Asiakkaan luottoluokitus on tärkeää, jos myyt luotolla tai aloitat uuden yhteistyökumppanuuden

Tarkista kauppakumppanin luottoluokitus

Luottoluokitusta voi käyttää indikaattorina siitä, kuinka paljon voit luottaa asiakkaaseesi tai yhteistyökumppaniisi taloudellisesti. Laskut toki maksetaan juhlapuheissa ja kaikki yleensä sujuu yhteistyön aloittamisen aikaan. Kuitenkin mitä pidemmälle aikaa kuluu, sitä tärkeämpää on, että asiakkaasi liiketoiminta on monin tavoin kestävällä pohjalla. Luottoluokitus on hyvä viite tästä ja sen voit tarkistaa jo ennen yhteistyön aloittamista. 


Luottoluokituksen merkitys korostuu sitä enemmän, mitä enemmän myyt luotolla tai mitä isompia tavaraeriä lähetät etukäteen. Jos potentiaalisen asiakkaasi luottoluokitus on huono, kannattaa harkita ennakkomaksun pyytämistä tai lähettää tavaraa pienempiä eriä. 

Luottoluokitus ja vanhat asiakkaat

Yllättävää kyllä, iso osa luottotappioista tulee olemassa olevilta asiakkailta. Eli vaikka olisit tarkkana uuden asiakkaan kohdalla, niin tarkkaavaisuus voi herpaantua asiakassuhteen aikana. Lisäksi se, että luottoluokitus on hyvä asiakassuhteen alussa ei takaa sitä, että asiakkaan maksukyky säilyy ennallaan tulevaisuudessa. Monenlaiset globaalit käänteet voivat vaikuttaa bisnekseen hetkessä. 

Harvassa bisneksessä luottotappioilta pystyy täysin välttymään. Se, että luottotappioita ei tule, voi kertoa siitä, että riskejä ei ole otettu ja olennaista bisnestä on saattanut jäädä saamatta. Toisaalta liian isot luottotappiot voivat suistaa yrityksen kriisiin tai jopa konkurssiin. Siksi yrityksissä joudutaan aina tasapainoilemaan riskinoton, luottotappioiden ja tilanteisiin tarttumisen välillä. Hae yritystä ja tarkista online-luottotietoraportti helposti. 


Miten tarkistaa luottoluokitus?

Perinteinen tapa tutustua yrityksen taustatietoihin on käydä läpi tuloslaskelma ja tase. Tässä on kuitenkin riskinsä. Jos yrityksen taloustietoja tutkii vain tuloslaskelman ja taseen avulla, näkee menneisyyteen. Toki myös rating-arvo perustuu historiatietoon, mutta ottaa huomioon myös taustan, toiminnan, sekä maksutavan tilinpäätöslukujen sijaan. Tämän vuoksi rating kertoo yrityksen tilasta monipuolisemmin. 

Luottoluokitus kertoo siitä, mitkä yrityksen toimintanäkymät ovat tällä hetkellä ja miten suuria riskejä yrityksen suhteen kannattaa ottaa. Esimerkiksi Dun & Bradstreetin luottoluokitus lasketaan päivittäin. Saat raporteista siis erittäin ajantasaista tietoa. 

Ota luottoluokituksen rinnalle myös Paydex!

Luottoluokituksen lisäksi Paydex-indeksi kertoo paljon siitä, kuinka nopeasti yritys maksaa laskunsa. Tämä voi kertoa ongelmista jo ennen kuin yrityksen maksuvaikeudet näkyvät luottoluokituksessa. 

Paydex-indeksi kootaan ajantasaisista laskujen kiertonopeuksista ja se on lahjomaton indeksi siinä mielessä, että laskujen kiertonopeutta on lähes mahdoton kaunistella - joko yritys maksaa laskunsa nopeasti tai sitten ei. 

Tutkimalla yrityksen luottoluokituksen ja Paydex-indeksin saat siis kokonaiskuvan siitä, miten yrityksellä menee juuri tällä hetkellä. Luottoluokituksen tarkistaminen on helppoa verkkokauppamme raporttien avulla.  

 

Miten kertoa oman yrityksen hyvästä luottoluokituksesta?

Jos yrityksesi on parasta AAA- tai AA-luokkaa, onnea! Oman yrityksen hyvä luottoluokitus kannattaa ylpeästi tuoda esiin esimerkiksi kotisivuilla ja markkinointimateriaaleissa. Se kertoo tavarantoimittajille, asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille että yritykseesi voi luottaa. 

Dun & Bradstreetin AAA-luokitus myönnetään vain harvoille yrityksille: liikevaihdon tulee olla yli 170 000 euroa, sijoitetun pääoman tuoton ylittää 15 prosenttia ja omavaraisuusasteen olla kunnossa. Lisäksi luokituksia laskettaessa otetaan huomioon velkaantumisaste ja maksuvalmiuden tunnusluvut. AAA-luokassa kaikkien tunnuslukujen tulee ylittyä yhtä aikaa, Mikäli näin ei käy – mutta tunnusluvut ovat muuten hyvällä tasolla – tulee luottoluokitukseksi AA.

AAA-luokkaan kuuluu vain alle 3% yrityksistä ja AA-luokkaankin vain 12%. Luottoluokitusdiplomit saat hetkessä AAA-kaupasta

Haluatko tarkistaa yhteistyökumppanisi taloudellisen tilanteen?

 
Dun & Bradstreetin verkkokaupasta löydät niin kotimaisten kuin ulkomailla toimivien yritysten luottotietoraportit. Raportilla näet esimerkiksi yrityksen luottoluokituksen, maksukäyttäytymistä kuvaavaan Paydex-indeksin sekä muut talouden tunnusluvut

Kotimaiset luottotietoraportit

Luottotietoraporttien lisäksi kotimaisista yrityksistä löydät tilaajavastuuraportin, kaupparekisteriotteen, tilinpäätösasiakirjat ja yhtiöjärjestyksen. Tarkasta kauppakumppanis taustat heti!
 

Eurooppalaiset luottotietoraportit

Verkkokaupastamme saat heti käyttöösi Euroopassa toimivien yritysten luottotietoraportit. Mikäli tarvitset raportteja toistuvasti, tutustu myös edulliseen D&B Credit Reporter luottotietopalveluun.