Kuluttaja-analyysit ja -ennusteet

Löydä kannattavimmat asiakasryhmät
Ota yhteyttä

Tavoita oikeat asiakasryhmät ja ymmärrä asiakkaitasi syvällisemmin

Kuluttaja-analyysien ja ennusteiden avulla voit oppia tuntemaan markkinat, löytää sopivia kohderyhmiä ja luoda segmenttejä personoidulle viestinnälle ja markkinoinnille. Saat syvällistä tietoa parhaiden asiakkaittesi arvoista, käyttäytymisestä, elämäntilanteesta sekä ostovoimasta, ja voit valita uusasiakashankintaan samankaltaisia henkilöitä. Siten tavoitat oikeat ihmiset, oikeilla viesteillä.
Kreditvärderingsmodell AAA företag

Ymmärrä asiakkaitasi segmenttien avulla

Analysoimalla nykyisiä asiakkaitasi pystymme profiloimaan liiketoimintasi kannalta parhaat asiakassegmentit. Tunnistamme mistä asiakkaasi tulevat, mitä he ostavat ja millaisia ihmisiä he ovat. Segmentointi auttaa löytämään yrityksesi oikeat kohderyhmät ja ymmärtämään millaista markkinointia sinun kannattaa kohdentaa heille.

Löydä tehokkaita markkinoinnin kohderyhmiä ennusteiden avulla

Lait ja asetukset säätelevät yksityiskohtaisesti, miten viranomaisrekistereihin tallennettuja tietoja saa käyttää ja useita yksityishenkilöihin liittyviä tietoja ei ole luvallista käyttää sellaisenaan markkinointikohderyhmien rajauksessa. Olemme kuitenkin rakentaneet käyttöösi joukon ennusteita, jotka pohjautuvat omaan dataamme, lukuisiin tutkimuksiin sekä viranomaislähteisiin kuten Tilastokeskuksen dataan. Ne antavat tarkan todennäköisyyksiin perustuvan kohderyhmärajauksen silloin kun faktatietojen käyttäminen ei ole mahdollista.
Man and woman looking at mobile, laughing, happy, in cozy place.

Analytiikka auttaa ennustamaan ostokäyttäytymistä

Kuluttajadatan ja -analytiikan hyödyntäminen asiakasymmärryksen kasvattamisessa auttaa ennustamaan tulevaa ostokäyttäytymistä ja pystymme osoittamaan sinulle markkinarakoja, joita et muuten löytäisi. Ennusteemme pohjautuvat asiakkaiden tulotasoon, koulutusasteeseen, lapsiperhe-ennusteeseen, asumismuotoon, elämänvaiheeseen, sekä moniin muihin muuttujiin.

Elämäntilanteet ja pehmeät arvot ostokäyttäytymisen takana

Elämäntilanteiden lisäksi arvot ja asenteet vaikuttavat kulutustottumuksiin ja ostopäätöksiin. Kun tavoitat oikeat ihmiset, oikeaan aikaan ja oikeanlaisella viestinnällä, markkinointi ja myynti alkavat tuottaa tulosta. Arvo- ja asenneluokitukset auttavat puhuttelemaan erilaisia ihmisiä oikealla tavalla. Taloustutkimuksen tutkimukseen vastanneet kymmenet tuhannet ihmiset ovat antaneet ennusteillemme "tunteet" ja luoneet Valuegraphics-arvoluokitukset. Niiden perusteella voimme luokitella ja segmentoida markkinasi myös pehmeämpien arvojen mukaisesti.
ennuste-esimerkit-small.png

Monipuoliset muuttujat analyysien pohjana

Analyysien ja ennusteiden perustana monipuolisia muuttujia:

  • Ikä
  • Sukupuoli
  • Lapsiperhe-ennuste
  • Tulot
  • Velat
  • Pääomatulo
  • Asumismuoto
  • Elämänvaihe
  • Asuinalue

Parhaiten luokituksista saa hyödyn irti, kun käytettävissä on niiden lisäksi omaa tietoanne mm. asiakkuuden kestosta, ostojen määristä tuotteittain ja kanavittain.

 

Kohderyhmäoppaamme valaisee, miten voit
kohdistaa viestintäsi juuri oikeaan yleisöön.

Opit, mitä segmentointi tarkoittaa ja miten valitset tehokkaat kohdeyleisöt Ihmiset-palvelun avulla.

Ihmiset-palvelun avulla analysoit asiakkaita ja rakennat datavetoisia kohderyhmiä

Paranna markkinointisi tehokkuutta, opi ymmärtämään asiakkaitasi paremmin ja kohdista mainontasi entistä tarkemmin. Ihmiset-palvelun avulla voit analysoida nykyistä asiakaskuntaasi sekä kampanjoiden tuloksia, tunnistaa uusia asiakassegmenttejä ja luoda täysin uusia kohderyhmiä erilaisten rikasteiden avulla. Saat syvällistä tietoa parhaiden asiakkaittesi arvoista, käyttäytymisestä, elämäntilanteesta sekä ostovoimasta. Palveluun kuuluvalla kohderyhmätyökalulla rakennat datavetoiset kohderyhmät, joita voit hyödyntää heti markkinoinnissasi.


yhteystiedot-390x90.png
Analysoi-390x90.png

Ajantasaiset yhteystiedot

Tietokantaamme päivitetään jatkuvasti uusimmilla tiedoilla eri viranomaislähteistä. Siispä sinulla on aina tarkkaa, ajantasaista ja laatuvarmistettua tietoa päätöksentekosi tukena. 

Analysoi asiakkaitasi

Ymmärrä asiakkaitasi paremmin: saat muutamassa minuutissa analyysin asiakkaistasi ja tietoa esimerkiksi asiakaskuntasi ikäjakaumasta, tulo- ja koulutustasosta sekä voit arvoida heidän ostokäyttäytymistään arvo- ja asenneluokituksien avulla.

segmentoi-390x90.png
yksityisyydensuoja-390x90.png

Segmentoi

Jaa asiakkaitasi ryhmiin erilaisten omainaisuuksien mukaan ja kohdenna markkinointiviestintäsi heille entistä tarkemmin. Hyödynnä valmiita arvoluokituksia tai rakenna segmenttejä uusien asiakkaiden löytämiseksi.

Yksityisyydensuoja

Tee kohderyhmärajaukset GDPR:n vaatimusten mukaisesti. Palvelumme avulla varmistat, että tietokantasi noudattavat tietosuojavaatimuksia a muita viranomaismääräyksiä.

Case: Pelastusarmeija - Miten löytää lahjoittajia hyväntekeväisyyteen?

Kun Pelastusarmeija tarvitsi tukea jäsenrekisterin päivittämiseen ja analysointiin, Dun & Bradstreetista tuli heidän luotettava yhteistyökumppaninsa. Pelastusarmeijan polttavin ongelma oli, miten saada lisää lahjoittajia ja onnistua sitouttamaan heidät. Yhteistyö alkoi tutkimalla, miten suoramarkkinointia voisi hyödyntää lahjoittajien tavoittamiseksi. Ihmiset-palvelun työkaluilla Pelastusarmeija pystyi jakamaan ihmisiä kohderyhmiin heidän arvojensa ja asenteiden perusteella. Näin löytyi juuri oikea yleisö, jota tavoitella – sekä heidän yhteystietonsa! Katso video ja kuule lisää siitä, miten Ihmiset-palvelu voisi auttaa ratkaisemaan sinunkin haasteesi.
''Analyysien ja tilastojen kautta löysimme
uusia ryhmiä, joita lähestyä.


Anne Fredriksson, 
Head of Marketing and Corporate Relations
Pelastusarmeija


Täytä tietosi alle ja olemme sinuun pian yhteydessä!

Ota yhteyttä

Asiakkaidesi elämäntilanteet muuttuvat jatkuvasti, mikä heijastuu heidän mieltymyksiinsä kuluttajina. Miten pystyt markkinoijana reagoimaan siihen nopeasti? 
Ihmiset-palvelun avulla voit käyttää ajantasaista tietoa asiakkaistasi markkinoinnin tehostamiseen.

Palvelu tarjoaa tietoa esimerkiksi heidän aatteistaan ja arvoistaan, elämäntilanteistaan ja ostohistoriasta – ja työkalut kaiken analysointiin!

Ota meihin lomakkeen kautta yhteyttä, niin kerromme lisää.