Näin voit käyttää oikeuksiasi

Sinun oikeutesi ovat laajat. Meidän velvollisuutemme ovat vielä niitäkin suuremmat
Bonitetni izvještaji

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus tietää, milloin käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Tieto tulee antaa sinulle silloin, kun tietojasi kerätään tai luovutetaan ensimmäistä kertaa. Sinulla on myös oikeus saada pääsy tietoihin, mikä tarkoittaa sitä, että voit halutessasi pyytää tietoja käsittelystä. Annamme sinulle tietoa myös esimerkiksi vastaanottajaryhmistä suoramarkkinoinnissa, joille luovutamme tietojasi.

Jos haluat muuttaa, tarkastella, oikaista tai pyytää poistamaan tietojasi, voit tehdä sen helposti MyBisnode -palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.Voit tarkastaa tiedot kerran 12 kuukauden aikana veloituksetta.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan kaikki sinua koskevat virheelliset tiedot. Sinulla on myös oikeus lisätä puuttuvia tietoja, joita meillä tulisi olla. Me puolestamme olemme vastuussa tietojen pitämisestä täsmällisinä ja ajan tasalla.

3. Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää, että tietosi poistetaan kokonaan tietokannastamme seuraavissa lakisääteisissä tapauksissa:

  • Tietoja ei enää tarvita meidän tarkoituksiimme.
  • Peruutat tietojen käsittelyyn antamasi suostumuksen.
  • Tietojasi käytetään suoramarkkinointiin ja vastustat sitä.
  • Tietojasi käytetään lainvastaisesti.
  • Tietojesi poistaminen on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Jos pyydät tietojesi poistamista, meidän on soveltuvissa tapauksissa ilmoitettava poistamisesta tietojen vastaanottajille. Sinulla on myös oikeus saada tietää, mille vastaanottajille olemme jakaneet tietojasi.

Oikeudesta poistaa tietoja ja oikeudesta antaa tietoja muille voidaan poiketa, mikäli se on tärkeää muiden perusoikeuksien suojelemiseksi (kuten sananvapaus) tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan tietyissä tapauksissa.

Oikeutta käsittelyn rajoittamiseen sovelletaan esimerkiksi silloin, kun löydät virheellisiä tietoja ja pyydät meitä oikaisemaan ne. Tällaisissa tapauksissa sinulla on oikeus vaatia, että emme käsittele tietoja niin kauan kuin voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Kun tiedot on oikaistu ja vahvistettu, sinulle ilmoitetaan siitä ja rajoitus voidaan poistaa.

5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, jos tiedot ovat saatu sinulta itseltäsi. Siirto suoraan rekisterinpitäjältä toiselle on mahdollinen ainoastaan, jos tiedot ovat jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavissa muodossa. Kuitenkin, me Bisnodella keräämme tietoja suoraan sinulta vain hyvin harvoissa tapauksissa.

6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi suoramarkkinointia varten. Silloin meillä ei ole lupaa käsitellä tietojasi tätä kyseistä käyttötarkoitusta varten, ellei se ole tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen tai yleisen edun vuoksi toteutettavan tehtävän takia.

Sinulla on aina oikeus tietää, käytetäänkö henkilötietojasi suoramarkkinointiin. Voit kieltää sen milloin tahansa.

7. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Profilionnilla voidaan mm. analysoida tai ennakoida henkilön taloudellista tilannetta. Profilointi tarkoittaa kaikenlaista automatisoitua henkilötietojen käsittelyä, jonka tarkoituksena on selvittää henkilökohtaisia ominaisuuksia. Automaattisia päätöksiä voidaan tehdä profiloinnin avulla tai ilman sitä. Profilointia voidaan käyttää ilman, että se johtaisi automaattiseen päätökseen.

Me Bisnodella tarjoamme ratkaisuja automaattiseen päätöksentekoon, mutta varsinaiset päätökset tekevät kuitenkin meidän asiakkaamme ja ratkaisujemme käyttäjät (emme me itse).

Automaattista päätöksentekoa voi olla esimerkiksi verkossa tehdyn luottohakemuksen hylkääminen tai verkossa toimivan rekrytoijan kieltävä päätös ilman henkilökohtaista kontaktia.

Automaattinen päätöksenteko voidaan sallia, jos se on tarpeen sinun ja yrityksen (meidän asiakkaamme) välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Käsittelemme aina henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen (EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia) oikeuksiaan on loukattu tai, jos Bisnode ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs 00520 Helsinki, PL 800 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi, vaihde: 029 56 66700.