Bisnode - henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

25. toukokuuta 2018 alkaen alettiin täysimääräisesti soveltamaan EU:n yleistä tietosuojaa koskevaa asetusta (General Data Protection Regulation eli GDPR). GDPR:n lisäksi Suomeen tuli voimaan 01.01.2019 kansallinen tietosuojalaki, joka täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalaki ei muodosta itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovelletaan rinnakkain EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. Uudistuksessa pyrittiin turvaamaan henkilötietojen suoja perusoikeutena, digitaalitalouden kehitys ja tehostamaan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa.

Olemme erikoistuneet liiketoiminta- ja markkinatiedon sekä luottotiedon toimittamiseen. Tietosuojalainsäädännön lisäksi toimintaamme säätelee muun muassa Luottotietolaki, Laki sähköisen viestinnän palveluista sekä monet muut säädökset kuten yhteistyökumppaneidemme käytännesäännöt sekä viranomaisten ohjeet ja määräykset.

Lue lisää henkilötietojemme käsittelystä, esimerkiksi markkinointi- ja luottotietotoiminnastamme täällä

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen. Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelylle tulee aina olla laillinen oikeusperuste. Ennen henkilötietojen käsittelyä varmistamme aina käsittelyn lainmukaisuuden ja sitoutuu käsittelemään tietoja eettisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Tässä globaalissa digitaalisessa maailmassa pääsy tietoon kasvattaa tehokkuutta yhteiskunnassa ja tarjoaa lisäksi yksilöille useita erilaisia hyötyjä. Autamme yrityksiä esimerkiksi:

  • hallinnoimaan asiakastietoja ja pitämään tiedot ajantasaisina sekä täsmällisinä
  • suunnittelemaan ja toteuttamaan paremmin kohdennettua viestintää
  • yksinkertaistamaan luottotietojen tarkistusta

Yksityishenkilöille datan hyödyt näkyvät esimerkiksi siten, että osoitteen muuttuessa tilatut lehdet ja asiakkuuteen liittyvä viestintä postitetaan automaattisesti uuteen osoitteeseen. Lisäksi datan avulla voidaan tehdä ostokokemus myymälässä tai verkkokaupassa helpoksi ja sujuvaksi.

Siitä miten yritykset ja organisaatiot voivat käsittelemään henkilötietoja, säännellään erilaisilla lainsäädännöillä. Palveluita, joita säännellään GDPR:llä, on mukautettu siltä osin kuin se on tarpeen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

Lisäksi on olemassa uusia tai täsmennettyjä Suomen lakeja, jotka täydentävät GDPR:ää, kuten tietosuojalaki ja siihen liittyvät lainsäädäntömuutokset.

GDPR:ssä eli yleisessä tietosuoja-asetuksessa edellytetään muun muassa, että henkilötietojen käsittelylle on aina löydettävä lainmukainen käsittelyperuste. Tällainen oikeusperuste voi olla esimerkiksi sen henkilön suostumus, johon henkilötiedot liittyvät tai rekisterinpitäjän "oikeutettu etu". Suoramarkkinointi voi olla tällainen oikeutettu etu.

Tarjoamme useita palveluita, joita GDPR säätelee muun muassa markkinointitarkoituksiin. Voit lukea lisää tällaisesta henkilötietojen käsittelystä alla olevan linkin kautta. Linkin kautta pääset tietosuojaselosteisiin, joista näet esimerkiksi seuraavat tiedot: kuka on rekisterin rekisterinpitäjä, rekisterin henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset ja oikeusperustat, mitä henkilötietoja käsitellään, tietojen säilytysajat sekä kuinka voit käyttää omia tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi.

Lue lisää näistä henkilötietojen käsittelystä täältä

Autamme myös yritysasiakkaita käsittelemään ja analysoimaan henkilötietoja, jolloin yritysasiakas on ensisijaisesti vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Näissä tapauksissa toimimme yritysasiakkaan niin sanottuna henkilötietojen käsittelijänä ja yritysasiakas rekisterinpitäjänä.

Luottotietolain tarkoituksena on varmistaa luotettavien luottotietojen saatavuus, turvata luottotietojen käsittelyssä yksityisyyden suoja sekä luonnollisten henkilöiden ja yritysten oikeus tulla arvioiduiksi oikeiden ja asianmukaisten tietojen perusteella sekä edistää hyvää luottotietotapaa. Lain tavoitteena on turvata luottotietojen saatavuus ja se korostaa asianmukaisen luotonannon yleisiä etuja. Luotettavien luottotietojen saatavuus on edellytys luottomarkkinoiden toimivuudelle. Luottotiedot voivat osaltaan edistää tehokasta riskinhallintaa ja maksumoraalin ylläpitämistä. Tämä puolestaan auttaa pitämään luottokustannukset alhaisina. Asianmukaisten luottotietojen saatavuus voi parantaa myös yritysten ja yksityistalouksien rahoitusmahdollisuuksia ja osaltaan myötävaikuttaa harmaan talouden ehkäisemisessä.

Tietoja hyödyntämällä autamme myös identiteettivarkauksien kohteeksi joutuneita hankaloittamalla heidän nimissään tehtäviä luvattomia ostoja tai luotonottoja. Tämä tapahtuu rekisteröidyn itse asettaman omaehtoisen luottokiellon avulla. Omaehtoinen luottokielto on myös vaihtoehto silloin, kun henkilö haluaa vapaaehtoisesti välttää ylivelkaantumista. OLK-merkintä on voimassa kaksi vuotta kerrallaan tai sen voi aina poistaa henkilön omasta pyynnöstä.

Lue lisää OLK-merkinnästä

Suosittelemme myös tutustumaan OmaData -valvontapalveluun, joka vähentää tietojesi väärinkäytön mahdollisuutta esimerkiksi identiteettivarkauksien varalta. Tämän palvelun avulla sinulla on mahdollisuus tietää mitä tiedoillesi tapahtuu, jotta pystyt reagoimaan ajoissa väärinkäyttöjen varalta. Palvelun avulla, saat aina ilmoituksen sähköpostiisi, mikäli tietojasi yritetään väärinkäyttää.

Lue lisää OmaData -valvontapalvelusta

Luottotietolaki poikkeaa hieman GDPR:stä rekisteröityjen oikeuksien suhteen, mikä tarkoittaa sitä, että sinun tiettyjä oikeuksiasi on Luottotietolain säännösten mukaan rajoitettu. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, että maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika on Luottotietolain mukainen eikä sinulla ole oikeutta poistaa tällaista tietoa GDPR:n nojalla.

Sinulla on kuitenkin aina oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on rekistereissämme. Tämän voit tehdä helpoiten rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseksi luodun OmaData -palvelun kautta. Huomioithan, että OmaData -palvelun kautta pystyt käyttämään vain osaa GDPR:n mukaisia oikeuksiasi.

OmaData -palveluun voit kirjautua täältä

Rekisteröityjen oikeuksia koskevan pyynnön voit myös lähettää kirjeitse tai asioimalla henkilökohtaisesti paikan päällä. Läpinäkyvyys henkilötietojen käsittelyssä on ensisijaisen tärkeää. Siksi olemme luoneet OmaData-palvelun lisäksi tietosuojaselosteet, jotka kuvaavat rekisteriemme sekä tietokantojemme tietosisältöä. Lisäksi tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka voit rekisteröitynä käyttää GDPR-oikeuksiasi.

Tutustu tietosuojaselosteisiin täältä

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä tai miten voit käyttää omia oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@bisnode.com. Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavastaavamme sähköpostitse osoitteeseen dpo.fi@dnb.com

Jos katsot, että sinun EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi on loukattu tai, jos koet, että Bisnode - Dun & Bradstreet ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Toimivaltainen valvontaviranomainen rekisteröidyn eli sinun henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutettu: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle