Evo što mi činimo kako bismo Vas zaštitili

Kako bismo zaštitili Vašu privatnost, sve što činimo jasno navodimo u našim podatkovnim smjernicama prema kojima se ravnamo.
Business woman in glasses shows a colleague a project on a laptop. Discussing marketing plan. Laptop and paperwork on the table

Vaši su nam podaci najvažniji i činimo mnogo kako bismo zaštitili Vašu potrebu za osobnom privatnošću.

1. Bliska suradnja s partnerima

Prije svega, ozbiljno radimo na tome da osiguramo da naši poslovni partneri pružaju izvorne materijale sukladno uredbi GDPR. Neovisno o tome je li to na razini prikupljanja vaših podataka ili na razini informacije koje oni pružaju o obradi Vaših podataka. Ono što od njih posebice zahtijevamo jest najviša razina transparentnosti spram klijenata po pitanju prijenosa podataka tvrtki Dun & Bradstreet te pridržavanje smjernica s ovih web-stranica koje pružaju dodatne informacije o našim aktivnostima. Isto tako, osiguravamo pravilno rukovanje podacima te redovno provjeravamo i dokumentiramo sve o našim dobavljačima i trećim stranama.

2. Ograničavanje obrade na nužni minimum

U svrhu zaštite osobnog integriteta obradu ograničavamo isključivo na ono što je apsolutno nužno za određenu svrhu. Pored toga, informacije ne objavljujemo ako sumnjamo da bi se mogle rabiti mimo naše jasno navedene svrhe te dovesti do kršenja privatnosti pojedinaca.

U tu svrhu rabimo i redovno održavamo napredna i moderna tehnička sigurnosna rješenja.

3. Redovne unutarnje i vanjske kontrole

Sigurnost Vaših podataka nam je najvažnija, pa redovito provodimo unutarnje i vanjske kontrole kako bismo osigurali da alati i uspostavljene procedure pravilno funkcioniraju. Unutar tvrtke imamo i organizaciju za zaštitu/sanaciju štete koja djeluje po načelu koordiniranih procesa, kako na središnjoj tako i na lokalnoj razini. Svi zaposlenici i savjetnici koji imaju pristup Vašim podacima moraju proći temeljiti proces kod zapošljavanja i napuštanja zaposlenja kako bi se osiguralo da samo prave osobe imaju pristup podacima koji su im potrebni. Kao dodatnu mjeru vodimo i zapisnik o svima koji pristupaju našim podacima.

4. Mreža službenika za zaštitu podataka

Budući da je Dun & Bradstreet europska tvrtka, posjedujemo mrežu službenika za zaštitu podataka (DPO), na središnjoj i lokalnoj razini, koja jamči blisku suradnju s pojedincima i DPO-ovima. Ali naša zaštita ide još dalje. Održavamo i redovne grupne treninge o GDPR-u za sve zaposlenike.

5. Spremni smo da počnete koristiti svoja prava

Uspostavili smo procedure koje Vam omogućuju da jednostavno iskoristite svoja prava. Odnosno, imamo učinkovitu i brzu korisničku službu koja ažurira, ispravlja, blokira i briše osobne podatke koji su netočni ili nepotpuni.

6. Ograničavanje rizika

Sukladno uredbi GDPR, dosljedno izdvajamo ocjene učinka u vezi sa zaštitom podatka. U tom su dokumentu analizirani svi mogući rizici koji mogu naškoditi Vašim podacima te sve mjere koje treba poduzeti kako bi se isti rizici izbjegli ili sveli na najmanju moguću mjeru. Preporučene mjere implementirane su u naš informatički sustav i u sve naše procedure.