ODRŽIVOST

We promote the development of a sustainable society

Naš rad s održivosti

Svjesni smo da odluke koje donosimo u našem poslovanju utječu na svijet oko nas: društvo, ljude i okoliš. Zato je bez sumnje rad sukladno globalnim načelima i smjernicama sastavni dio našeg poslovanja.

Dun & Bradstreet se pridržava deset smjernica Ujedinjenih naroda za kompanije koje se odnose na ljudska prava, pitanja radnog prava, okoliš i korupciju.

Dun & Bradstreet od 2015. primjenjuje smjernice Global Reporting Initiatives (GRI) za izvješćivanje o održivosti i izvješća pod razinom C.

Poslovna etika

Poslovna etika

Smjernice za cijelu Dun & Bradstreet grupu

Ako želimo osvojiti povjerenje naših klijenata, svi se u Dun & Bradstreetu moraju pridržavati najviših standarda poslovne etike. To vrijedi za zaposlenike, konzultante i vanjske partnere, kao i za menadžment, direktore i upravni odbor.

  • Imamo politiku nulte tolerancije protiv svih oblika korupcije i aktivno radimo kako bismo osigurali da se korupcija ne pojavljuje unutar kompanije.
  • Dun & Bradstreet nema političke pripadnosti, a sredstva poduzeća nisu korištena za potporu političkih kampanja ili za bilo koju drugu političku svrhu.
  • Dun & Bradstreet se pridržava zakona o borbi protiv monopola i tržišnoj konkurenciji na tržištima na kojima poslujemo.

 

Naša načela poslovne etike

Okoliš

Okoliš

Dugoročnost i proaktivnost

Dun & Bradstreet uvijek nastoji osigurati održivo visoku i stabilnu dobit, ali nikada na štetu okoliša. Naše inicijative za upravljanje okolišem bit će proaktivne i inovativne, a mi ćemo biti model za naše klijente, dobavljače i partnere.
Pridonijet ćemo održivom društvu u kojem ćemo razmotriti i trenutačne potrebe i potrebe budućih generacija.

  • Poštujemo primjenjive zakone, propise i pravila u našem radu na području zaštite okoliša.
  • Naši se ciljevi održivosti mjere i kontinuirano ih pratimo.
  • Rad na zaštiti okoliša sastavni je dio naših svakodnevnih poslova.

 

Saznajte više

Radno okruženje

Radno okruženje

Naši zaposlenici su ključ za budućnost

Cilj nam je biti atraktivan poslodavac i kontinuirano radimo na razvoju i zadržavanju kvalificiranih i motiviranih zaposlenika. Aktivnosti unutar naše organizacije provode se bez iznimke u pozitivnom i profesionalnom radnom okružju koje promovira zdravlje i sigurnost zaposlenika.

  • Ne toleriramo bilo kakav oblik zlostavljanja ili uznemiravanja, bez obzira na pozadinu.
  • Primjenjujemo jednaku plaću i druge uvjete za jednaku vještinu i rad.
  • Inicijative našeg radnog okružja obuhvaćaju i fizičko i psihosocijalno okružje.

 

Saznajte više