Evo što Vi možete učiniti

Imate puno prava. Ali naše su obveze veće.
Meeting

1. Pravo pristupa

Imate pravo znati kada obrađujemo Vaše podatke. Informacije o tome trebate primiti prilikom prikupljanja Vaših podataka ili kada se oni prvi puta upotrijebe. Isto tako, imate pravo neograničenog pristupa, što znači da možete zatražiti informacije o obradi kad god to želite. Informirat ćemo Vas i o kategorijama primatelja s kojima smo podijelili Vaše podatke.

Isto tako, u određenim slučajevima, primjerice, ako s naše strane dođe do povrede osobnih podataka (ili sličnog), o istome ćete od nas primiti posebnu obavijest.

Informacije koje Vam pružamo su besplatne, a šaljemo ih u pisanom ili elektroničkom formatu. Dužni smo vam objasniti zašto obrađujemo Vaše podatke i koje pravne temelje za to imamo.

2. Pravo na ispravak

Imate nas pravo zatražiti da ispravimo sve netočne informacije o Vama. Isto tako, imate pravo dodati sve podatke koji nedostaju, a koji su za nas važni da ih imamo. Mi smo pak, s druge strane, odgovorni za točnost i ažurnost podataka.

3. Pravo na brisanje

Imate pravo zatražiti da se Vaši podaci u potpunosti uklone iz naše baze podataka u sljedećim, zakonom propisanim, slučajevima:

  • Ako nam Vaši podaci više nisu potrebni u zadanu svrhu.

  • Ako opozovete suglasnost za obradu podataka.

  • Ako se Vaši podaci rabe za direktan marketing, čemu se Vi protivite.

  • Ako se vaši podaci rabe na bespravan način.

  • Ako je brisanje podataka nužno radi ispunjavanja zakonske obveze.

Ako zatražite brisanje podataka, mi moramo obavijestiti primatelje tih podataka o njihovom brisanju, ako je primjenjivo. Vi isto tako imate pravo znati s kojim su primateljima Vaši podaci podijeljeni.

Postoje neke iznimke kod prava na brisanje i informiranje drugih. Kada je važno da zaštitimo svoja temeljna prava kao što su pravo govora, radi udovoljavanja pravnoj obvezi, za izvršavanja zadatka od javnog interesa ili zbog izvršavanja službenih ovlasti.

4. Pravo na ograničavanje obrade

Imate pravo zatražiti da se obrada Vaših osobnih podataka ograniči u određene svrhe. To znači da u budućnosti nećemo rabiti Vaše podatke u te ograničene svrhe.

Pravo ograničavanja vrijedi, primjerice, ako pronađete zapise koji su netočni i za koje ste od nas zatražili ispravak. U tim slučajevima od nas imate pravo zatražiti da podatke ne obrađujemo sve dok se ne izvrši provjera kvalitete.

Kada se podaci isprave i odobre, o tome Vas obavještavamo i nakon toga se ograničenje može ukloniti.

5. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo, da se podaci, koji se odnose na Vas, prenose se u strukturiranom, široko korištenom i strojno čitljivom obliku. Napominjemo da se to odnosi samo na informacije koje smo primili izravno od Vas.

6. Pravo na prigovor

Imate pravo dati prigovor određenim vrstama obrade osobnih podataka.

Možete se suprotstaviti određenoj upotrebi osobnih podataka ako se ti podaci obrađuju u svrhe koje nisu potrebne za pružanje naših usluga ili za ispunjavanje naših zakonskih obveza. Uvijek imate pravo znati koriste li se Vaši osobni podaci za izravni marketing. Na takav način korištenja osobnih podataka uvijek možete dostaviti svoj prigovor.

7. Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje

Pojedinac ne bi trebao podlijegati mjerama ili odlukama koje proizlaze isključivo iz pretpostavki koje koriste automatizirano sredstvo obrade ili profiliranja podataka. Morate osigurati da pojedinci mogu biti podvrgnuti osobnoj intervenciji kontrolora kako bi mogli izraziti svoje stavove i dobiti pojašnjenja o odlukama i izazvati ih. To se pravo ne primjenjuje ako je odluka potrebna za zaključivanje ili za izvršenje ugovora, potvrđena zakonom ili na temelju eksplicitnog pristanka.

8. Pritužbe

Ako smatrate da Vaše podatke obrađujemo, a da na to nemamo pravo, imate pravo uložiti pritužbu nacionalnom nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

Nadzorni organ će zaprimiti Vašu pritužbu i istražiti što je potrebno napraviti sljedeće. Ako se pokrene nadzor, o istom ćete biti obaviješteni u roku tri mjeseca. Ako ne primite takvu obavijest, svoj odgovor možete zatražiti sudskim putem.

Sukladno uredbi GDPR, Vaš se zahtjev mora obraditi u roku 30 dana od trenutka kada primimo sve potrebne informacije za obradu istog. Ako je Vaš zahtjev složen, to se razdoblje može produljiti za najviše dva mjeseca, ali o istom ćete biti pravodobno obaviješteni.