AAA certifikat bonitetne izvrsnosti

U analitičkoj kući Dun & Bradstreet d.o.o. godišnje certificiramo poslovne subjekte koji su svojim radom stekli ocjene A, AA i AAA
PROVJERITE SVOJU OCJENU
check-mark-blue.png

Povjerenja vrijedan poslovni subjekt

check-mark-blue.png

Bonitetna ocjena izvrsnosti predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među poslovnim subjektima

check-mark-blue.png

Nositelji certifikata izvrsnosti mogu se pohvaliti svojom ocjenom

Bonitetna izvrsnost

Bonitetna izvrsnost

U analitičkoj kući Dun & Bradstreet godišnje certificiramo poslovne subjekte koji su svojim radom stekli ocjene A, AA ili AAA.

Povjerenje i vjerodostojnost danas su rijetke osobine. S obzirom na isprepletenost različitih čimbenika koji utječu na poslovanje, danas je teško pronaći pouzdanog poslovnog partnera. Nositelji Certifikata izvrsnosti jedan su od rijetkih poslovnih subjekata koji se mogu pohvaliti ocjenom i reći to svim svojim poslovnim partnerima s kojima već surađuju ili u budućnosti namjeravaju surađivati.

VIŠE O BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Srebrna bonitetna izvrsnost

Srebrna bonitetna izvrsnost

Pravo na korištenje međunarodno priznatog statusa srebrne izvrsnosti stječu tvrtke koje 3 godine zaredom udovoljavaju kriterijima bonitetne izvrsnosti A, AA ili AAA.

Srebrna bonitetna izvrsnost, kao pokazatelj kvalitete, govori o tome da je tvrtka nepokolebljiva čak i kada se ustaljena poslovna praksa prestane odvijati, uslijed nekih neočekivanih događaja. Kao potvrda služi za jačanje ugleda čak i kada se čini da poslovanje kreće ispočetka.

Želimo istaknuti važnost u tradiciji postizanja standarda koji će sa stajališta održavanja i zaključivanja novih poslova osigurati prednost. Ove godine među njima je 5.28% tvrtki.

VIŠE O SREBRNOJ BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost predstavlja natprosječnu vrijednost bonitetne ocjene među tvrtkama koje već tri godine zaredom pokazuju bonitetnu ocjenu izvrsnosti. Ove godine među njima je 1.53% tvrtki.

VIŠE O ZLATNOJ BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Platinasta bonitetna izvrsnost

Platinasta bonitetna izvrsnost

Platinastu bonitetnu izvrsnost nose isključivo tvrtke koje imaju najveću bonitetnu izvrsnost Golden AAA tri godine zaredom. Tvrtke koje nose platinastu bonitetnu izvrsnost predstavljaju najpouzdaniji, vjerodostojni i niskorizični poslovni subjekt za suradnju sa svim poslovnim partnerima.

Godine 2019. smo prvi put među svim gospodarskim subjektima sa zlatnim kreditnim rejtingom odabrali izvrsne tvrtke s platinastom bonitetnom izvrsnošću ukjučujući 0.78% hrvatskog tržišta.

 

VIŠE O PLATINASTOJ BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Dun & Bradstreet d.o.o., najveći pružatelj pametnih podataka i analitike u Europi, tijekom svog rada i postojanja zalaže se za transparentno i legalno prikupljanje, obradu i prijenos svih vrsta podataka, koji se odnose na poslovno i gospodarsko okruženje, slijedeći politiku da je za funkcionalno i transparentno gospodarsko okruženje potrebna najveća moguća transparentnost podataka o poslovanju tvrtki i drugih osoba. Pri izračunu svih Dun & Bradstreet ocjena koriste se različiti pokazatelji, a prema tome svaka ocjena pokazuje različita stajališta o poslovanju svake tvrtke

FINANCIJSKA OCJENA 

Financijska ocjena izračunava se na temelju bilančnih podataka dostavljenih FINA-i za prethodnu godinu. Financijski izvještaji jedina su osnova za izračun financijske procjene. Izračun financijske ocjene temelji se na financijskim pokazateljima koje u praksi koriste zainteresirane strane (banke, poslovni partneri, bonitetne kuće itd.) Svaki korisnik kreira svoj način i metodologiju prema svojim potrebama. Analitička kuća Dun & Bradstreet analizirala je mnoge varijable i odabrala 6 ključnih pokazatelja za svoju metodologiju koji odražavaju uspješnost i likvidnost tvrtke.

Udio duga u financiranju - govori nam koliko novca financira inozemni kapital. Veća vrijednost pokazatelja predstavlja veći financijski rizik vjerovnika.


 

Solventnost - govori nam kolika je pokrivenost kratkoročnih obveza kratkoročnom imovinom. Veća vrijednost pokazatelja predstavlja veću likvidnost poduzeća.

S= Neto zarada / (kratkoročne + dugoročne obaveze)

Servisiranje duga - govori nam o odnosu između slobodnog novčanog tijeka (neto dobit i amortizacija) i ukupnih obveza. Veća vrijednost pokazatelja ukazuje na veću potencijalnu sposobnost plaćanja obveza.


 

Kreditna izloženost iz poslovanja - govori nam koliko je imovine vezano za potraživanja u odnosu na poslovne prihode. Veća vrijednost pokazatelja ukazuje na veći poslovni rizik.

 

Povrat na imovinu - govori nam koliko se uspješno imovina koristi. Veća vrijednost pokazatelja znači da imovina koja se koristi u poslu donosi veću dobit.

 

Koeficijent obrtaja imovine - govori nam koliko prihoda generira ukupna imovina. Veća vrijednost pokazatelja ukazuje na to da se sredstva brže okreću.

Kob= ukupni prihodi/ukupna imovina

 

Naš postupak dodjeljivanja bodova financijskoj ocjeni temelji se na klasifikaciji tvrtki unutar pojedinih usporedivih grupa ili se bodovi dodjeljuju u odnosu na ostale u usporedivoj skupini. U prvom se koraku pojedinačna tvrtka razvrstava u jednu od deset skupina prema kriteriju veličine imovine i u jednu od deset skupina prema kriteriju veličine ukupnih prihoda. Prvu skupinu predstavljaju najmanje tvrtke ili tvrtke s najmanjim prihodima, a desetu najveće tvrtke ili tvrtke s najvećim prihodima. Svrha je klasifikacije uspoređivati usporediva poduzeća među sobom - velika poduzeća s velikim, mala s malim.

Ovi pokazatelji predstavljaju središnji dio bonitetnog sustava koji se na kraju pojedinačne vrijednosti pokazatelja standardizira i transformira u bodovni sustav. Bodovni sustav osnova je za kreiranje bonitetnih razreda. Zbog vrijednosti navedenih pokazatelja izvedenih iz podataka bilance 2017. godine, bodovni sustav dodijelio je bonitetnu ocjenu od A do E.

 

DINAMIČKA OCJENA

Dinamička ocjena je promjenjivi dio bonitetne ocjene, a izračun uzima u obzir i prošle promjene u tvrtki, kao i trenutne, dnevne promjene, tako da se može mijenjati svakodnevno. Radi se procjena hoće li poduzeće imati dulju blokadu ili ne. Dinamička ocjena označena je s ++, +, - i --.

Izvor podataka za kreiranje dinamičke ocjene su sljedeći pokazatelji:

 • Djelatnost
 • Lokacija
 • Profil poduzeća
 • Tužbe
 • Blokade
 • Disciplina plaćanja
 • Financijski podaci

 

DUN & BRADSTREET CERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI

Model ocjenjivanja Dun & Bradstreet standarda bonitetne izvrsnosti uključuje širok raspon dostupnih podataka o tvrtki (tj. ne samo financijske podatke) već i blokade, tužbe, navike plaćanja, rizike vlasničke povezanosti itd.
Za model smo izabrali i uključili 126 statistički značajnih varijabli koje su podijeljene u dva seta, a analizirali smo više od 300 varijabli. Izabrane su varijable koje statistički značajno ilustriraju varijabilnost pojava (default). Model predviđa vjerojatnost prestanka poslovanja tvrtke, stečaj, brisanje tvrtke, uključivanja na popis poreznih dužnika ili blokade žiro računa-a dulje od 90 dana u sljedećih 12 mjeseci.

U modulu Demografski podaci, koji obuhvaćaju profilne podatke kao što su starost, tip, djelatnost i broj zaposlenika subjekta i tužbe. U taj su modul uključeni i setovi podataka kao što su pravni oblik, regija, općina, starost subjekta i broj otvorenih i zatvorenih žiro računa u zadnjoj godini te informacije o mogućoj blokadi firme.

U modulu Financijski podaci na temelju financijskih podataka, od kojih su u obzir uzeti podaci iz bilance stanja, iz računa dobiti i gubitka, kao i izabrani pokazatelji i njihovi trendovi.

Ovi pokazatelji predstavljaju središnji dio sustava ocjenjivanja, koji se na kraju pojedinačne vrijednosti pokazatelja standardizira i transformira u bodovni sustav. Bodovni sustav osnova je za provedbu razreda.

Dun & Bradstreet certifikat izvrsnosti, ne samo da odražava financijsku sliku tvrtke staru više od godinu dana, već uključuje i ogroman skup statistički relevantnih i ažurnih podataka koji s naprednim analitičkim algoritmima ukazuju na vjerojatnost propasti ili neuspjeha tvrtke.

 

INTEREUROPA d.o.o.

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Zahtjevna razdoblja potencijalno otvaraju nove prilike za rast i razvoj. Konstantnim održavanjem visoke kvalitete usluge i prodajno orijentiranim ciljevima dosegli smo stabilan prepoznat standard na tržištu.
U novo nastalim izazovnim situacijama uložili smo dodatne napore te usmjerili i prilagodili kompletne resurse novonastalim potreba tržišta. Izgradnjom čvrstih dugoročnih odnosa s klijentima možemo popratiti njihove potrebe poslovanja i u najzahtjevnijim situacijama.
Osigurali smo visoke standarde zdravstvene preventivne zaštite za sve radnike kako bi nastavili nesmetani rad svih operativno prodajnih procesa i smanjili potencijalnu opasnost nedostatka kadra. Unaprijed planiranim opcijama izvršenja redovnih radnih zadataka prema procjenama stanja tržišta osigurali smo nesmetani rad svih naših servisa.

 

Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Prema vanjskom tržištu konstantno koristimo dostupne marketinške kanale kao što su povremene objave u medijima kroz oglase i članke u poslovnim časopisima, objavama banera i reklama kroz internetske kanale, internim doprinosom kroz potpise u mailu, objave na našim Internet stranicama i na našim sustavima te direktnom usmenom predajom preko naših terenskih prodajnih predstavnika.

 

Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Motivaciju u postizanju još boljih rezultata pronalazimo prvenstveno u velikoj stabilnosti kompanije i osiguranju svih radnih mjesta u ovako kriznim i iznenadnim situacijama. Svaka nova prilika za rast na tržištu pruža novu motivaciju za razvoj. Konstantna podrška klijentima i u najizazovnijim situacijama stvara još čvršće međusobne odnose i gradi novo međusobno povjerenje. Pokazali smo veliku fleksibilnost u svim novonastalim situacijama što nam daje dodatnu motivaciju za daljnji razvoj u novim segmentima poslovanja.

 

http://www.intereuropa.hr/

 

 

 

 

NTL

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Kroz kontinuiran rad i neprestano ulaganja u ljude i poslovna sredstva

 

Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Putem web stranica, potpisa u mailu i preko tiskanih materijala

 

Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Želja da kompanija bude svake godine pri vrhu u svojoj branši i da se osigura dugotrajna opstojnost poslovanja

 

https://ntl.hr/

 

 

 

 

ELOS d.o.o.

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Konstantnim ulaganjem kroz ciljano zapošljavanje novih ljudi, edukaciju zaposlenika, unaprijeđivanjem uvjeta za rad te praćenjem najnovijih tržišnih trendova u našoj branši uz sistematski pristup i dugoročno planiranje trudimo se održavati navedeni nivo poslovanja.

 

Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet srebrnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Certifikat komuniciramo putem potpisa svakog zaposlenika u e-mailu, uvrštavanjem navedenog uz službeni logo tvrtke na memorandumu i svim izlaznim dokumentima generiranih kroz poslovni program, putem naše službene internet stranice te na vidljivim mjestima unutar same tvrtke.
Navedeni certifikat također komuniciramo i u svim situacijama kroz poslovanje gdje isti ima svoju ulogu kroz prezentaciju tvrtke kao financijski stabilne što se u svakom slučaju pozitivno reflektira na predstavljanju poslovnim partnerima.

 

Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Postizanje boljih rezultata ili zadržavanje odgovarajućeg nivoa poslovanja u svakom slučaju znači sigurnost za zaposlenika i njihove obitelji. Taj ljudski faktor zapravo je i najveći motivator u svemu.

S druge strane svakako je motivacija i ono ćemu težimo unaprijediti sustav poslovanja i podići ga na nanjviši mogući nivo sve kako bi firma zadržala ili poboljšala svoju poziciju na tržištu.

 

www.elos.hr

 

 

 

NEURALAB d.o.o.

NEURALAB d.o.o.

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Krešimir: Pandemija nam nije narušila "zen" vođenje kompanije jer smo u Neuralabu i prije prakticirali rad na daljinu. U web industriji uglavnom se radi na distribuirani način, zato ne mislim da smo posebniji od drugih. Promjene radnih pravila bile su i poželjne, jer rad na daljinu omogućava jednostavniji ulazak "u zonu", daje mir za pisanje programskog koda, a izostanak "malih smetnji" svima olakšava život.

Neuralab ima i glavni ured. Njega primarno koristimo za radionice, veće sastanke, brainstorming sesije ili za produkcijska snimanja.

Što se tiče održavanja poslovanja, vjerujem da većina IT tvrtki nije imala s time problema. IBM je nedavno objavio analizu kako je pandemija ubrzala eCommerce adopciju za 5 godina, a to se i osjeti direktno na broju upita koje dobivamo. No problem je zadržati kvalitetu uz povećanje opsega posla tako da smo u konstantnoj potrazi za programerima koji bi mogli realizirati nove i sve zahtjevnije projekte. Kvaliteta ljudi i timske suradnje se zapravo preslikava na održavanje dobrog poslovanja.

Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Krešimir: Ta informacija dolazi do izražaja u završnoj fazi pregovoranja, kad razgovaramo o opsegu rada i budžetima. Neuralabovi prodajni procesi slični su onima u automobilskoj industriji, jer potencijalni klijent istražuje tri do četiri brenda unutar budžeta. Pojednostavljeno, to znači da klijent simultano razgovara s nekoliko agencija. Dun & Bradstreet, ISO i WordPress certifikati pomažu nam da jednostavnije elaboriramo financijsku stabilnost, kontrolu kvalitete te generalni pristup radu.

Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Krešimir: Osobno, motivira me upijanje sve veće i veće količine znanja iz web industrije te sve promjene koje “digitalija” nosi sa sobom. Zaista smo sretni jer svjedočimo tektoničkim društvenim i tehnološkim promjenama. I ne samo to - imamo priliku sukreirati rješenja i koncepte za sljedeće generacije web dizajnera i developera, jer za razliku od medicine, arhitekture ili novinarstva, web nema povijest niti uhodane procedure.

U Neuralabu nas najviše raduje pomicanje granica i istraživanje novih interaktivnosti, modernih vrsta web aplikacija i rješavanje eCommerce izazova za klijente, kojih je svakim danom sve više i više. eCommerce industrija sazrijeva te postaje kompleksnija iz dana u dan. Slijedno, Neuralab i ostale digitalne ekipe se moraju sve više i više specijalizirati, što pak dovodi do potrebe za sve “jačom” komunikacijom između dizajnera i developera.

 

 

 

 

Schenker d.o.o.

Schenker d.o.o.

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Zalaganjem svih zaposlenika, uvođenjem novih usluga i osluškivanjem želja svojih klijenata/poslovnih partnera.


Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Usmeno, mailom i promotivnim materijalima.


Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Zadovoljni korisnici naših usluga.

 

 

 

 

Saop d.o.o.

Saop d.o.o.

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Na početku krize uzrokovane COVID-19 pandemijom, brzo smo se prilagodili na nove uvjete poslovanja i rad od kuće. Kako imamo proizvode koji direktno pridonose digitalizaciji poslovanja i omogućavaju lakše i jednostavnije poslovanje, krizu nismo mnogo osjetili. Velike zasluge idu mojim kolegama i djelatnicima tvrtke Saop koji su se izuzetno dobro psihički pripremili za rad od kuće i iznijeli teret novonastale situacije te cijelo to vrijeme ostvarivali zadane ciljeve. Također, struktura naših klijenata nije utjecala na tekuće poslovanje što nam je izuzetno drago budući da se trudimo da s našim klijentima njegujemo partnerski odnos.


Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet srebrnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Certifikat bonitetne izvrsnosti nalazi se na svim našim dokumentima koji idu prema klijentima, partnerima, dobavljačima, odnosno prema svim stranama s kojima surađujemo. Navedeno smatramo izuzetno važnim, budući da certifikat na određeni način daje sigurnost i povjerenje u partnera s kojim se surađuje, a to je u današnje vrijeme itekako važno.


Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

U postizanju još boljih poslovnih rezultata motivira me odgovornost i empatija prema kolegama u tvrtki Saop, ali i prema našim klijentima i partnerima. Općenito smatram da je u društvu manje razumijevanja za druge stoga je za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata važan pozitivan odnos, pun poštovanja prema svim povezanim sudionicima. Takav način suradnje do sada nam je donio uspjeh i zadovoljstvo te želimo nastaviti u istom smjeru.


www.saop.hr

 

 

 

Ferrodus d.o.o.

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Specijalizirali smo se u proizvodnji fitness sprava čiji dizajn je izuzetno prihvaćen u svijetu pa tako dobivamo upite od, Indije, Singapura, Sjedinjenih Američkih Država, Australije pa preko cijele Jugoistočne i Centrale Europe do Ujedinjenog Kraljevstva. Uz dizajn velik udio u potražnji ima praćenje trendova na tržištu, kao i službenih statistika u fitness industriji te inovativni proizvodi. Tako trenutno imamo jedan model sprave prepoznat među vrhunsklim trenerima kao nabolji model u fitness industriji. U zadnje vrijeme nas svrstavaju uz proizvođače.
Da se slikovitije izrazim, da smo fitness industrija to bi bilo uz Audi, Mercedes, BMW... Brand koji smo u 5 godina doveli do samog vrha visokokonkuretne fitness industrije sad dobiva vjetar u leđa Srebrnim rejtingom boniteta jer inozemni kupci isklučivo gledaju certifikate i kroz njih tzv. sigurnot narudžbi kod tvrtki koje su mlade na težištu i još ne toliko razvikane. Kvalitetan proizvod i suvrmeno poslovanje ključ su uspjeha da npr. radite i kad su svi fitnessi u svijetu u lock down-u.


Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet srebrnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

U potpisu e-maila redovito, ali i objavama, Bussiness Facebook stranica, Instagram i Linked In. Po primitku papirnog certifikate bit će uvršten uz naše ISO 9001, 14001 i 45001 koje imamo priložene u obliku manjih fotografija uz ponude.


Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Motivira nas što smo se s brandom Predator Strength probili u sam vrh fitness industrije koja je viskokonkuretna, s posebno zahtjevnim proizvodom koji zahtjeva inženjering, proizvodnju, visoke kvalitete te biomehanioku i medicinsko znanje. Kad tvrtka dođe u rang da je npr. hvale konkureti van HR ili preporuke dobiva od top trenera u toj industriji teško je stati, pogotovo uz pozitivno ocjenjene EU projekte s kojima planiramo ubrzati vožnju ka samom vrhu. Često motivacija zna biti tromost domaćih sustava, banaka i sl. Čak izazov koji je teži od formiranja proizvoda, pozicioniranja na globalno tržište, prodaje, naplate istog i zadovoljstva samih kupaca. U biti lakše Vam je prodati fitness spravu u Kaliforniju, USA u srce fitness industrije među tisuće inozemnih tvrtki nego poslovati u Hrvatskoj.

 

 

 

 

MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o.

MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o.

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Dugogodišnji rad i prepoznatljivost od strane klijenata osigurali su nam kvalitetno poslovanje tvrtke MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o. Zadovoljni klijenti su pravi pokazatelj uspješnog poslovanja tvrtke jer se oni i vraćaju te im pružamo po njihovim željama različite usluge poslovnog savjetovanja, pripremu dokumentacije za prijave na nacionalne i EU natječaje te ostale usluge po potrebi.

Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet srebrnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Poslovnim suradnicima dali smo do znanja da smo primatelj prestižnog certifikata srebrne izvrsnosti za 2020. godinu objavom novosti na web stranici tvrtke www.mpc-miholjac.hr i društvenoj stranici tvrtke - facebook-u. Upućivanjem e-maila našim suradnicima dajemo isto do znanja znakom u potpisu istog.

Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Motivaciju za daljnji još bolji rad daju nam ocjene zadovoljstva poslovnih klijenata, ali i zadovoljni radnici koji svojim stručnim i timskim radom utječu na stabilnost, likvidnost i održivost poslovanja MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije d.o.o.


www.mpc-miholjac.hr

 

 

 

 

 

ORKA d.o.o.

ORKA d.o.o.

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Prilagodili smo način komunikacije i proizvod uvjetima: digitalizacija, udaljeni pristup (platforme za e-komunikaciju, rad od kuće ...), uz posebnu pažnju na zadržavanju i gdje je moguće unapređenju kvalitete proizvoda i usluga i specifični pristup svakom pojedinom klijentu.


Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Najčešće elektronskim medijima: u potpisu e-mail poruka, ugradnja certifikata na našoj web stranici i sl.


Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Naš tim je pun izuzetno kretativnih ljudi, tako da kontinuirano radimo na unapređenju naših proizvoda i usluga koji su u naravi prilično kompleksni, a najveće je zadovljstvo kada se vidi vlastita kreacija na djelu - to naravno ne bi bilo moguće bez dobrih poslovnih rezultata.

 

 

 

Miholjački vodovod d.o.o.

Miholjački vodovod d.o.o.

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

U ovim zahtjevnim vremenima važno je implementirati nove tehnologije kojima se postiže optimizacija poslovanja. Digitalizacija radnih procesa važna je za sve ozbiljne tvrtke koje se vide aktivnima i u budućnosti. Bez digitalizacije nema napretka, a prednosti su višestruke. Primjenjujemo najnovije tehnologije u našim procesima i time želimo vlastitim primjerom pokazati stvarne mogućnosti energetskih i financijskih ušteda. Korištenje sunčane elektrane bitan je iskorak u smanjenju troškova naše tvrtke kao i smanjenju emisije ugljičnog dioksida. Racionalno gospodarenje energijom temelj je održivog razvoja i najveći izazov 21. stoljeća. Voziti električni auto u Hrvatskoj još uvijek nije česta pojava, što mi svojim društveno odgovornim poslovanjem želimo promijeniti. Za izvrsno poslovanje važan preduvjet su educirani zaposlenici. Oni su mjerilo naše tvrtke, a znanje naš najvrjedniji resurs.


Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Ponosni smo vlasnici AAA certifikata već 3 godine. Tu važni informaciju ističemo u svakoj prilici: na našoj web stranici, na društvenim mrežama i koristeći žig na dokumentima. Certifikat je istaknut na vidljivom mjestu u sjedištu naše tvrtke.


Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Budući da smo mi tvrtka koja se bavi javnom vodoopskrbom i odvodnjom, kontinuirano unapređenje proizvoda i usluga je obveza prema korisnicima koja nikad ne prestaje. Uvijek treba težiti boljem od svega što je prosječno jer samo nadprosječni vuku naprijed!

 

 

 

Prospekt d.o.o.

Leonardo Matković, voditelj financija

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

U Hrvatskoj postoji veliki broj poduzeća i fizičkih osoba kojima su potrebne marketinške usluge i usluge dizajna i programiranja kako bi stvorili svoj prepoznatljivi brend. Sukladno povećanju količine projekata sufinanciranih od fondova Europske Unije, porastao je i broj traženih zaposlenika s vještinama i znanjima o navedenim uslugama. Međutim ponekad nisu dovoljna samo znanja. Ono što se uvijek cijeni i prepoznaje je izvrsnost u radu, a to je ono što ciljamo pružiti svakom klijentu. Kada nam klijent ukaže povjerenje, ulaže u našu tvrtku i mlade stručnjake, a mi uzvraćamo najboljim rješenjima, što je dugoročno korisno za obje strane.

Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Dun & Bradstreet zlatni certifikat bonitetne izvrsnosti postavljen je na vidljivo mjestu u našem uredu gdje se održavaju sastanci s klijentima, nalazi se u potpisu e-mail adresa svih zaposlenika, te je istaknut na našoj web stranici.


Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Dugoročna motivacija može doći samo iz ljubavi za tim poslom, sve ostalo je privremeno. U naš tim biramo isključivo stručnjake i kreativce koji zaista vole što rade i kojima je strast sve od dizajna i programiranja do vođenja projekata. Kako naš tim raste kroz godine, tako raste i naša motivacija. S druge strane, svjesni smo koliko je danas poduzetnicima važno istaknuti se iz mase, putem profesionalanog dizajna web stranice, pamtljivog slogana, prepoznatljivog logotipa i inovativnih vizuala, a ono što nas uvijek iznova veseli jest vidjeti kako naše ideje uspješno oživljavaju viziju klijenta.

 

 

 

Gec d.o.o.

Irena Gec Andlar, mag.oec.

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Tradicija proizvodnje, predanost poslu, dobri odnosi s kupcima i dobavljačima kao i dobri djelatnici pridonjeli su dobrim poslovnim rezultatima.


Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Objavom znaka na poslovnim dopisima, objavom na mailovima i sl.


Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Budući smo obiteljska tvrtka želja nam je da uspješno radimo još dugi niz godina.

 

 

 

Gastro-Tim d.o.o.

Gastro-Tim d.o.o.

Sebastijan Bančić, direktor

Što za vas znači biti izvrstan?

Nakon 13 godina uspješnog poslovanja, biti izvrstan za nas znači priznanje da smo poslovno uspjeli odnosno da se trud isplatio te da naša odricanja nisu bili uzaludna. Govorim u množini jer ovakav značajan uspjeh rezultat je dugogodišnjeg ulaganja truda, znanja i vještina skupine od šest suradnika - suvlasnika koji su prije svega imali veliko povjerenje u mene te svojim napornim radom podržavali moj način vođenja i politiku poslovanja u svim segmentima funkcioniranja tvrtke.
Krenuli smo davne 2007. godine ambiciozno s velikom željom da dokažemo sebi i našim djelatnicima da znamo raditi i da svi zajedno možemo uspjeti. U naponu snage, naoružani strpljenjem, spremni na sve izazove i posljedice, s poštenim namjerama počeli smo polako ali sigurno tražiti svoje mjesto „pod suncem“. Uzimajući u obzir specifičnost naše djelatnosti – Proizvodnja i prodaja profesionalne ugostiteljske opreme po narudžbi - uspjeh je još značajniji, svjesni koliko je razvoj, financiranje i održavanje proizvodnog procesa kompleksan i zahtjevan posao posebice u uvjetima koji vladaju na našem malom tržištu. Danas smo vodeća tvrtka u našoj branši, koja trenutno zapošljava 54 djelatnika, te u sklopu svog poslovanja nudi kompletnu uslugu opremanja ugostiteljskih objekata: od izrade idejnog rješenja i tehničkog projekta, isporuke ugostiteljske opreme od najboljih svjetskih proizvođača, do proizvodnje neutralne opreme po mjeri, montaže, servisa i garancije za sve navedeno.
Izvrsnost u poslovanju postigli smo prije svega štednjom i trošenjem u okviru svojih mogućnosti, zatim pravovremenim podmirivanjem svih obveza kako prema dobavljačima, tako i prema djelatnicima, bankama i državi, te konačno pomnim planiranjem investicija. Rezultat takvog postupanja je otpornost tvrtke na posljedice izazvane trenutnom epidemijom COVID-19, te stabilno financijsko poslovanje bez korištenja državnih potpora a uz zadržavanje svih zaposlenih.


Po čemu se Vaše poslovanje razlikuje od ostalih?

Pretpostavljam po tome što nam profit nikada nije primarni motiv ili možda po odnosu prema našim djelatnicima. Naime, od prvog dana svjesni smo da je dugoročni rast i razvoj pa i opstanak tvrtke moguć jedino uz educiranog, sposobnog i zadovoljnog djelatnika. U tom segmentu osobno ulažem jako puno vremena i truda pronalazeći najoptimalniji model vrednovanja koji će biti pravedan i zadovoljavajući za sve djelatnike podjednako. Ono na što sam posebno ponosan jeste činjenica da su svi djelatnici zaposleni na neodređeno vrijeme, da je neto plaća po zaposlenom iznad prosjeka i da za svakog djelatnika pojedinačno nađem vremena ukoliko je to potrebno. Oni koji su prvog dana krenuli uz nas, još uvijek su s nama i još uvijek gajimo prijateljsko raspoloženje i obiteljsko okruženje.
Međutim ništa od navedenog ne bi bilo moguće kad ne bi bilo naših cijenjenih dugogodišnjih kupaca. Smatram da je kod pronalaženja kvalitetnih i pouzdanih kupaca najbitnije ne voditi se profitom već isključivo željom da na najbolji mogući način i u najkraćem roku zadovoljiš sve potrebe i riješiš sve konkretne probleme kupcu. Stoga svakom potencijalnom poslu pristupamo profesionalno i stručno, uvažavajući želje i potrebe kupca koristeći pri tome sve raspoložive resurse. Uživamo dobar status i mogu reći da imamo dugogodišnju uspješnu suradnju s najpouzdanijim kupcima na našem tržištu, što je također doprinijelo našem stabilnom poslovanju i u ovakvim uvjetima.


Što biste savjetovali mladima koji ulaze u svijet poduzetništva?

Mladima koji se odluče ući u poduzetništvo s jasnim ciljem i poštenim namjerama unaprijed čestitam. Smatram da je poduzetništvo i realni sektor općenito u današnje doba globalizacije vrlo izazovan ponekad čak i naporan proces ali svakako vrijedan truda. Ono što je najbitnije je da mladi poduzetništvo shvate ozbiljno jer isto nije poligon za brzu i laku zaradu već za svakodnevni naporan rad kroz koji se pojedinac izgradi i afirmira. Onaj tko ima vještine za uspjeti u poduzetništvu dužan je iste koristiti za dobrobit svoju i svojih djelatnika te svih ostalih s kojima posluje. Ako u svemu tome uspijete, uživate status kojeg će Vam teško umanjiti ili oduzeti.

 

 

 

VADEA d.o.o.

Marijan Cingula, dr.sc. i Domagoj Cingula, univ.spec.oec.

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Od početka projekta organizacije međunarodnih znanstvenih konferencija “Economic and Social Development” fokusirali smo se na inozemne klijente, odnosno autore i institucije iz cijelog svijeta. U razdoblju od zadnjih pet godina, stvorili smo poslovnu i akademsku mrežu od nekoliko tisuća autora i pedesetak partnera - svjetskih akademskih institucija. Tako zapravo niti ne ovisimo o situaciji u zemlji, jer nam domaće snage čine svega 15% poslovanja. Dakako, u razdoblju krize uzrokovane COVID-19, postavljeni su nezamislivi izazovi, posebice iz razloga jer se naši eventi svaki mjesec organiziraju u drugoj državi, a već mjesecima nema mogućnosti putovanja. Ipak, za sada uspjevamo sve svoje konferencije održavati online, te na taj način kompenziramo kapitalne gubitke.

Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Ponosni smo nositelji Dun & Bradstreet zlatnog AAA certifikata bonitetne izvrsnosti, te to ističemo u svakoj mogućoj prilici: putem našeg weba, newsletter-a, na društvenim mrežama, te čak i koristeći dvostruku žig na pisanim dokumentima (Tvrtka + AAA žig). Ujedno, plaketu i Certifikat volimo isticati na jasno vidljivim mjestima. Kako smo tri godine za redom uspjeli ostvariti vrhunske rezultate, tako i držimo da je to podosta važno naglašavati, tim više jer znamo kakva je situacija u zemlji, posebice s aspekta likvidnosti.

Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Egzistencija trenutno predstavlja dominantan motivator, iz razloga što vidimo kako sve veći broj poslovnih subjekata osjeća goleme posljedice globalne zdravstvene krize. Ostaje upitno i koliko će subjekata uspjeti preživjeti ovo “filter-razdoblje”. Dakako, i mi smo se pripremili na rezultate značajno manjeg volumena, no smanjivanje rashodovne strane nije riješenje koje smatramo dugoročnim. Diverzifikacijom poslovanja planiramo stovriti jednu sigurnu i čvrstu platformu koja će služiti ne samo za riješavanje egzistencijalnih pitanja, već i za zapošljavanje i razvoj. Trenutno stvaramo specifičan i jedinstven brand, te vjerujemo kako ćemo u budućem razdoblju imati čvrste argumente za isčekivanje novih pozitivnih rezultata, no ukoliko uspjeh izostane, to nam zapravo postaje i najveći motivacijski moment da zapnemo još jače.


PROMMING d.o.o.

gosp. Nikola Novinščak

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Uspjeli smo održati izvrsno poslovanje uz stalne prilagodbe ovom izuzetno zahtjevnom tržištu. Kroz konstantno ulaganje u nove tehnologije i strojni park, educiranje zaposlenika te kroz pružanje fleksibilne usluge izrade i isporuke, uspjevamo biti korak ispred konkurencije, a to prepoznaju i naši kupci.
Uz navedeno, stalno radimo na istraživanju tržišta kako bi se već unaprijed mogli pripremiti potrebama koje su tražene u maloprodaji i skladišnom poslovanju.


Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Kako je certifikat bonitetne izvrsnosti jedan od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja, a ujedno je i međunarodno priznata oznaka poslovne izvrsnosti tvrtke, Promming komunicira prema kupcima već u potpisu svakog maila kao i na našoj web stranici da smo nosioci Dun & Bradstreet zlatnog certifikata, a isto komuniciramo i prilikom ugovaranja poslova.


Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Stvaranje kvalitetnog, novog i modernog interijera u poslovnim objektima koje opremamo. Zadovoljstvo kupaca koji ulaze u maloprodajne trgovine i koji se osjećaju ugodno u njima. Time učvršćujemo našu poziciju na tržištu i stvaramo dodanu vrijednost i sigurnost za naše zaposlenike.
 
 
 
 
Excel computers d.o.o. Osijek

Excel computers d.o.o. Osijek

Tihomir Stričević, prokurist

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Primijenili smo legendarnu mudrost iz Alana Forda: „Ako želiš pobijediti, ne smiješ izgubiti !“.  Željeli smo pobijediti, a u zadnjih 10-tak godina poslovanje EXCEL Computersa stabilno raste prosječnom stopom od 12%. Provodimo ove strategije / usmjerenja:
 
 • Spoj znanja i ERP alata. Vrhunska znanja i desetljeća iskustva (proizvodnja i implementacija softvera, poznavanje biznis procesa i računovodstva) uvezali s smo vrhunskim ERP programom, s ERP bestsellerom Pantheon.
 • Specijalizacija. Bavimo se samo s ERP-om Pantheon.
 • Izvrsnost. U onome što radimo (implementacija Pantheona u složene sustave i proizvodnje) smo najbolji.
 • Usmjerenost na korisnika. Koristeći naša znanja i Pantheon, korisnik mora ostvariti unaprjeđenje poslovanja.
 • Širenje tržišta: iz Slavonije smo preselili u Zagreb, radimo i sa Splitom i Rijekom, sada pokrivamo cijelu Hrvatsku, te dijelove BiH. 
              

Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?         

Web i mail potpis (u pripremi).


Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?       

Najviše nas motivira zadovoljstvo EXCEL Computers korisnika. Posebno kada dobar poslovni odnos preraste u prijateljstvo. S nekima korisnicima radimo gotovo 30 godina.
 
 
 Končar- generatori i motori, d.d.

Ivona Mlađenović, mag. oec.

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Svoje poslovajne osigurali smo poslovima na svjetskom tržištu i to u vrlo raznolikim segmentima, što je iznimno zahtjevno ali omogućava stabilnost u teškom razdoblju. Konkurentnost na globalnom tržištu zadržali smo upotrebom kompetencija domaćih stručnjaka koje zapošljavamo te jedinstvenom centraliziranom proizvodnjom, što kod naših konkurenata više nije slučaj.


Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Status certifikata rado koristimo pri svim marketinškim aktivnostima, a često je isti i nužan da bi se formalno omogućilo nuđenje i konkurentnost na javnim i drugim natječajima.


Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Naši zaposlenici svakako zaslužuju bolje uvjete, što je moguće postići jedino kroz bolji poslovni rezultat.
Uz to, bolji poslovni rezultat omogućio bi nam širenje na dodatna tržišta.
 
 
Ustanova za zdravstvenu njegu Eleonora, Poreč

Ustanova za zdravstvenu njegu Eleonora, Poreč

Eleonora Pilar

Hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz zahtjevno razdoblje. Kako je Vama uspjelo održati izvrsno poslovanje?

Poslovanje djelatnosti zdravstvene njege u kući Eleonora Pilar započela je 05.06.1996.; najprije kroz Privatnu praksu pa od 01.01.2003. kroz Ustanovu za zdravstvenu njegu Eleonora (iz obrta u poduzeće).
Izvrsno poslovanje je teško održivo, a naš cilj poslovanja je uvijek bio konstantno ulaganje i uvođenje novih usluga. Ustanova je postigla proširenje pružanja usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije na veliki dio Istarske županije te je visokom kvalitetom sanitetskih vozila i najsuvremenijom tehnologijom proširila uslugu sanitetskog prijevoza na područje RH i EU. Također smo ulagali u poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenju štetnog utjecaja na okoliš.
Konstantni trud, ulaganje i odricanje doprinijeli su uspješnom rješavanju radnih zadataka, poboljšanju učinkovitosti upravljanja. Konstantnim ulaganjem u edukaciju djelatnika postigla se lojalnost djelatnika, poboljšanje organizacije rada i radnih uvjeta, osobni rast i razvoj, posvećenost poslu, timski rad, dobri međuljudski odnosi te dobra komunikacija u Ustanovi.
 

Na koji način svojim poslovnim partnerima, dobavljačima i klijentima komunicirate da ste nositelj Dun & Bradstreet zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti?

Ustanova mora konstantno imati odgovorno ponašanje u svim dijelovima poslovanja i djelatnosti kroz Zakone i Pravilnike RH. Da bi mogla surađivati s hrvatskim i stranim osiguravajućim kućama potrebna je konstantna komunikacija s njima i predstavljanje Ustanove. Kod predstavljanja, obnavljanja i kod sklapanja novih ugovora Ustanova uvijek treba sebe predstaviti te su Certifikati jedan od priznanja koje uvijek prilažemo.
Zbog zahtjevnog razdoblja i okruženja, imati certifikat izvrsnog poslovanja je jako važna stavka u komunikaciji i predstavljanju odgovornog poslovanja.
 

Što Vas motivira u postizanju još boljih poslovnih rezultata?

Motivira nas dugogodišnja uspješna suradnja s osiguravajućim kućama (od 2005. godine), njihovo povjerenje u našu Ustanovu, najviše zadovoljstvo te pohvale naših korisnika i djelatnika. Dosadašnji pozitivni rezultati, veliki su motiv za proširenje djelatnosti. Stručno usavršavanje djelatnika doprinosi postizanju dobrih poslovnih rezultata te pružanju visokokvalitetnih usluga.
 
 
 
 

1. Uvodne odredbe

Izdavatelj i nositelj proizvoda jest društvo Dun & Bradstreet d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb (u daljnjem tekstu: nositelj).

Općim uvjetima za dobivanje i korištenje proizvoda uređuju se pravni odnosi između nositelja i naručitelja. Naručitelji su dužni potpuno se pridržavati općih uvjeta, kao i obaveza i ograničenja, kao što je definirano u nastavku.


2. Značenje izraza

Certifikat bonitetne izvrsnosti (u daljnjem tekstu: certifikat) – označava sve proizvode za koje vrijede predmetni opći uvjeti:
 
 • Bonitetna izvrsnost kojom nositelj svake godine certificira poslovne subjekte koji su svojim radom zaslužili ocjene A, AA i AAA te
 • Srebrna bonitetna izvrsnost koja predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među tvrtkama koje bonitetnu izvrsnost A, AA ili AAA iskazuju već tri godine zaredom.
 • Zlatna bonitetna izvrsnost koja predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među tvrtkama koje bonitetnu izvrsnost najvišeg AAA razreda iskazuju već tri godine zaredom.
 • Platinasta bonitetna izvrsnost koja predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među tvrtkama koje zlatnu bonitetnu izvrsnost iskazuju već tri godine zaredom.

Zaštitni znak Bonitetna izvrsnost (u daljnjem tekstu: Zaštitni znak) – uključuje vizualne elemente A, AA i AAA, natpis Bonitetna izvrsnost na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, godinu certifikacije.

Zaštitni znak Srebrna bonitetna izvrsnost – uključuje vizualne elemente A A A u srebrnoj boji, natpis Srebrna izvrsnost na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, godinu certifikacije.

Zaštitni znak Zlatna bonitetna izvrsnost – uključuje vizualne elemente AAA u zlatnoj boji, natpis Zlatna izvrsnost na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, godinu certifikacije.

Zaštitni znak Platinasta bonitetna izvrsnost – uključuje vizualne elemente AAA u "platinastoj" boji, natpis Platinasta izvrsnost na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, godinu certifikacije i "pet zvjezdica".

Licenca za korištenje zaštitnog znaka (u daljnjem tekstu: Licenca) – korisnik koji je kupnjom paketa Exclusive stekao pravo na korištenje zaštitnog znaka. Zaštitni znak koristi za vlastite potrebe, i to na pretpakiranim proizvodima, u različitim objavama, katalozima, brošurama, uputama, u oglasima, reklamnim filmovima, videozapisima i audiozapisima, na elektroničkim materijalima: e-pošta, web.


3. Predmet

Sadržaj općih uvjeta korištenja certifikata od strane nositelja korištenje je usluga opisanih u priručnicima i brošurama koje su dio usluga pojedinog proizvoda.


4. Uvjeti za stjecanje Certifikata bonitetne izvrsnosti

Certifikate može dobiti samo tvrtka koja ispunjava uvjete za stjecanje A, AA ili AAA certifikata bonitetne izvrsnosti ili tvrtka koja ispunjava uvjete za stjecanje srebrnog, zlatnog ili platinastog certifikata bonitetne izvrsnosti.

Koje tvrtke ispunjavaju uvjete za stjecanje certifikata utvrđuje nositelj na temelju izvršene financijske analize tvrtki.


5. Pravo na korištenje Zaštitnog znaka

Zaštitni je znak vlasništvo društva Dun & Bradstreet i smije se koristiti samo u skladu s predmetnim općim uvjetima.

Naručitelj stječe pravo na korištenje zaštitnog znaka u sljedećim slučajevima:

1. uvršten je na popis vlasnika certifikata Dun & Bradstreet bonitetne izvrsnosti za pojedinu godinu i

2. naruči paket Standard i kupi pravo na upotrebu vektorskog logotipa i korištenje Zaštitnog znaka ili naruči pakete Exclusive, Srebrni, Zlatni ili Platinasti.

Ako naručitelj ispunjava uvjete navedene u prethodnom članku, stječe pravo, ali nema obavezu, na korištenje Zaštitnog znaka.  


6. Početak ugovornog odnosa

Ugovorni odnos nastaje na temelju:
 • telefonske ili internetske narudžbe koju nositelj i naručitelj potvrđuju tako da nositelj naručitelju elektroničkom poštom šalje ispravno ispunjenu narudžbenicu ili
 • na temelju ispravno ispunjenje narudžbenice.
Ako je nositelj naručitelju poslao ponudu u elektroničkom obliku, ugovor je sklopljen u trenutku kad nositelj primi potvrdu naručitelja, koja sadrži izjavu naručitelja, da prihvaća ponudu.

Naručitelj ima pravo u roku od 7 dana od sklapanja ugovornog odnosa odustati od ugovora i to pisanom obavijesti poslanom preporučenom poštom.

U tom slučaju naručitelj se obvezuje da će na temelju izdanog računa nositelja podmiriti sve troškove koji će nastati do dana prestanka ugovornog odnosa.


7. Trajanje ugovornog odnosa

Ugovorni odnos traje jednu godinu.
Ugovorni odnos ne može se prekinuti prije isteka dogovorenog roka, osim u slučaju ozbiljnih kršenja jedne ili druge strane.

U slučaju da je tako dogovoreno, ugovorni se odnos na kraju fiksnog razdoblja automatski produžuje, ako naručitelj najkasnije 15 dana prije kraja fiksnog razdoblja nositelju ne pošalje zahtjev za prekid ugovornog odnosa. Naručitelj mora na vrijeme poslati zahtjev za prekid na elektroničku adresu nositelja certifikat.hr@bisnode.com.

Bez obzira na prethodni stavak, ugovorni se odnos prekida ako naručitelj više ne ispunjava uvjete za dobivanje naručenog certifikata bonitetne izvrsnosti.

Kad se dogovori automatsko produženje ugovornog odnosa, nositelj se obvezuje da će naručitelja elektroničkom poštom 30 dana prije isteka fiksnog razdoblja, odnosno prilikom dolaska financijskih analiza, obavijestiti o isteku ugovornog odnosa, o tome ispunjava li još uvijek uvjete za stjecanje certifikata, jednakog ili drugačijeg, i o tome da će se ugovorni odnos automatski produžiti ako ga naručitelj na vrijeme ne otkaže.


8. Obaveze ugovornih strana

Nositelj se obavezuje da će naručitelju osigurati materijal potreban za korištenje Zaštitnog znaka, i to putem elektroničke pošte ili na USB nosaču podataka poslanom preporučenom poštom i da će mu preko dostavne službe, u roku od 20 dana od sklapanja ugovornog odnosa na adresu tvrtke dostaviti sadržaj naručenog paketa.

Naručitelj se obavezuje da će prije početka korištenja Zaštitnog znaka nositelju poslati na potvrdu sve materijale koji uključuju Zaštitni znak, i to na elektroničku adresu nositelja o kojoj nositelj naknadno informira naručitelja.


9. Povreda pravila korištenja

Nositelj zadržava pravo da u slučaju sumnje na zloupotrebu, koja predstavlja povredu općih uvjeta, ograniči ili prekine korištenje proizvoda, a protiv kršitelja prava intelektualnog vlasništva i ostalih propisa poduzme mjere u skladu sa zakonom.
 
U slučaju povrede pravila korištenja proizvoda, nositelj zadržava pravo na sljedeće mjere protiv kršitelja:
 • pisana ili usmena opomena – u slučaju opomene naručitelj mora u roku od 48 sati ispraviti greške u korištenju Zaštitnog znaka;
 • privremeno oduzimanje prava na korištenje Zaštitnog znaka;
 • trajno oduzimanje prava na korištenje Zaštitnog znaka i raskid ugovora.

Postupak nositelja u slučaju povrede u korištenju:

1. U slučaju sumnje na povredu pravila korištenja, ovlaštena će osoba kontaktirati naručitelja i dobiti informacije o načinu korištenja usluge i razlozima za eventualno odstupanje od pravila korištenja usluge te u slučaju neutemeljenih razloga izdati pisanu ili usmenu opomenu naručitelju.

2. U slučaju daljnjih povreda, nositelj će uvesti privremeno oduzimanje prava na korištenje Zaštitnog znaka i tako onemogućiti daljnju zloupotrebu korištenja proizvoda.

3. U slučaju daljnjih povreda, nositelj će naručitelju poslati pisano upozorenje prije trajnog oduzimanja prava na korištenje Zaštitnog znaka i prekida ugovornog odnosa. Nakon ponovne povrede pravila nositelj će pokrenuti postupak raskida ugovora uz obavijest naručitelju.

Bez obzira na gore navedene mjere, naručitelj je dužan na temelju izdanog računa nositelja u cijelosti namiriti obaveze iz ugovornog odnosa.

Nositelj zadržava pravo da protiv kršitelja poduzme mjere u skladu sa zakonodavstvom. Naručitelj je odgovoran za svu štetu koja nastane nositelju ili osobama koje su s njim povezane ili drugim naručiteljima zbog povrede pravila o korištenju Zaštitnog znaka.


10. Cjenik, troškovi usluga i E-račun

Cjenik određuje nositelj.
Cijene su navedene u HRK i bez PDV-a

U slučaju da naručitelj ne ispunjava svoje obaveze po ugovoru i ovim općim uvjetima, nositelj uz zatezne kamate ima pravo na povrat troškova za opomene po cjeniku nositelja i na povrat svih ostalih troškova eventualne (izvansudske i sudske) naplate u njihovom stvarnom opsegu, uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove upita, odvjetničke i ostale troškove (izvansudske i sudske) naplate. U svim vrstama sudskih postupaka, uključujući postupke zbog insolventnosti (prisilna nagodba, stečaj) i postupcima prestanaka pravne osobe, naručitelj je dužan uz troškove sudskog postupka nositelju podmiriti i odvjetničke troškove, troškove upita i ostale troškove (izvansudske i sudske) naplate.

Naručitelj ovlašćuje nositelja da u slučajevima kad je to potrebno za izvršenje ovog ugovora posreduje podatke u svezi s ovim ugovorom trećim osobama i izvrši sve upite kod nadležnih državnih i ostalih tijela, banaka, štedionica i ostalih financijskih organizacija i navedenim subjektima dozvoljava da nositelju posreduju zahtijevane podatke. Naručitelj nadalje izričito dopušta da nositelj izvrši upite i dobije podatke o njegovim osobnim i ostalim podacima, između ostalog o poslu, pokretnoj i nepokretnoj imovini, potraživanjima, udjelima, dionicama i ostalim vrijednosnim papirima, brojevima računa u bankama i institucijama za platni promet te o ostaloj njegovoj imovini, prebivalištu, poreznom broju i ostalim podacima kod drugih upravitelja zbirkama podataka, ako ih nositelj nema, odnosno ako ih nije nositelju osobno posredovao, a ti su podaci potrebni za postizanje svrhe ovih općih uvjeta i sklopljenog ugovora.

Nositelj će osobne i ostale podatke izbrisati iz svojih zbirki podataka kad se postigne svrha ugovora, odnosno kad prođe rok propisan za čuvanje tih podataka.

Naručitelj se izričito slaže da se račun izdaje i šalje u elektroničkom obliku na elektroničku adresu koju on odredi. Naručitelj može zatražiti i primitak e-računa u elektroničkom obliku u internetskoj banci korisnika. Primanje e-računa u elektroničkom obliku može zatražiti naručitelj koji je komitent/stranka banke koja omogućuje primanje e-računa i istovremeno je korisnik internetske ili elektroničke banke.


11. Tehnički uvjeti

Naručitelj je sam odgovoran za raspolaganje odgovarajućom internetskom stranicom i ostalim internetskim sučeljima koja omogućuju postavljanje certifikata i ostalih materijala koje sadrži naručeni paket.

Nositelj osigurava odgovarajuću opremu samo na svojoj stranici i nikako nije odgovoran za nepravilnosti ili nezakonitosti nastale zbog neodgovarajuće opreme ili postupanja naručitelja.

Nositelj nije odgovoran ni za kakvu neposrednu ili posrednu štetu niti neugodnosti koje bi mogle nastati kod naručitelja zbog eventualnih tehničkih problema.


12. Pomoć u korištenju proizvoda

Nositelj će tijekom redovnog radnog vremena osigurati besplatnu pomoć i savjetovanje vezano na korištenje proizvoda, i to putem telefona i/ili elektroničke pošte.


13. Pravila korištenja certifikata Bonitetne izvrsnosti

Naručitelji ne smiju ni na koji način intervenirati u Zaštitni znak, u smislu mijenjanja ili prepravljanja, isto tako ga ne smiju registrirati kao Zaštitni znak ili dio Zaštitnog znaka u Hrvatskoj i inozemstvu.

Naručitelj koji dobije licencu, sav materijal potreban za korištenje Zaštitnog znaka dobiva u vektorskom obliku, putem e-pošte ili na USB nosaču podataka poslanom preko dostavne službe.

Naručitelj se obvezuje da će Zaštitni znak koristiti sa pripadajućom godinom i samo za vlastite potrebe:
 • na pretpakiranim proizvodima
 • u različitim objavama, katalozima, brošurama, uputama,
 • na poslovnim dopisima,
 • na fakturama,
 • u oglasima, reklamnim filmovima, videozapisima i audiozapisima,
 • na elektroničkim materijalima: e-pošta, internetska stranica i natpisi,
 • na društvenim mrežama,
 • na sajmovima i izložbama.
Zaštitni znak može koristiti i nakon isteka razdoblja certifikacije, ali uz obavezno dopisivanje godine prošle certifikacije (na primjer i radi izbjegavanja nedoumica: ako naručitelj godine 2017. koristi zaštitni znak koji se odnosi na certifikaciju 2016. godine, mora pored zaštitnog znaka u primjerenoj veličini navesti 2016. godinu).

Naručitelj se obvezuje da će prilikom korištenja Zaštitnog znaka za pojedino razdoblje certifikacije nakon isteka tog razdoblja koristiti Zaštitni znak s onom bonitetnom ocjenom koju je u skladu s metodologijom nositelja ostvario u pojedinom razdoblju certifikacije (na primjer i radi izbjegavanja nedoumica: naručitelj je u razdoblju certifikacije za 2016. godinu postigao AAA bonitetnu izvrsnost, a u razdoblju certifikacije za 2017. godinu ostvaruje AA bonitetnu izvrsnost, može koristiti Zaštitni znak u kojem su stilizirana slova AAA samo uz odgovarajuće navođenje godine, to je u konkretnom slučaju 2016.).


14. Zaštita i korištenje (osobnih) podataka

Nositelj se obvezuje da će osobne podatke obrađivati u skladu s važećim zakonodavstvom.

Da bismo u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka spriječili neovlašteni pristup osobnim podacima ili njihovo otkrivanje, očuvali točnost osobnih podataka i osigurali njihovo odgovarajuće korištenje, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Sve osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama zakona koji uređuje zaštitu osobnih podataka.


15. Autorskopravna zaštita podataka

Naručitelj potvrđuje da je upoznat s uputama i pravilima korištenja proizvoda i da će poštovati pravila i propise, prije svega u svezi s autorskopravnom zaštitom.


16. Prestanak ugovornog odnosa

Ugovorni odnos prestaje nakon isteka dogovorenog razdoblja.

Ugovorni odnos prestaje i u slučaju da naručitelj izgubi pravo na korištenje zaštitnog znaka, a to se može dogoditi u sljedećim slučajevima:
 • naručitelj – pravna osoba prestane postojati ili je u postupku insolventnosti
 • s danom blokade TRR-a tvrtke;
 • ako se certifikat Bonitetne izvrsnosti koristi na način koji nije sukladan s općim uvjetima nositelja ili u materijalima koje nije odobrio nositelj.
Naručitelj mora najkasnije 3 dana nakon gubitka prava na korištenje Zaštitnog znaka na svoje troškove Zaštitni znak maknuti iz svih materijala i komunikacija i mora ga prestati koristiti.

Sadržaj svakog paketa ostaje na korištenje naručitelju i nakon isteka ugovornog odnosa, no to ne vrijedi za e-natpis – za potpise elektroničke pošte i internetskih stranica tvrtke (hrv+eng+njem) te objave logotipa na www.bisnode.hr/aaa, koji se ukidaju nakon jedne godine. 


17. Promjena općih uvjeta

Nositelj zadržava pravo da bilo kada bez najave ukine ili promijeni bilo koji od ovdje navedenih općih uvjeta. Nositelj se obvezuje da će o eventualnim bitnim promjenama općih uvjeta naručitelja obavijestiti na uobičajeni način.


18. Rješavanje sporova

Eventualne sporove koji bi proizašli iz pravnog odnosa ili u svezi s njim, strane će rješavati sporazumno, a ako to neće biti moguće, stvarno je nadležan sud u Zagrebu.


19. Valjanost općih uvjeta

Opći uvjeti vrijede od 21.02. 2020.

Dun & Bradstreet certifikat izvrsnosti, ne samo da odražava financijsku sliku tvrtke staru više od godinu dana, već uključuje i ogroman skup statistički relevantnih i ažurnih podataka koji s naprednim analitičkim algoritmima ukazuju na vjerojatnost propasti ili neuspjeha tvrtke.

Metodologija za nositelje certifikata napravljena je postupcima validacije i usklađivanja, koji su uključivali:

 • Pozicioniranje po metodologiji Failure Score
 • Razmatranje isključivo tvrtki s financijskom ocjenom A, B, C;
 • Tvrtka mora poslovati s dobiti;
 • Pod-kapitalizirane tvrtke isključuju se iz izračuna certifikata; 

Model ocjenjivanja Dun & Bradstreet standarda bonitetne izvrsnosti uključuje širok raspon dostupnih podataka o tvrtki (tj. ne samo financijske podatke) već i blokade, tužbe, navike plaćanja, rizike vlasničke povezanosti itd.
Za model smo izabrali i uključili 126 statistički značajnih varijabli koje su podijeljene u dva seta. Izabrane su varijable koje statistički značajno ilustriraju varijabilnost pojava (default). Model predviđa vjerojatnost prestanka poslovanja tvrtke, stečaj, brisanje tvrtke, uključivanja na popis poreznih dužnika ili neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima, u sljedećih 12 mjeseci.

Model uključuje dva modula - demografski i financijski.

U modulu Demografski podaci, koji obuhvaćaju profilne podatke kao što su starost, tip, djelatnost i broj zaposlenika subjekta i tužbe. U taj su modul uključeni i setovi podataka kao što su pravni oblik, regija, općina, starost subjekta i broj otvorenih i zatvorenih žiro računa u zadnjoj godini te informacije o mogućoj blokadi firme.

U modulu Financijski podaci na temelju financijskih podataka, od kojih su u obzir uzeti podaci iz bilance stanja, iz računa dobiti i gubitka, kao i izabrani pokazatelji i njihovi trendovi.

Ovi pokazatelji predstavljaju središnji dio sustava ocjenjivanja, koji se na kraju pojedinačne vrijednosti pokazatelja standardizira i transformira u bodovni sustav. Bodovni sustav osnova je za određivanje razreda A, AA i AAA.

 

 

Forma Certifikat

Narudžbenica

Automatska obnova pretplate

Vaša narudžba je pravno obvezujuća. 
Cijene su navedene u kunama i bez izraženog PDV-a. Izmjene uvažavamo u roku od 7 dana od potpisivanja narudžbenice. Naručitelj se obvezuje da će iznos podmiriti u roku od 8 dana od zaprimanja računa. Narudžba je pravno obvezujuća i neopoziva. Naručitelj potvrđivanjem narudžbe odgovara za sadržaj i točnost podataka.

Narudžba vrijedi za vremensko razdoblje od jedne godine. Ukoliko je klijent odabrao automatsku obnovu pretplate tada će se ista automatski produljiti. Naručitelj može najkasnije 15 dana prije kraja tog razdoblja podnijeti zahtjev za raskid pretplatničkog odnosa. Zahtjev se podnosi pisanim putem, preporučeno pismo ili putem elektronske pošte na mail: certifikat.hr@bisnode.com.

Naručitelj izjavljuje da je upoznat s općim uvjetima o uporabi proizvoda te s Izjavom o zaštiti osobnih podataka. Poduzeće Dun & Bradstreet d.o.o. jamči da će podatke prikupljati, obraditi i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Imate pravo pristupa svojim osobnim podacima te pravo da nas kontaktirate ako želite pogledati, ispraviti, izmijeniti ili ažurirati svoje osobne podatke u podatkovnoj bazi našeg poduzeća. Dana suglasnost vrijedi također i u slučaju promjene imena, odnosno sjedišta poduzeća Dun & Bradstreet d.o.o. ili u slučaju prijenosa podataka na pravne slijednike poduzeća. 

Pročitajte Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Provjerite kojoj Bonitetnoj izvrsnosti pripadate.