Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Ennen tietojen siirtämistä perehdymme kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön varmistaaksemme, että noudatamme kaikkia velvollisuuksia ja vaatimuksia.

Luovutamme tietoa asiakkaillemme, jotka ostavat tuotteitamme. Aina ennen tietojen siirtämistä Dun & Bradstreet tarkistaa voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset henkilötietojen käsittelystä ja suojasta. Tarkoituksena on määrittää omat velvollisuutemme ja (myös muissa maissa sijaitsevien) vastaanottajien velvollisuudet sekä varmistaa, että velvollisuudet täytetään.

Luovutamme tietojasi liikekumppaneillemme ja ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Tämän tarkoituksena on tarjota palveluita, joihin liittyy henkilötietojen käsittelyä meidän lukuumme. Pidätämme oikeuden tehdä vapaasti yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa tai noudattaa oikeuden määräyksiä, joissa meitä pyydetään tai vaaditaan paljastamaan jonkin toimipaikkamme tai tuotteemme käyttäjän henkilöllisyys tai muu käyttötieto.

Lue lisää siitä, miten suojaamme tietojasi.

Toimialat

Toimialat

Asiakkaamme toimivat eri tyyppisillä toimialoilla, kuten:

 • maa-, metsä- ja kalatalous
 • kaivostoiminta ja louhinta
 • teollisuus
 • sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto
 • vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
 • rakentaminen
 • tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
 • kuljetus ja varastointi
 • majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • informaatio ja viestintä
 • rahoitus- ja vakuutustoiminta
 • kiinteistöalan toiminta
 • ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 • julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
 • koulutus
 • terveys- ja sosiaalipalvelut
 • taiteet, viihde ja virkistys
 • muu palvelutoiminta, kuten järjestöjen toiminta, tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus sekä henkilökohtaiset palvelut.

 

Euroopan unionin ulkopuolella

Dun & Bradstreet siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolisille organisaatioille ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen maa tarjoaa riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi. Uskomme tietosuojan tason olevan riittävä esimerkiksi silloin, jos henkilötiedot siirretään Yhdysvalloissa sijaitsevalle organisaatiolle, joka noudattaa Privacy Shield -järjestelyä tai EU:n mallisopimuslausekkeita.