Oletko jo varautunut näihin yritysmaailman huijauksiin ja identiteettivarkauksiin?

09 tammi 2020

Yritystoimintaa hankaloittavat monenlaiset huijausyritykset. Tällaista toimintaa ovat muun muassa olemattomien palvelujen kaupittelu, huijauslaskut, toimitusjohtajana tai muuna henkilönä esiintyminen sekä muut identiteettivarkaudet

Pahimmillaan identiteettivarkaus voi viedä yrityksen konkurssiin ja saada aikaan isot velat. Huijausten kohdalla kannattaa olla tarkkana erityisesti kesälomien aikaan, jos töissä on paljon sijaisia eivätkä esimerkiksi laskujen hyväksymisprosessit ole täysin tuttuja.

Olemattomat palvelut ja valelaskut 

Yleinen huijausten muoto on olemattomien palvelujen myyminen. Olemattomia palveluja myydään puhelimitse niin, että toimittaja väittää asiakkaan tehneen puhelimessa sopimuksen esimerkiksi hakemistopalveluista. Todisteeksi esitetään leikelty puhelutallenne, jossa asiakas on jossain kohtaa puhelua vastannut “kyllä”, mutta aivan muuhun kysymykseen. Siksi yritykseen liittyviä sopimuksia kannattaa tehdä puhelimitse vain luotettavien tahojen kanssa. 

Yrityksille lähetetään myös valelaskuja. Laskut ovat usein summaltaan pieniä, jolloin ne eivät suuruutensa takia välttämättä herätä huomiota. Siksi laskuja maksavan tahon kanssa kannattaakin sopia laskujen hyväksymiseen liittyvistä prosesseista, jos yrittäjä ei itse maksa laskuja.

Toimitusjohtajahuijaus

Isoja yrityksiä uhkaava asia ovat identiteettivarkaudet. Identiteettivarkaudet liitetään helposti netissä tapahtuvaan yksityishenkilöiden toimintaan, mutta myös yritysmaailmassa identiteettivarkaudet ovat vakava uhka. 

Yksi identiteettivarkauden muoto on niin sanottu toimitusjohtajahuijaus. Tällaisessa toimitusjohtajana tai muuna henkilönä esiintyvä taho pyrkii saamaan jotakuta yrityksen työntekijöistä siirtämään ison summan rahaa omalle tililleen. Hän voi olla hyvinkin vakuuttava ja hoputtaa rahansiirtoon pikaisesti. Toimitusjohtajahuijausta ei välttämättä edellä minkäänlainen yritystiedon varastaminen, vaan kyse on ainoastaan yrityksen julkisiin tietoihin perehtyneestä huijarista.

Yleensä tällainen huijaus ajoitetaan työviikon loppuun tai iltapäivään jolloin vastaanottajan tarkkaavaisuus saattaa herpaantua. Toimitusjohtajahuijauksen välttämiseksi yrityksessä kannattaakin sopia rahansiirron prosesseista sekä siitä, miten toimia sekä yllättävissä tilanteissa tai jos epäilykset yhtään muuten heräävät.

Muut identiteettivarkaudet

Joskus yrityksen osakkaita tai työntekijöitä voidaan myös pyrkiä liittämään muihin, täysin asiaan kuulumattomiin yrityksiin. Tällöin heidän nimissään voidaan pyrkiä tekemään petoksia tai muita rikoksia ilman, että he tietävät asiasta mitään. Esimerkiksi Henkilövalvonnan avulla voit pysyä ajan tasalla identiteettivarkauksiin viittaavista muutoksista henkilötiedoissasi. Lue lisää henkilövalvontapalvelusta.

Vaarallisin identiteettivarkauden bisnespuolella on yrityskaappaus. Tämä voi tapahtua, jos Kaupparekisteriin onnistutaan lisäämään täysin yritykseen liittymätön vastuuhenkilö. Huijari voi tässä tapauksessa tehdä yrityksen puolesta sopimuksia, ottaa velkaa ja toimia muutenkin niin, että yritys ajautuu vakaviin vaikeuksiin. 

Tällainen henkilö voi olla bulvaani. Bulvaaneista puhutaan, kun yrityksessä on joku nimetty vastuuhenkilö, mutta valtaa käyttävät todellisesti aivan muut. Tällöin bulvaani on nimellisesti vastuussa asioista, vaikka hänellä ei oikeasti ole päätäntävaltaa. Yrityksen identiteettivarkaudet saattavatkin siis välillä olla yhden ihmisen käsialaa ja joskus taas vaatia useamman ihmisen yhteistyötä. 

Bisnoden yritysvalvonnan avulla voit reagoida nopeasti, jos yrityksen tietoihin pyritään tekemään muutoksia. Tutustu yritysvalvontapalveluun.

Miten identiteettivarkauksien varalta voi suojautua?

Identiteettivarkauksia ei voi täysin estää, mutta niiden ennaltaehkäiseminen sekä niiden vahingoilta suojautuminen on mahdollista. Esimerkiksi tarkalla ja huolellisella toiminnalla sekä hyvillä prosesseilla on mahdollista minimoida identiteettivarkauden varkauden riskiä. Lisäksi iso osa identiteettivarkauksien vahinkojen minimointia on kyky nopeaan reagointiini. 

Bisnode työkaluilla näet, jos yritykseesi liittyviin tietoihin on tehty muutoksia. 199 € vuosihinnalla saat valvontailmoituksen välittömästi, kun valvottavissa yrityksissä tapahtuu olennaisia muutoksia. Jos muutokset eivät täsmää yritystoimintaasi, pystyt heti olemaan yhteydessä Kaupparekisteriin ja korjaamaan tilanteen, ennen kuin huijarit ehtivät käyttää hyödyksi tietojasi. 

Bisnoden yritystietokantaan päivittyvät tiedot yrityksen osoitteen vaihtumisesta sekä muutoksista vastuuhenkilöissä ja nimenkirjoitusoikeudessa. Näistä muutoksista saat valvontailmoituksen. Tilaa Bisnoden yritysvalvotapalvelu tästä - saat sen heti käyttöön.

Yrittäjä - seuraa myös omien tietojesi muutoksia!

Pienyrittäjän on tärkeää tietää myös muutoksista, jotka koskevat hänen omia tietojaan. Nimittäin yrittäjän omien tietojen varkaus saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa koko yritystoiminnalle. Pahimmillaan yksityishenkilö voi identiteettivarkauden sattuessa menettää luottotietonsa, joka väistämättä heijastuu myös henkilöyhtiön toimintaan. Esimerkiksi laskulla ostaminen ja luoton ottaminen hankaloituvat. Vaarana on, että yrittäjään kohdistuva identiteettivarkaus johtaa lopulta konkurssiin. 


Suosittelemme myös yrityksen osakkaille ja päättävissä rooleissa oleville  henkilövalvontapalvelua. Henkilövalvontapalvelu lähettää ilmoituksen heti, kun henkilöön liittyviin tietoihin pyritään tekemään muutoksia. Valvontailmoituksen voivat aiheuttaa esimerkiksi vastuuroolien lisäykset, muutokset ja poistumiset. Henkilövalvontapalvelu on helppo ottaa käyttöön täällä.

 

Reagoi nopeasti identiteettivarkauden sattuessa

OmaData-valvontapalvelu hälyttää, kun yrityksesi tiedoissa tapahtuu identiteettivarkauteen viittaavia muutoksia.
Tutustu yritysvalvontaan