Radno okruženje

Dun & Bradstreet nastoji biti jednakopravno, sigurno i podsticajno radno mjesto.

Zaposlenici su ključ uspjeha Dun & Bradstreeta.

Ljudske razlike smatramo prednošću našeg poslovanja. Svi zaposlenici u društvu Dun & Bradstreet tretiraju se pošteno i jednakopravno bez obzira na individualne razlike kao što su etnička pripadnost, boja kože, religija, politički stavovi, spol, dob, seksualna orijentacija ili bračni status.

Radni uvjeti

Radni uvjeti

Radni uvjeti za zaposlenike društva Dun & Bradstreet uređuju se ugovorima o radu i kolektivnim ugovorima. Sloboda udruživanja primjenjuje se u cijelom društvu Dun & Bradstreet.


Razvitak karijere

Tijekom prvog kvartala u godini, uspješnost svakog zaposlenika pregleda njegov/njezin neposredni direktor, a šest mjeseci nakon toga slijedi kontrolna rasprava. Dun & Bradstreet People, internetski alat, koristi se za pripremu, provedbu, dokumentiranje i praćenje napretka definiranih vještina i osobnih razvojnih planova.


Radno okruženje

Dun & Bradstreet nastoji u radnom okruženju stvoriti radno mjesto koje postiče i promiče osobni i profesionalni razvoj svih zaposlenika. Radno okruženje uključuje i fizičko i psihosocijalno okruženje. Zaštita zdravlja i sigurnosti integrirana je u sve što radimo i veliki se naglasak stavlja na preventivno radno okruženje. 

Svaki odjel u Dun & Bradstreetu definira ciljeve poboljšanja radnog okružja na temelju fokusa poslovanja. Ti se ciljevi kombiniraju s općim ciljevima i politikama radnog okruženja društva Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet kontinuirano ocjenjuje inicijative radnog okruženja društva kako bi se omogućila kontinuirana poboljšanja radnih uvjeta.

Borba protiv diskriminacije

Borba protiv diskriminacije

Dun & Bradstreet aktivno radi kako bi spriječio izravnu i neizravnu diskriminaciju i ne toleriramo nikakvu vrstu viktimizacije ili uznemiravanja, bez obzira na pozadinu. Dun & Bradstreet osigurava jednaku plaću i druge uvjete za jednake vještine i rad. Svi zaposlenici imaju jednaka prava na razvoj svojih vještina.

Za razliku od vrsta uobičajenih sukoba koji se javljaju na svakom radnom mjestu, viktimizacija ili uznemiravanje se ponavljaju. Kako bi se prekinuo taj negativni trend, često je potrebna određena aktivna radnja.

Viktimizacija se definira kao ponavljajuće radnje koje su omalovažavajuće ili na drugi način karakterizirane negativnim postupkom prema jednom suradniku. Primjerice, taj pojam uključuje nasilničko ponašanje i fizičko nasilje.

Uznemiravanje se definira kao ponašanje koje vrijeđa dostojanstvo osobe i povezano je s diskriminacijom na temelju spola, spolnog identiteta ili izražavanja, etničke pripadnosti, vjere ili drugih uvjerenja, funkcionalne onesposobljenosti, seksualne orijentacije ili dobi.

Etnička različitost

Dun & Bradstreet nastoji potaknuti etničku raznolikost. Pri zapošljavanju, mora se jasno istaknuti da su kandidati s inozemnim podrijetlom i naobrazbom dobrodošli u Dun & Bradstreetu. Potvrde i iskustva uvijek treba vrednovati na način koji osigurava da kandidati s inozemnim podrijetlom ne budu u nepovoljnom položaju. Kada se posao planira i organizira, potrebno je pobrinuti se da posao ne sprječava nikoga da prakticira svoju vjeru, posjećuje svoju domovinu ili proslavlja nacionalne ili vjerske blagdane.

Jednake mogućnosti

Sukladno našoj politici jednakosti, aktivno ćemo raditi na rodno neutralnom zapošljavanju i većoj jednakopravnosti spolova u svim dijelovima naše organizacije. Zaposlenici društva Dun & Bradstreet uvijek će imati jednake radne uvjete i iste razvojne mogućnosti. Također će postojati jednake mogućnosti za žene i muškarce da kombiniraju svoj profesionalni rad s roditeljstvom, a mi ćemo imati pozitivan stav prema roditeljstvu i radu sa skraćenim radnim vremenom.