On aika muuttaa riskienhallinnan kulttuuria

Ennätyksellisen korkea inflaatio ja geopoliittinen epävakaus ovat selvästi lisänneet riskejä yritysmaailmassa. Nykytilanteessa voisi siis kuvitella, että useimmat yritykset pyrkisivät kehittämään riskienhallintaa ja vähentämään riskien vaikutuksia datan avulla.

Dun & Bradstreetin tilaamasta ja Forrester Consultingin toteuttamasta tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, ettei näin suinkaan ole. Tutkimukseen vastasi yli 400 riskienhallinnan, rahoituksen, hankinnan ja vaatimustenmukaisuuden ammattilaista. Change the Culture of Risk Management to Increase Business Resilience ‑nimisestä tutkimuksesta käy ilmi merkittävä ristiriita siinä, miten vastaajat itse näkevät riskienhallintakykynsä ja mitä niiden avulla on todella saavutettu – tai useissa tapauksissa jäänyt saavuttamatta.

Monet kyselyyn vastanneista ilmoittivat yrityksensä riskienhallintatoimien (Enterprise Risk Management – ERM) olevan kehittyneitä ja kattavaan riskidataan perustuvia. Samalla he kuitenkin mainitsivat myös merkittävistä kohoavien riskitasojen hallintaan liittyvistä haasteista sekä lukuisista erillisten riskitapahtumien haitallisista vaikutuksista liikevaihtoon, toimintaan ja brändin maineeseen.

Esimerkkejä tutkimuksen tuloksista:

Nämä tulokset vasta jäävuoren huippu

Tärkeimpiä tutkimuksessa havaittuja asioita: Monissa yritysten ERM eli riskienhallintaohjelmissa ei keskitytä kaikista merkittävimpiin riskeihin, vaikka ne olisivatkin yrityksen pääpainopistealue. Ohjelmissa jätetään usein järjestelmäriskit huomiotta, eikä niiden resursseja useinkaan kohdenneta odotettuihin riskivaikutuksiin riittävän tehokkaasti. Tutkimuksen muut keskeiset havainnot liittyvät siihen, mitä yritykset tarvitsevat ja mitä hyötyjä ne voisivat saada muuttamalla riskidataan liittyvää lähestymistapaansa ja riskienhallintaansa.

Miten yritysten tulisi siis muuttaa riskienhallintatapojaan? Nämä ohjeet sisältyvät tutkimukseen suosituksina, jotka auttavat rahoitus- ja riskialan ammattilaisia käyttämään riskidataa ja -teknologiaa paremmin sekä parantamaan liiketoiminnan resilienssiä.

RM2023 - report cover3.png

Riskienhallinnan on muututtava ajan mukana

Lataa koko tutkimus, niin saat tietää, miten riskienhallintaa kannattaa lähteä kehittämään ja miten liiketoimintaa olisi hyvä suojata uudenlaisessa riskiympäristössä.