Tietosuojaselosteet

Tältä sivulta löydät lisätietoa henkilötietojen käsittelystämme eri tarkoituksiin. Tietosuojaselosteesta löydät aina tiivistetyn yhteenvedon rekisteristä ja sen henkilötietojen käsittelystä sekä kuinka käytät rekisteröitynä omia GDPR:n eli yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia.

Dun & Bradstreetin henkilöluottotietorekisteri

Dun & Bradstreetin henkilöluottotietorekisteri sisältää tietoa luonnollisista henkilöistä, joita luottotieto koskee. Luottotiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat luonnollisen henkilön maksukykyä tai maksuhalukkuutta taikka jotka muulla tavalla kuvaavat henkilön kykyä vastata sitoumuksistaan ja joita käytetään mm. luottoa myönnettäessä tai luottoa valvottaessa.

Lisäksi rekisterissä voi olla tietoa rekisteröidyn mahdollisista yrityskytkennöistä.
Lue lisää

Dun & Bradstreetin yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri

Dun & Bradstreetin yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteriä käytetään osoitelähteenä yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointiin. Rekisteriä käytetään myös muun muassa asiakasrekistereiden päivitykseen, ylläpitoon ja tietojen tarkistukseen.

Rekisterin tietosisältö on varsin rajallinen ja se sisältää tietoja potentiaalisista henkilöasiakkaista. Rekisteriin on merkitty myös mahdolliset ASML:n tai rekisteröidyn itse ilmoittamat tietojen luovutuskiellot. Väestötietojärjestelmään (VRK) merkityt turva- tai markkinointikiellot eivät välity rekisteriimme.
Lue lisää 

Dun & Bradstreetin yritystietokanta

Dun & Bradstreetin yritystietokanta sisältää tietoja yrityksistä ja yritysten Kaupparekisterin mukaisista vastuuhenkilöistä. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja yritysten operatiivisesta johdosta. Kyseisen tietokannan tietoja käytetään muun muassa suoramarkkinointitarkoituksiin ja asiakasrekistereiden ylläpitoon.
Lue lisää

Dun & Bradstreetin yhteystietopalvelu

Dun & Bradstreetin yhteystietopalvelun käsittelyn tarkoitus on yhteystietopalvelun muodostaminen ja tarjoaminen sekä lisäarvopalvelujen tuottaminen ja niiden tarjoaminen. Käsittelyä ohjaa laki Sähköisen viestinnän palveluista. Kyseisen rekisterin rekisteröityjen ryhmänä on valtakunnalliseen puhelinluetteloon merkityt tilaajat. Dun & Bradstreetin yhteystietopalvelu sisältää mm.  puhelinnumeron, nimen ja osoitteen. Dun & Bradstreetin yhteystietopalvelun tietosisältöön kuuluu myös mahdollinen telemarkkinointikielto eli niin sanottu ”Puhelin-Robinson”.
Lue lisää