Pienyritykset

check-mark-blue.png

Lue oivaltavia näkemyksiä asiantuntija-artikkeleista

check-mark-blue.png

Kehitä ymmärrystäsi toimialasta räätälöidyillä ratkaisuilla

check-mark-blue.png

Pysy askeleen edellä tarkkailemalla uusimpia trendejä

Kannattavuuden varmistaminen muuttuvassa maailmassa

Kannattavuuden varmistaminen muuttuvassa maailmassa

Kannattavuuden varmistaminen muuttuvassa maailmassa

Nykymaailman nopeilla muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia pienyrityksille. Kiristyvä kilpailu sekä kasvavat hintapaineet vaativat tehokkaita prosesseja ja joustavuutta. Näillä eväillä luot menestystä liiketoiminnassasi. Kun arvioit asiakkaiden maksukyvyn ja luottoriskin ennen luottopäätöstä, vaikutat suoraan yrityksesi kokonaisriskiin ja kassavirtaan.

Valveutuneella päätöksenteolla voidaan paitsi välttää tarpeettomia riskejä, myös luoda kasvua optimoimalla riskinottoa. Nykyisten asiakkaiden tunteminen avaa paljon tilaisuuksia tarkkojen kohderyhmien määrittämiselle ja siten myynnin ja markkinoinnin tehostamiselle. Tiedon ja analyysien tarkkuus on usein ratkaisevan tärkeää pienten yritysten ja organisaatioiden päivittäisissä toiminnoissa.

Alan nopea muutostahti ja kasvava monitahoisuus tarjoavat kuitenkin muutakin kuin lisää haasteita. Niiden kautta avautuu myös uusia mahdollisuuksia. Datan, oleellisten analyysien ja oikeiden työkalujen avulla voidaan parantaa kilpailukykyä ja pysyä askeleen edellä muita. Perustamalla päätökset oleelliseen ja ajankohtaiseen dataan pienyritysten on mahdollista virtaviivaistaa resurssien käyttöä, kasvattaa tuottoprosenttia ja parantaa kannattavuutta. Smart datalla tämä onnistuu.