Näin suojaamme tietojasi

Haluamme suojata yksityisyyttäsi, joten noudatamme kaikessa toiminnassamme datan käsittelyohjeitamme (Data Guidelines).
2 employés au travail

Sinun tietosi ovat meille ensisijaisen tärkeitä, ja suojaamme yksityisyyttäsi kaikin keinoin.

1. Läheinen yhteistyö kumppaneiden kanssa

Ensinnäkin varmistamme huolellisesti, että lähdeaineistoa toimittavat liiketoimintakumppanimme kunnioittavat yleistä tietosuoja-asetusta. Tämä koskee niin tietojesi keräämistä kuin niitä tietoja, joita kumppanimme antavat sinulle tietojesi käsittelystä. Pyydämme ennen kaikkea kumppaneitamme kertomaan asiakkailleen mahdollisimman avoimesti tietojen välittämisestä Bisnodelle sekä ohjaamaan asiakkaitaan tälle verkkosivustolle, jossa on lisätietoa toiminnastamme. Lisäksi varmistamme tietojen asianmukaisen käsittelyn toimittajien ja kolmansien osapuolten säännöllisellä valvonnalla ja dokumentoinnilla.

2. Käsittelyn minimointi

Yksityisyytesi suojaamiseksi käsittelemme vain tietoja, jotka ovat tarpeen käsittelyn tarkoitusta varten. Emme myöskään luovuta tietoja, jos epäilemme, että niitä käytettäisiin ilmoittamiemme tarkoitusten vastaisesti tai henkilön yksityisyyttä loukkaavalla tavalla.

Tarjoamme mahdollisuuden markkinointikieltoon, jotta jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä tai yrityksellä on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

Itse käsittelyä varten ylläpidämme edistynyttä ja nykyaikaista teknistä turvallisuutta.

3. Säännöllinen sisäinen ja ulkoinen valvonta

Tietojesi turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää, joten suoritamme säännöllisesti sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että käyttöön otetut työkalut ja menettelyt toimivat oikein. Meillä on yrityksen sisällä myös tietoturvaa ja tietoturvaloukkauksia valvova organisaatio, joilla on koordinoidut prosessit konsernissa ja paikallisella tasolla. Kaikkien tietoihin pääsevien työntekijöiden ja konsulttien on käytävä läpi perehdytyskoulutus sen varmistamiseksi, jotta oikeilla henkilöillä on pääsy ainoastaan tarvitsemiinsa tietoihin.

4. Tietosuojavastaavien verkosto

Koska Bisnode on eurooppalainen yritys, meillä on sekä konsernin että paikallisen tason tietosuojavastaavien verkosto. Näin varmistamme riittävän tietotason jokaiselle bisnodelaiselle. Järjestämme myös konserninlaajuisia koulutuksia tietosuoja-asetuksesta kaikille työntekijöillemme.

5. Valmiina oikeuksiesi käyttöön

Jos haluat muuttaa, tarkastella, oikaista tai pyytää poistamaan tietojasi, voit tehdä sen helposti MyBisnode -palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme, jolloin pyyntösi käsitellään 30 vuorokauden kuluessa.

6. Riskien rajoittaminen

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti olemme suorittaneet tietosuojaa koskevat tarvittavat vaikutustenarvioinnit. Vaikutustenarvioinneissa analysoidaan mahdollisia tietoihisi kohdistuvia riskejä, sekä kaikkia toimia, joihin on ryhdyttävä riskin välttämiseksi tai minimoimiseksi. Olemme ottaneet suositellut toimet osaksi tietojärjestelmäämme ja menettelyjämme.