Kako upotrebljavamo vaše osobne informacije

S pomoću vaših podataka Dun & Bradstreet vam omogućuje uporabu usluga koje svakodnevno upotrebljavate bez poteškoća, a istovremeno provjerava jesu li vaši podaci sigurni i upotrebljavaju li se isključivo u svrhe koje dopuštate.

Podaci koje Dun & Bradstreet ima pridonose društvu tako što pružaju organizacijama važne informacije. Na primjer, Dun & Bradstreet je dobavljač službe za hitne slučajeve i raznih nadležnih tijela. Za vas kao pojedinca naši proizvodi i usluge mogu pojednostaviti postupak kada kupujete u trgovini ili na internetu. Dun & Bradstreet naporno radi na podacima koji ne koriste samo vama i društvu, nego cijelom svijetu.

U nastavku možete pronaći svrhe, kao i to što znači da Dun & Bradstreet ima vaše podatke.

 

 

DUN & BRADSTREETOVE SVRHE

Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost znači da se podaci upotrebljavaju za informacije o bonitetu.

Oglašavanje

Oglašavanje znači da se odabrana imena i adrese upotrebljavaju za promotivne aktivnosti postojećim i potencijalnim kupcima te drugim ciljanim skupinama.

Marketo je alat za automatizaciju oglašavanja koju upotrebljava Dun & Bradstreet, a koja se ubraja u ovu kategoriju svrha.

Evidencija

Evidencija znači da se podaci upotrebljavaju u svrhu reference, a čini je popis s telefonskim brojevima i informacijama o pretplatnicima.

Provjera i kontrola (kvaliteta podataka i upravljanje podacima)

Ova usluga odnosi se na ažuriranja, dopune i provjeru osobnih informacija kako bismo održali dobru kvalitetu podataka. Provjera i kontrola odnose se na postupak osiguravanja ispravnosti podataka ili otkrivanja i izmjene podataka koje treba ažurirati. Uslugu u praksi može upotrebljavati, na primjer, poduzeće koje traži novu adresu kupca koji se preselio kako bi moglo osigurati da mu se novine dostavljaju na ispravnu adresu.

 

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM ZAKONITIM INTERESIMA