POSLOVNA ETIKA

Odgovorno poslovanje

Pridržavamo se najviših standarda poslovne etike

U Dun & Bradstreetu znamo da posao nije samo praćenje lokalnih zakona i propisa, već i podupiranje dobro utvrđenih i široko prihvaćenih sporazuma o ljudskim pravima i etičkim standardima. Vjerujemo da je, s obzirom na povjerenje koje nam daju naši klijenti, bitno pridržavati se najviših standarda poslovne etike i poslovati odgovorno.

 

 

Privatnost i autorska prava

Privatnost i autorska prava

Transparentnost zahtijeva jasne smjernice

Dun & Bradstreet radi na promociji transparentnog informacijskog društva i uvjereni smo da prava informacija povećava učinkovitost u društvu i stvara mogućnosti za poslovanje. Zaštititi privatnost i sigurnost informacija istodobno je od najveće važnosti i jedan je od temelja slobode informiranja. Djelujemo sukladno sljedećim načelima:

 • Uvijek dajemo prvenstvo javnom interesu naspram privatnim potrebama pojedinca ili kompanije.
 • Osiguravamo, koliko je to moguće, da su informacije koje pružamo ažurne, točne i relevantne.
 • Kontinuirano radimo kako bismo osigurali da ne šaljemo informacije pojedincima i skupinama koje ne djeluju sukladno našim načelima.
 • Ne dopuštamo krakoročnim financijskim interesima da zasjene naše poštovanje prava pojedinca na privatnost.
 • Mi procjenjujemo i odgovaramo na reakcije i mišljenja usmjerena na način na koji postupamo s pitanjima privatnosti.
 • Uvijek štitimo podatke od krađe i zlouporabe.
Korupcija, mito i darovi

Korupcija, mito i darovi

Nulta tolerancija i preventivne mjere

Dun & Bradstreet ima politiku nulte tolerancije protiv svih oblika korupcije i djeluje aktivno kako bi se osiguralo da se oni ne pojavljuju unutar kompanije.

 • Korupcija se odnosi na zlouporabu položaja povjerenja za svoju korist ili korist kompanije, primjerice kroz korištenje mita.
 • Ponuda, obećavanje ili davanje mita strogo su zabranjeni, kao i traženje, prihvaćanje obećanja ili primanje mita.
 • Mito je dar ili druga korist koja bi mogla utjecati na neku drugu osobu, kao dio njihovog zaposlenja ili dužnosti, kako bi osoba koja je dala mito imala prednost.
 • Korupcija također uključuje iznuđivanje, davanje prednosti, nepotizam, prijevaru, sukob interesa i pronevjeru.
 • Druge zlouporabe vlasti, nepažnje i loše upravljanje također se može promatrati kao korupcija.
Konkurencija i antimonopolizam

Konkurencija i antimonopolizam

Poslovna etika i odgovornost u fokusu

Nastojimo povećati tržišne udjele i osvojiti lojalnost naših kupaca, ali nikada nećemo ugroziti poslovnu etiku i odgovornost. Dun & Bradstreet se pridržava zakona protiv monopola i tržišnoj konkurenciji na tržištima u kojima poslujemo.

 • Dun & Bradstreet ne radi sporazume protiv konkurencije.
 • Koristimo iskrene metode kada poslujemo s klijentima, dobavljačima i drugim partnerima.
 • Surađujemo s tijelima za zaštitu tržišne konkurencije.
 • Osiguravamo da su naši zaposlenici upoznati sa zakonima i politikama tržišne konkurencije.

Naši zaposlenici rade u najboljem interesu kompanije i izbjegavaju bilo kakve radnje koje bi se mogle smatrati favoriziranjem kompanija, organizacija, pojedinaca ili drugih zainteresiranih strana na Dun & Bradstreetov trošak.

 • Naši zaposlenici moraju izbjegavati sve vrste aktivnosti koje krše interese kompanije ili nepovoljno utječu na njezinu diskreciju ili integritet.
 • Dun & Bradstreet nema političke pripadnosti, a sredstva poduzeća nisu korištena za potporu političkih kampanja ili za druge političke svrhe.
Računovodstvo i financijsko izvješćivanje

Računovodstvo i financijsko izvješćivanje

Pridržavamo se važećih zakona i propisa

Dun & Bradstreet se pridržava općeprihvaćenih računovodstvenih načela (GAAP). Cilj nam je pravodobno pružati transparentne i točne informacije. Naše je računovodstvo sukladno primjenjivim zakonima i propisima, a financijski se podaci prenose sukladno važećim zakonima i drugim direktivama.

Dun & Bradstreetovi zaposlenici ne smiju širiti ili zlouporabiti povjerljive informacije, poput informacija koje nisu javne o poslovnim aktivnostima kompanije Dun & Bradstreet, strategijama, poslovnim transakcijama, poslovnim planovima ili poslovnim procesima. Gdje je to relevantno, Dun & Bradstreet zahtijeva od svojih zaposlenika kao i od osoba koje obavljaju poslove uime Dun & Bradstreeta, da potpišu ugovor o povjerljivosti, čija se važnost proteže izvan duljine razdoblja zaposlenja ili imenovanja.

Poštivanje ljudi i ljudskih prava

Poštivanje ljudi i ljudskih prava

Preuzimamo odgovornost za naše zaposlenike

 • Dun & Bradstreet podupire Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i prihvaća odgovornost koju imamo prema svojim zaposlenicima i zajednicama u kojima djelujemo.
 • Naši zaposlenici moraju imati sigurno i zdravo radno okružje koje kontinuirano nastojimo poboljšati.
 • Dun & Bradstreet ima za cilj privući, razvijati i zadržati kvalificirane i motivirane zaposlenike koji dijele naše vrijednosti u profesionalnom radnom okružju.
 • Nikad ne zapošljavamo nikoga mlađeg od 15 godina i pridržavamo se viših zakonskih granica za radnu dob gdje god je to primjenjivo.
 • Nudimo svim pojedincima iste mogućnosti bez obzira na boju kože, spol, nacionalnost, vjeru, etničku pripadnost ili bilo koju drugu prepoznatljivu osnovu.
 • Sloboda udruživanja primjenjuje se u čitavom Dun & Bradstreetu.
 • Dun & Bradstreetova imovina, materijalna i nematerijalna ne smije se rabiti za osobnu korist ili za dobrobit bilo koje treće strane.