Više o našim zakonitim interesima

Usklađivanje našeg interesa s vašom privatnosti

Kako bi postupak kada Dun & Bradstreet kao pravni temelj za obradu podataka upotrebljava zakonit interes uvijek bio siguran, provodimo procjenu usklađenosti kojom se naš interes za obradu podataka provjerava i usklađuje s pravom pojedinca na privatnost.

Općenito govoreći, procjena usklađivanja obuhvaća elemente u nastavku.

  • Opis Dun & Bradstreetova zakonitog interesa i procjena je li obrada podataka neophodna i razmjerna našoj svrsi.

  • Utjecaj na pojedince i njihova razumna očekivanja o tome što će se dogoditi s njihovim podacima, uključujući procjenu osjetljivosti, količine i načina obrade upotrijebljenih podataka.

  • Dodatne zaštitne mjere koje smo uspostavili, a koje bi mogle ograničiti utjecaj na pojedince, poput smanjenja količine podataka, uporabe tehnologija za poboljšanje privatnosti, povećane transparentnosti, prava na odustajanje i prenosivosti podataka.

Zapis o procjeni usklađivanja pohranjuje se kako bismo mogli potkrijepiti zaključke do kojih smo došli. Pri procjeni usklađivanja tražimo da se ispune svi uvjeti za ostvarenje prava pojedinaca. Također poduzimamo tehničke i organizacijske mjere kako bi podaci o pojedincima bili sigurni.

Dun & Bradstreetov zakonit interes u izravnom oglašavanju

Dun & Bradstreetov zakonit interes u izravnom oglašavanju

Dun & Bradstreetove usluge u okviru izravnog oglašavanja trebaju osigurati ažurne podatke kako bi naši kupci imali dovoljno informacija za ciljanje pravih kupaca pravom porukom. Dun & Bradstreet pruža usluge ažuriranja podataka kupaca.

Izravno oglašavanje većini je poduzeća neophodno za širenje poruke o vlastitim proizvodima.

Usluge koje Dun & Bradstreet pruža kupcima u okviru izravnog oglašavanja osiguravaju da podaci koje kupci upotrebljavaju budu ažurni i da sadržavaju dovoljno informacija za ciljanje pravih kupaca pravom porukom. Pružatelji informacija poput Dun & Bradstreeta iz tog razloga održavaju velike baze podataka o određenim populacijama, odnosno B2B informacije.

Dun & Bradstreetovi kupci trebaju biti u mogućnosti pronaći i ispravno ciljati pojedince ponudama proizvoda. Postoji potreba da se o pojedincima zna više od podataka za kontakt kako bi ponude bile osobne, ciljane u pravom trenutku (kada je pojedinac najvjerojatnije zainteresiran za ponudu) i plasirane pravim kanalima. Zbog toga se obično traži više informacija, poput varijabli o životnim navikama utemeljenima na statistici.

Dun & Bradstreetov zakonit interes u profiliranju u svrhu oglašavanja

Dun & Bradstreetov zakonit interes u profiliranju u svrhu oglašavanja

Dun & Bradstreetove usluge koje se odnose na profiliranje u svrhu oglašavanja imaju za cilj pružiti podršku kupcima da bolje ciljaju kupce i potencijalne kupce. Profiliranje se u Dun & Bradstreetu najčešće vrši na temelju statistike, a ne na temelju informacija po kojima bi se mogao identificirati određen pojedinac.

Profiliranje se definira kao bilo koji oblik obrade namijenjen za procjenu određenih osobnih značajki pojedinca, a posebice za analizu ili predviđanje osobnih preferencija, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.

Dun & Bradstreetove usluge koje se odnose na profiliranje u svrhu oglašavanja imaju za cilj pružiti podršku kupcima da bolje ciljaju kupce. Znanje o kupcima omogućava učinkovitije ciljano oglašavanje u kojem se izbjegava da do pojedinca dođu nepotrebne informacije. Ciljano oglašavanje omogućava mnogo veći povrat na uložen novac od neciljanog oglašavanja. Dodavanje ispravnih varijabli profiliranja na popis kupaca pomoći će u postizanju toga.

Dun & Bradstreetov zakonit interes u provjeri i kontroli

Dun & Bradstreetov zakonit interes u provjeri i kontroli

Dun & Bradstreetove usluge koje se odnose na podatke i valjanost imaju za cilj osigurati ispunjenje zakonske obveze o ažurnosti podataka kojima raspolažu naši kupci. Pružatelji informacija kao što je Dun & Bradstreet iz tog razloga održavaju velike baze podataka o određenim populacijama, odnosno B2B informacije. Dun & Bradstreet pruža usluge ažuriranja podataka kupaca.

Potrebe Dun & Bradstreetovih kupaca za uslugama provjere i kontrole uglavnom se temelje na zahtjevu za održavanjem podataka ažurnima, ali i na zahtjevu za dodavanjem dodatnih informacija. Dodatne informacije najčešće se upotrebljavaju za bolje upoznavanje krajnjeg kupca. Ciljano oglašavanje postaje učinkovitije s boljim poznavanjem, a tako se ujedno izbjegava da do pojedinca dođu nepotrebne informacije. Naši kupci, na primjer, također trebaju potvrditi da postoji novi kupac kako bi izbjegli slučajeve prijevare.