Sigurnost i zaštita podataka

291.jpg

Informacijska sigurnost, zajedno s tehnologijom i IT sigurnošću, služi za zaštitu vrijednih, a ponekad i osjetljivih podataka koji predstavljaju temelj našeg poslovanja. Jednako su važni i edukacija zaposlenika, njihova upoznatost s najnovijim postupcima informacijske sigurnosti te općenita informiranost.

Budući da je sigurnost ključni čimbenik koji treba razmotriti u fazi razvoja svih novih proizvoda, provodimo vlastite testove sigurnosti na postojećim proizvodima i upotrebljavamo usluge trećih strana za testiranje otpornosti na stres postojećih i novih proizvoda.

Dun & Bradstreet svakodnevno naporno radi kako bi zaradio povjerenje klijenata i partnera štiteći podatke snažnim sustavom sigurnosti. Podaci se štite šifriranjem i najnovijom generacijom programa za zaštitu od zlonamjernog softvera. Sustavi se prate 24 sata dnevno, a Dun & Bradstreet ima utvrđene politike i postupke za odobravanje pristupa različitim sustavima i informacijama.

Zaštita podataka u Dun & Bradstreetu također uključuje obradu podataka koja se provodi u skladu sa strogim unutarnjim propisima te u skladu s lokalnim zakonima i zakonima EU-a. Direktiva 95/46/EZ, koja je trenutačno na snazi u EU-u, zastarjela je zbog brzog tehnološkog razvoja. EU od 2012. godine revidira Direktivu i uspostavlja suvremen i usklađen okvir za zaštitu podataka diljem svog teritorija.

Budući da će se reformirana Uredba o zaštiti podataka početi primjenjivati od 25. svibnja 2018., u sklopu Dun & Bradstreeta djeluje projektna skupina zadužena za osiguranje sukladnosti. Privatnost podataka također je od ključne važnosti, a naše stroge mjere sigurnosti podataka pružaju dokaz našim klijentima i partnerima da nam mogu povjeriti osobne i često osjetljive podatke.

U veljači 2017. godine Dun & Bradstreet je imenovao službenika za zaštitu podataka na razini grupe. Glavne dužnosti službenika za zaštitu podataka na razini grupe odnose se na upravljanje mrežom službenika za zaštitu podataka u Dun & Bradstreetu s povezanom funkcijom revizije i pružanje podrške za Dun & Bradstreetov program provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

Saznajte više o Općoj uredbi o zaštiti podataka.