Maksuton D&B IQ ‑raportti

Tarkasta datasi laatu ja perehdy sen piileviin mahdollisuuksiin maksuttoman D&B IQ ‑raportin avulla.

Kuinka hyvin datasi tukee tavoitteitasi?
Dataan voi olla vaikeaa luottaa, jos et tiedä, missä sen puutteet ovat. D&B IQ ‑raportissa vertaamme otosta datastasi Dun & Bradstreetin Data Cloudin dataan. Vertailun avulla näet, millaisia puutteita ja päällekkäisyyksiä datassasi on – ja millaisia mahdollisuuksia siinä piilee.

Valitse alue datastasi, josta haluat tietää lisää. Analysoitavia aihealueita ovat luottoriskit, Master Data, myynti ja markkinointi tai kolmannen osapuolen riskit ja vaatimustenmukaisuus.

Saat meiltä raportin ja visuaalisen yhteenvedon siitä, mitä datasi paljastaa asiakkaistasi, toimittajistasi ja kumppaneistasi. Saat ymmärryksen siitä, miten voit käyttää dataasi kilpailuetuna.

Valitse aihealue, josta haluat lisätietoja:

ESG
Vertaile kolmansien osapuolten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvää tuloksia eri mittareilla arvioituna.
Rahoitus ja talous
Arvioi salkkusi luotto- ja maksuvirtariskejä. Katso, miten voit virtaviivaistaa ja automatisoida myyntisaamisten hallinnointia. Selvitä piilossa olevia yhteyksiä asiakkaiden ja uusien ristiinmyyntimahdollisuuksien välillä.
Master Data
Arvioi datasi laatua vertaamalla sitä meidän dataamme. Selvitä datan puutteet, duplikaatit ja virheet. Luokittele asiakkaita riskien ja mahdollisuuksien mukaan.
Myynti ja markkinointi
Tutki asiakasdatasi puutteita ja mahdollisuuksia. Analysoi ja luokittele asiakaskuntaasi ristiinmyyntimahdollisuuksien ja samankaltaisten asiakasryhmien tunnistamiseksi.
Kolmannen osapuolen riskit
Analysoi ja arvioi asiakkaasi ja alihankkijasi ja ymmärrä mahdolliset sanktio-, compliance- tai maineriskit, joita heihin saattaa liittyä. 

Millaisia tietoja voit saada IQ-raportin avulla: 

  • 11 % rekisterissä olevista yrityksistä muodostaa merkittävän luottoriskin.
  • 14 % yrityksesi kanssa yhteistyötä tekevistä kolmansista osapuolista on huono tai erittäin huono ESG-luokitus.
  • 7 % yrityksistä on suuri vaatimustenmukaisuusriski.
  • Kaksi yrityksesi kanssa yhteistyötä tekevää yritystä on parhaillaan pakotelistoilla.
  • 8 % rekisterissäsi olevista yrityksistä on lopettanut toimintansa.
  • 65 % toimitetuista päädatakentistä sisälsi virheellistä tai epätarkkaa dataa.
  • Kontakteistasi 12 % on globaaleja päätoimipaikkoja, 20 % maakohtaisia päätoimipaikkoja, 25 % pääkonttoreita ja 43 % sivukonttoreita.