Okoliš

Rad na zaštiti okoliša prirodni je dio svakodnevnih poslova u Dun & Bradstreet.
Okoliš je prioritet - svaki dan

Okoliš je prioritet - svaki dan

Rad na zaštiti okoliša sastavni je dio svakodnevnih poslova u Dun & Bradstreetu. Ne samo da težimo postizanju naših postavljenih ciljeva zaštite okoliša, nego i neprestano postavljamo izazove mjerenjem i praćenjem rezultata te obučavanjem naših zaposlenika.

  • Dun & Bradstreet slijedi postojeće zakone o zaštiti okoliša, propise i pravila, a mi se neprestano informiramo o svim promjenama.

  • Kontinuirano radimo na smanjivanju ekološkog utjecaja uključivanjem ciljeva zaštite okoliša u poslovni plan kompanije.

  • Dun & Bradstreet se zalaže za podizanje razine svijesti o okolišu među našim zaposlenicima kroz trajnu obuku i informacije o našem radu u zaštiti okoliša i općenito o pitanjima zaštite okoliša.

  • Dun & Bradstreet pruža poglavito digitalne usluge s niskim utjecajem na okoliš.

  • Nastojimo uvijek ponuditi našim klijentima digitalnu alternativu poštanskim pošiljkama, kao što su elektronske fakture.

Sustav upravljanja okolišem

Sustav upravljanja okolišem

Stalno mjerimo, pratimo i razvijamo svoj utjecaj na okoliš

Rad na zaštiti okoliša je prirodan i sastavni dio našeg svakodnevnog poslovanja i mjerimo utjecaj našeg poslovanja na okoliš. Naš poslovni plan sadrži specifično navedene ciljeve i aktivnosti u zaštiti okoliša, a vlasništvo nad istim jasno je delegirano kroz naš menadžment.

Baš kao i drugi dijelovi našeg poslovanja, ciljevi zaštite okoliša kontinuirano se razvijaju, mjere i prate, a prikazani su i u našim izvješćima.

Ukupne emisije Dun & Bradstreeta: 1000 tona CO2E

Emisije stakleničkih plinova variraju tijekom vremena i često ovise o promjenama u organizaciji, poput širenja ili smanjenja operacija. Stoga je uvijek važno koristiti relativna mjerenja (ključni indikatori) koji uzimaju u obzir te varijacije. Oni su prikazani u tablici u nastavku: