TUTKIMUSRAPORTTI

Riskienhallinnan on muututtava ajan mukana

Lataa raportti

Täytä tietosi alle ja saat maksuttoman materiaalin heti sähköpostiisi!

Uusi tutkimus - Miksi tähänastiset riskienhallintatavat eivät enää riitä?

Riittävätkö yritysten vakiintuneet riskienhallintakäytännöt enää nykypäivän epävakaassa ja häiriöalttiissa liiketoimintaympäristössä? Kuinka hyvin yritykset pystyvät torjumaan systeemisiä, kolmansiin osapuoliin liittyviä ja yritysriskejä olemassa olevan datansa ja tähänastisten ratkaisujensa avulla?

Halusimme selvittää tätä tarkemmin ja pyysimme Forresteria toteuttamaan tutkimuksen yli 400:n riski- ja vaatimustenmukaisuustehtävissä toimivan päätöksentekijän keskuudessa Pohjois-Amerikassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tulokset olivat jokseenkin yllättäviä. Erityisen hyvin niistä kävi ilmi selkeä ristiriita siinä, millaisina vastaajat itse näkivät yritystensä riskienhallintakyvyt ja miten niillä on todella onnistuttu torjumaan kriittisten riskitapahtumien vaikutuksia.

RM2023 - report cover3.png

Change the Culture of Risk Management to Increase Business Resilience ‑niminen tutkimusraportti tuo hyvin esille tätä ristiriitaa oletettujen riskienhallintakykyjen ja riskitapahtumien seurausten välillä. Tutkimuksessa perehdytään myös seuraaviin aiheisiin:

  • Miksi kasvavien järjestelmäriskien torjuntaan tarvitaan kokonaisvaltaista riskienhallintaa?
  • Miksi vankempaan riskidataan ja datanhallintaan panostaminen tarjoaa koko yritykseen vaikuttavia etuja?
  • Forresterin tärkeimmät suositukset siitä, miten riskienhallintaa tulisi kehittää jatkuvassa epävakaassa tilanteessa