedi 12 mjeseci
Predstavljanje tvrtke na službenoj web AAA stranici, Klub poželjnih partnera
Objava certificirane oznake na vodećem poslovnom portalu
Poslovna.hr i Boniteti.hr na profilu tvrtke
Faksimil s pripadajućom ocjenom, kojim dajete autentičnost svojim dokumentima
Višekratna promocijska objava loga Vaše tvrtke u časopisu LIDER - oglas
Objava slikovnog materijala certificirane tvrtke na društvenoj mreži Facebook
Objava izjave i mini intervjua na web AAA stranici
Prava na upotrebu vektorskog logotipa srebrne bonitetne izvrsnosti 2020
CIJENA (HRK) bez PDV-a: 7.400,00 (982.15 €)

 

Forma Certifikat

Narudžbenica

Automatska obnova pretplate

Vaša narudžba je pravno obvezujuća. 
Cijene su navedene u kunama i bez izraženog PDV-a. Izmjene uvažavamo u roku od 7 dana od potpisivanja narudžbenice. Naručitelj se obvezuje da će iznos podmiriti u roku od 8 dana od zaprimanja računa. Narudžba je pravno obvezujuća i neopoziva. Naručitelj potvrđivanjem narudžbe odgovara za sadržaj i točnost podataka.

 

Pretplata traje 12 mjeseci i automatski se obnavlja nakon isteka tog razdoblja, osim u izuzetnim slučajevima, ukoliko je pretplatnik ne raskine najkasnije 30 dana prije isteka 12-mjesečnog razdoblja, slanjem e-maila na aaa.hr@dnb.com.Narudžba se obnavlja ako Klijent, u skladu s metodologijom D&B-a, ispunjava uvjete za stjecanje jedne od kategorija bonitetne izvrsnosti.

 

Naručitelj izjavljuje da je upoznat s općim uvjetima o uporabi proizvoda te s Izjavom o zaštiti osobnih podataka. Poduzeće Dun & Bradstreet d.o.o. jamči da će podatke prikupljati, obraditi i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Imate pravo pristupa svojim osobnim podacima te pravo da nas kontaktirate ako želite pogledati, ispraviti, izmijeniti ili ažurirati svoje osobne podatke u podatkovnoj bazi našeg poduzeća. Dana suglasnost vrijedi također i u slučaju promjene imena, odnosno sjedišta poduzeća Dun & Bradstreet d.o.o. ili u slučaju prijenosa podataka na pravne slijednike poduzeća. 

Pročitajte Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Provjerite kojoj Bonitetnoj izvrsnosti pripadate.